B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin uygulamasın- da az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri ile çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?

 
 
 
 

2. Aşağıdaki iş ve iş ilişkilerinden hangisine 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır?

 
 
 
 
 

3. İşyerlerinde gürültüden korunmak amacıyla kulak koruyucu kişisel donanım kullandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

4. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

5. 2018 yılında inşa edilen ve yapı yüksekliği 51,50 m’den yüksek olan konutlarda en az kaç adet kaçış merdiveni bulunmalıdır?

 
 
 
 
 

6. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

 
 
 
 

7. İş ekipmanlarının bakım ve onarımı açısından aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde ve nereye bildirmek zorundadırlar?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin ve yedeklerinin asgari eğitim konuları kapsamında değildir?

 
 
 
 

10. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ara dinlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11. Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve güvenliği alanın- da yeni ortaya çıkan ve acil önlem gerektiren riskler kapsamında aşağıdakilerden hangisi yeni ortaya çıkmış, güncel konulardan biri değildir?

 
 
 
 

12. Vücuda girdiğinde bazı kimyasal sistemlerle etkileşime girerek zehirlenmelere neden olabilen kurşun, krom, nikel gibi metal tozlarının türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi köpükle yangın söndürmenin etkili olduğu alanlardan değildir?

 
 
 
 

14. Aşağıda sayılanlardan hangisi mühendislik etiğinin temel ilkeleri açısından yanlıştır?

 
 
 
 

15. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişi” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

16. Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar periyodik olarak en geç ne kadar sürede kontrol edilmelidir?

 
 
 
 

17. Ahşap iskelede kalasların güvenli kullanımı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

18. I- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri

II- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri

III- Masaüstü bilgisayarlar

IV- Hesap makineleri

Yukarıdakilerden hangileri Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almaz?

 
 
 
 

19. Bakım onarım faaliyetlerine başlamadan önce bir yer altı kablosu üzerinde alınması gereken,

I. Gerilim altında olup olmadığı kontrol edilmelidir.
II. İletkenleri kısa devre edilip topraklanmalıdır.
III. Enerjisi kesilmelidir.
IV. Her iki ucu gerilim beslemesine karşı açılmalıdır.

önlemlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir