B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. Ocak yangınlarının erken tespiti için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, ocaklarda kendiliğinden kızışmanın başlangıcını anlamak için;

I- Metan oranı

II- Kaçak hava akımları

III- Basınç farkı

IV- Sıcaklık gelişmesi sürekli izlenmelidir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

 
 
 
 

2. Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların;

I. dalyan işleri,
II. tarım ilaçları kullanımı,
III. nehirlerde balık avlanması

işlerinin hangilerinde, yapılan işe uygun mesleki eğitim alması zorunludur?

 
 
 
 
 

3.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan; “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan ……………… veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ……………. ” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

 
 
 
 

5. I- Meslek hastalıklarının sebepleri

II- İlk yardım

III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

IV- İmalat usulleri

V- Mesleği ile ilgili bilgiler

Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?

 
 
 
 

6. Sıkma ve bağlama işlerinde kullanılan, bir ucunda sabit çene ve üzerinde hareketli çene bulunan lama gövdeli, vida ile sıkılan ve ayarlanabilen el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

7. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

8. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi işyeri sağlık ve güvenlik biriminin görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

 
 
 
 
 

9. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem, TS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?

 
 
 
 

10. I- 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacaktır.

II- Güvenlik transformatörü kullanılması hâlinde, çıkış devresine birden fazla elektrikli el aleti bağlanabilir.

III- Küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.

IV- Özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.

İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

11. Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

12. İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesi neticesinde, mühendislik yöntemleri, ortam ve toplu korunma önlemleriyle risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen durumlarda, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında dikkat edilecek temel faktörlerden birisi değildir?

 
 
 
 

14. Bir galeride çalışmalar sırasında devamlı olarak 2,4 gram/dakika toz oluşmaktadır. Toz konsantrasyonunu 5 miligram/m3 ten aşağıda tutabilmek için en az ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

 
 
 
 

15. “Meslek hastalığı” tanı sürecinde hekimlerin elindeki en etkin araç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar işyerinde var olan ……………….. uygun olur” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenlerin yapması gerekenler arasında yer almaz?

 
 
 
 

18.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında yer alan “Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar …………. uygulamaya konulur.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

19. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre iş güvenliği uzmanlarının yetkileri ile ilgili “İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için ……………….. ” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin onayladı- ğı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 155 sayılı sözleşmesidir?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir