B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. Bakım onarım faaliyetlerine başlamadan önce bir yer altı kablosu üzerinde alınması gereken,

I. Gerilim altında olup olmadığı kontrol edilmelidir.
II. İletkenleri kısa devre edilip topraklanmalıdır.
III. Enerjisi kesilmelidir.
IV. Her iki ucu gerilim beslemesine karşı açılmalıdır.

önlemlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

2. İş Kanunu’na göre aşağıdaki işlerden hangisinde engelli işçi çalıştırılamaz?

 
 
 
 

3. I- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri

II- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri

III- Masaüstü bilgisayarlar

IV- Hesap makineleri

Yukarıdakilerden hangileri Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almaz?

 
 
 
 

4. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, tezgâhlara en geç ne kadar sürede bir bakım ve muayene yapılması gerekir?

 
 
 
 
 

5. Yeraltı maden ocakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

6. Yeraltı kömür ocağında bir ayakta (kömür üretilen yer), ayak içine sızan metan gazı miktarı 0,05 m3/saniyedir. Dönüş havasında metan oranının % 0,8’i geçmemesi için ayağa ne kadar temiz hava gönderilmelidir?

 
 
 
 

7. İş Kanunu’na göre işçilerin gece çalıştırılabileceği azami çalışma süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde uygulanabilecek olan “ergonomik programın elemanlarından” biri değildir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder?

 
 
 
 

10. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde ve nereye bildirmek zorundadırlar?

 
 
 
 

11. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ara dinlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

12. I- İşyeri hekimi

II- Sağlık ocağı

III- Hükûmet veya belediye doktorları

Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporları nereden/nerelerden alınır?

 
 
 
 

13. I- 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacaktır.

II- Güvenlik transformatörü kullanılması hâlinde, çıkış devresine birden fazla elektrikli el aleti bağlanabilir.

III- Küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.

IV- Özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.

İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

14. Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve güvenliği alanın- da yeni ortaya çıkan ve acil önlem gerektiren riskler kapsamında aşağıdakilerden hangisi yeni ortaya çıkmış, güncel konulardan biri değildir?

 
 
 
 

15. İşin insana uyumunu sağlama çabalarında “insan vücut ölçüleri”ni konu edinen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi değildir?

 
 
 
 

17.

Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır; bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi toplu korunma önlemlerine bir örnek olabilir?

 
 
 
 

18. Titreşim Yönetmeliği’ne göre, titreşimli ortamda çalışan üzerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/sn2 olan titreşime ne ad verilir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmış mesleki biyolojik etkenler listesinde “parazitler” grubunda yer alır?

 
 
 
 
 

20. Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların;

I. dalyan işleri,
II. tarım ilaçları kullanımı,
III. nehirlerde balık avlanması

işlerinin hangilerinde, yapılan işe uygun mesleki eğitim alması zorunludur?

 
 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

2 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir