B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi`nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ‘kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan ………….’ önlenmesi, gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının çalışma usulleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

3. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem, TS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?

 
 
 
 

4. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, ücret kesme cezası uygulamalarında, parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde, kesinti miktarı işçinin bir ayda en fazla kaç günlük kazancı olabilir?

 
 
 
 
 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıkları oluşumunda rolü olan faktörlerden değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenlerin yapması gerekenler arasında yer almaz?

 
 
 
 

7. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımı ifade etmez?

 
 
 
 
 

8. Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar periyodik olarak en geç ne kadar sürede kontrol edilmelidir?

 
 
 
 

9. İş kazalarının bildirimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

10. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre; güvenlik renkleri ile bu renklerin anlamı veya amacıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

11. Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Bir tehlikenin kaynağında tamamen yok edilmesi durumunda ilişkili riskle ilgili yapılacak en doğru tespit aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

13. I. İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.

II. Bölmeler hâlindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.

III. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen önlemlerden hangileri yeni balıkçı gemilerinde güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı için asgari sağlık ve güvenlik gereklerindendir?

 
 
 
 

14. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasın- da az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri ile çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?

 
 
 
 

15. Bir işyerinde termal konfor değerlendirilirken, ortamın;

I. nem düzeyi,
II. hava akım hızı,
III. sıcaklığı

parametrelerinden hangileri dikkate alınır?

 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

 
 
 
 

17.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan; “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan ……………… veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ……………. ” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 
 
 
 

18. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü`ne göre işyerlerinde suni ışık kullanıldığı hallerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi çocuk veya genç işçilerin çalışabileceği işlerden birisi değildir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

3 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir