B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken, öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;

I-Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha az tehlikelilerle ikame

II-Riskler ile kaynağında mücadele

III-Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi

IV-Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Yukarıda belirtilenlerden hangileri yanlıştır?

 
 
 
 

2. Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve bilgisi “dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere uygulanan güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi toksik maddeyi tanımlamaktadır?

 
 
 
 

4.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan; “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan ……………… veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ……………. ” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 
 
 
 

5. Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların;

I. dalyan işleri,
II. tarım ilaçları kullanımı,
III. nehirlerde balık avlanması

işlerinin hangilerinde, yapılan işe uygun mesleki eğitim alması zorunludur?

 
 
 
 
 

6. Bir seyyar zımpara taş aparatının koruyucusunun taşlama ağzı kaç dereceden fazla olamaz?

 
 
 
 

7. Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne denir?

 
 
 
 

8. I. İşçilerin bulunabileceği bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılmış olacak veya kaymayı ve düşmeyi önleyen araçlarla donatılacak ve buralarda mümkün olduğunca engel bulunmayacaktır.

II. Bölmeler hâlindeki çalışma yerleri, yapılan işin türü ve işçilerin fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmış olacaktır.

III. Çalışma alanlarındaki güverte, bölme ve başaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmış olacaktır.

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda belirtilen önlemlerden hangileri yeni balıkçı gemilerinde güverteler, su geçirmez bölmeler ve başaltı için asgari sağlık ve güvenlik gereklerindendir?

 
 
 
 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

10. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

11. Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Heinrich’in Domino Teorisi’ndeki olayların dizisinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

13. A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 
 
 
 

14. Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarım işleriyle ilgili yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

15. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ne kadar sıklıkla tatbikat yapılması gerekir?

 
 
 
 

16. OHSAS 18001’e göre, acil durum hazırlığı ve bu hâllerde yapılması gerekenler ile ilgili plan ve prosedür oluşturma çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hangi unsuru kapsamında yer alır?

 
 
 
 

17. İş kazalarının bildirimiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

18. I- Meslek hastalıklarının sebepleri

II- İlk yardım

III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

IV- İmalat usulleri

V- Mesleği ile ilgili bilgiler

Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?

 
 
 
 

19. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi, bir işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eder?

 
 
 
 
 

20. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

3 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir