B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. “Meslek hastalığı” tanı sürecinde hekimlerin elindeki en etkin araç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

2. Gürültü ölçümü logaritmik bir değer olan………. değeri ile yapılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

3.

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Yer altı maden ocaklarında taşıma elle, hayvanla veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, galeri tabanından……………… yüksekliğe kadar, araçlarla galeri yan duvarlarından birisi arasında, en az  ………………….    yaya yolu bırakılır.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

 
 
 
 

4. 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bir ay içinde en az ne kadar devamsızlığının olması gerekir?

 
 
 
 

5. Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen limit değeri aşmaması için alınması gereken önlemlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

6.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan………………………………………….. için uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa yüksekten düşmeyi önleyecek ve çalışanların yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve…………………………………………… koruyucular yapılır. Düşmeleri önleyen…………. yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan değildir?

 
 
 
 

8. İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi`nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ‘kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan ………….’ önlenmesi, gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

 
 
 
 

9. Makine koruyucuları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
 
 
 

10. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre taşınabilir gaz tüplerinin (dikişli, dikişsiz), standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç yıldır?

 
 
 
 

11. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?

 
 
 
 

12. Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi “güvenlik” kavramını tanımlar?

 
 
 
 

14. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?

 
 
 
 

15. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ne kadar sıklıkla tatbikat yapılması gerekir?

 
 
 
 

16.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre, tehlike sınıfının tespitinde, işyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi hâlinde, aşağıdailerden hangisi esas alınır?

 
 
 
 

17. 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işverenlere uygulanacak idari para cezalarına itiraz nereye yapılır?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi ILO 155 sayılı Sözleşme’nin ulusal politika ilkeleri kapsamında belirtilen ulusal politikanın amaçlarından birisi değildir?

 
 
 
 

19. Elle taşıma işlerinde, bireysel risk faktörleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisinin olması durumunda işçiler risk altında olmayabilir?

 
 
 
 

20. Belediye sınırları içerisinde, yapı alanı çevresindeki tahta perdenin ortalama yüksekliği ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

3 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir