B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. “De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?

 
 
 
 

2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanan destek koşullarıyla ilgili,

I. İstihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenler, sağlanan destekten dört yıl süreyle faydalanamaz.
II. Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri destekten faydalanabilir.
III. Aynı işverenin Türkiye genelinde bulunan, her birinde sekizer çalışan istihdam edilen ve çok tehlikeli sınıfta yer alan altı adet tescilli işyerinin her biri destekten yararlanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder?

 
 
 
 

5. Belediye sınırları içerisinde, yapı alanı çevresindeki tahta perdenin ortalama yüksekliği ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

6. “Trikloretilen” maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır?

 
 
 
 

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

 
 
 
 
 

8. I. Eşya ve malzeme bırakılamaz.

II. Binanın demiryoluna açılan en fazla bir kapısı

III. İlgili uyarı levhaları konmalıdır.

Bir işyerinde kullanılan ve bir binanın yakının- dan geçen demiryolu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 

9. 2018 yılında inşa edilen ve yapı yüksekliği 51,50 m’den yüksek olan konutlarda en az kaç adet kaçış merdiveni bulunmalıdır?

 
 
 
 
 

10. Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11. Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen limit değeri aşmaması için alınması gereken önlemlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

12.

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yer altı maden işletmelerinde patlatma için kullanılabilecek kapsüller için belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

13. İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi`nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ‘kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan ………….’ önlenmesi, gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması açısından dikkat edilmesi gereken koşullardan birisi değildir?

 
 
 
 

15. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi toksik maddeyi tanımlamaktadır?

 
 
 
 

16. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan; “Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç …………., …………. ve …………. yılda bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

17. I. Kap temizlenmeli

II. İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.

III. Patlama riskine karşı uygun göz koruyucusu kullanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda bulunmanın neden olduğu sorunlardan biri değildir?

 
 
 
 

19. Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 

20. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı hava tanklarının, standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç yıldır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

3 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir