B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde ve nereye bildirmek zorundadırlar?

 
 
 
 

2. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi toksik maddeyi tanımlamaktadır?

 
 
 
 

3. Biyolojik etkenler, enflasyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi grup 4 biyolojik etkenleri tanımlar?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

 
 
 
 

5. Aşağıda verilenlerden hangileri yasaklayıcı işaretlerin özelliklerindendir?

I. Üçgen biçiminde olması

II. Beyaz zemin üzerine siyah pistogram kullanılması

III. Kırmızı çizgi kullanılması

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir?

 
 
 
 

7. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki maddelerden hangisi asansörlerin taşıması gereken özelliklerden değildir?

 
 
 
 

8. Belediye sınırları içerisinde, yapı alanı çevresindeki tahta perdenin ortalama yüksekliği ne kadar olmalıdır?

 
 
 
 

9. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde aşağıdakilerin hangisi için periyodik kontrol süresi belirtilmemiştir?

 
 
 
 
 

10. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem, TS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?

 
 
 
 

11. OHSAS 18001’e göre kuruluşta çalışan personelin yetki ve sorumluluğunu gösteren ana doküman hangisidir?

 
 
 
 

12. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

14. Azot gazı tüp rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin onayladı- ğı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 155 sayılı sözleşmesidir?

 
 
 
 

16. Heinrich’in Domino Teorisi’ndeki olayların dizisinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

18. Yangınla ilgili

I. isten kararmış camlar,
II. kapıların çok sıcak olması,
III. ortamda oksijen yetersizliği,
IV. alev dili tehlikesi

durumlarından hangileri sıcak tütme (korlaşma) safhasını gösterir?

 
 
 
 
 

19. İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Bu tanıma göre kaçış yolu sayısı ve genişliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

20. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ara dinlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

2 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir