İş Kazası Yaşanmayan İşyerinde İşverene Teşvik

ücret zammı sorusu

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı olan (en az 11 çalışan) işyerlerinde son üç yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmamış ise 01.01.2019 tarihi itibariyle işsizlik sigortası işveren payı %2 yerine %1 olarak alınacaktır.

Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar) çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.

          Teşvik İçin Başvuru Şartı

İlk defa yararlanacak olan işyerlerinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanını tarayıp gerekli şartları taşıyan işyerlerini tespit edip Ocak ayından itibaren teşviki sağlayacaktır.

Başvuru şartlarından birinin kaybedilmesi durumunda gerekli şartlar sağlandıktan sonra kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

           Teşvik Süresi

Teşvikten bir işyeri toplamda üç yıl yararlanacaktır. Ocak ayında teşvikten yararlanmaya başlayan işyeri 2021 yılı sonuna kadar işsizlik sigortası işveren payı %1 olarak uygulanacaktır.

           Teşvikin Kesilme Nedenleri

İşyerinde teşvik alınmaya başladıktan sonra ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana geldiğinde bu kazanın bildirimini takip eden aydan itibaren teşvik uygulanmasına son verilecektir.

İşyeri tehlike sınıfının “Çok Tehlikeli” sınıftan “Tehlikeli” veya “Az Tehlikeli” sınıfa geçiş yapılması durumunda yine teşvik takip eden aydan itibaren durdurulacaktır.

İşyeri çalışan sayısı 10 veya daha azına inmesi durumunda yine teşvik takip eden aydan itibaren durdurulacaktır. Şartların sağlanmasından sonra işyerinin başvuruda bulunması gerekmektedir.

İşyeri teşvikten yararlanırken meydana gelen iş kazasını bildirmeme veya bildirim süresini geçtikten sonra bildirmesi durumunda aldıkları teşvikleri yasal faizleri ile geri öderler ve 5 yıl süre ile teşvikten yararlanamayacaktır.

Örnek Teşvik Uygulaması

Metal sektöründe faaliyet gösteren “Çok Tehlikeli” sınıfta olup toplamda 145 çalışanı olan bir işyerinde, ortalama bir çalışanın brüt ücreti 3000 TL olması durumunda;

145*3000*(2/100) = 8.700 TL işsizlik sigortası işveren payı

Normal şartlarda işveren, %2 olan katkı payı ile 8.700 TL ödemesi gerekirken teşvik uygulanan işyerinde %1 olarak yani 4.350 TL ödemesi gerekmektedir.

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir