B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. Ahşap iskelede kalasların güvenli kullanımı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

2. Bakım onarım faaliyetlerine başlamadan önce bir yer altı kablosu üzerinde alınması gereken,

I. Gerilim altında olup olmadığı kontrol edilmelidir.
II. İletkenleri kısa devre edilip topraklanmalıdır.
III. Enerjisi kesilmelidir.
IV. Her iki ucu gerilim beslemesine karşı açılmalıdır.

önlemlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

3. “Trikloretilen” maddesi aşağıdaki sektörlerden hangisinde diğerlerine göre daha sık kullanılır?

 
 
 
 

4. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar işyerinde var olan ……………….. uygun olur” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

5. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yükle ilgili risk faktörleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

6.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımlar,……………………… ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

7. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal madde değildir?

 
 
 
 

8.

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yer altı maden işletmelerinde patlatma için kullanılabilecek kapsüller için belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

9. 18, 19 ve 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Kongrelerinin ev sahibi ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

 
 
 
 

10. Heinrich’in Domino Teorisi’ndeki olayların dizisinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

11. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yer alan “İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

12. Aşağıda verilen hangi özellik pnömokonyoz hastalığının gelişiminde etken değildir?

 
 
 
 

13. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi, bir işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eder?

 
 
 
 
 

14. Çalışanın mesai süresince maruz kaldığı gürültü düzeyini analiz etmek için kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

15. I- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri

II- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri

III- Masaüstü bilgisayarlar

IV- Hesap makineleri

Yukarıdakilerden hangileri Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almaz?

 
 
 
 

16. I- Meslek hastalıklarının sebepleri

II- İlk yardım

III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

IV- İmalat usulleri

V- Mesleği ile ilgili bilgiler

Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?

 
 
 
 

17. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişi” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

18. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, 10 yıldır yer altı işlerinde çalışan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz?

 
 
 
 
 

19. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ne kadar sıklıkla tatbikat yapılması gerekir?

 
 
 
 

20. Hava akım hızını ölçen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

2 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir