İkale Sözleşmesi İle İlgili Düzenleme Resmi Gazetede Yayımlandı

30.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

İkale sözleşmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için “İkale Sözleşmesi Hakkında Tüm Merak Edilenler” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İkale Sözleşmesi Hakkında Tüm Merak Edilenler

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

One Comment on “İkale Sözleşmesi İle İlgili Düzenleme Resmi Gazetede Yayımlandı”

  1. Merhaba Onur Bey,

    Ben 2016 senesinin sonunda işyerinde. İkale sözleşmesi ile ayrıldım. Sözleşmede kalem kalem tüm tutarla net olarak belirtilmiş (maaşım dahil). Ben de bu yeni yasadan faydalanabilir miyim? Ne yapmalıyım. Beni yönlendirebilirseniz çok sevinirim.

    Teşekkür ederim.

    Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir