B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1.

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan, “çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in–vitro olarak geliştirilmesi” ifadesi ile aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir?

 
 
 
 

3. Silikozis hangi grup meslek hastalıkları içerisinde değerlendirilir?

 
 
 
 

4. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I. Alevlenir madde; parlama noktası 21oC ile 55oC arasında olan gaz halindeki maddelerdir.
II. Aşındırıcı madde; canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir.
III. Oksitleyici madde; özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işverenin asli yükümlülükleri arasında değildir?

 
 
 
 

6. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem, TS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?

 
 
 
 

7. Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri, en yüksek maruziyet etkin değeri ve en düşük maruziyet etkin değeri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

8. Yangınla ilgili

I. isten kararmış camlar,
II. kapıların çok sıcak olması,
III. ortamda oksijen yetersizliği,
IV. alev dili tehlikesi

durumlarından hangileri sıcak tütme (korlaşma) safhasını gösterir?

 
 
 
 
 

9. Heinrich’in Domino Teorisi’ndeki olayların dizisinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

10. Gürültü ölçümü logaritmik bir değer olan………. değeri ile yapılır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

11. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

 
 
 
 

12. I- Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir.

II-Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi bulunmalıdır.

III-Yangın söndürme ekipmanı kilitli ve kapalı dolaplarda muhafaza

IV- Geçiş yolu üzerinde bulunan saydam kapılarda herhangi bir işaretlendirme yapılmamalıdır.

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 

13. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan; “Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç …………., …………. ve …………. yılda bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece pos- tasında çalışma istekleri, işverence, ……….” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 

15.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımlar,……………………… ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

16. Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların;

I. dalyan işleri,
II. tarım ilaçları kullanımı,
III. nehirlerde balık avlanması

işlerinin hangilerinde, yapılan işe uygun mesleki eğitim alması zorunludur?

 
 
 
 
 

17. Matkap ve freze tezgâhları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

18. TS 18001’de yaralanmaya veya ölüme sebep olabilecek potansiyele sahip vaka hangisidir?

 
 
 
 

19. I. Kap temizlenmeli

II. İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.

III. Patlama riskine karşı uygun göz koruyucusu kullanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 
 
 
 

20. Anaerobik bozunmanın yer aldığı lağım çukurlarında hayati tehlike oluşturan kimyasal madde/maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

2 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir