B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. Aşağıdaki iş ve iş ilişkilerinden hangisine 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır?

 
 
 
 
 

2. I. Kaldırılacak yük
II. Kavrama noktaları
III. Atmosfer şartları

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları dikkate alındığında, yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanlarına ait kaldırma aksesuarları yukarıdakilerden hangilerine uygun olarak seçilmelidir?

 
 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, tarafların yaptıkları sözleşmede verdikleri söze bağlı kalmaları gerektiğini ifade eder?

 
 
 
 
 

4. Ahşap iskelede kalasların güvenli kullanımı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

5.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanı” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tozlara bağlı mesleki akciğer hastalıkları oluşumunda rolü olan faktörlerden değildir?

 
 
 
 

7. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

8. I. 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.

II. İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.

IIII. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası 161’dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

9. Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

10.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenler; Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere ……………………. kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

11. “Tüzük” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

12. Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem, TS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?

 
 
 
 

13. I- İşyeri hekimi

II- Sağlık ocağı

III- Hükûmet veya belediye doktorları

Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporları nereden/nerelerden alınır?

 
 
 
 

14. I- 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacaktır.

II- Güvenlik transformatörü kullanılması hâlinde, çıkış devresine birden fazla elektrikli el aleti bağlanabilir.

III- Küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.

IV- Özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.

İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

15. Matkap ve freze tezgâhları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

 
 
 
 

17. Aşağıda yer alanlardan hangisi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) sorumlu müdürü olabilir?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı alınabilecek güvenlik önlemlerinden değildir?

 
 
 
 

20. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi toksik maddeyi tanımlamaktadır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

2 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir