B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre, ağır ve tehlikeli işler sınıfına girmeyen işyerlerinde makinelerden çıkan ve ortamı etkileyen gürültü seviyesi en fazla hangi düzeyde olabilir?

 
 
 
 

2. A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 
 
 
 

3. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar işyerinde var olan ……………….. uygun olur” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

4. Türkiye’de SGK 2011 İstatistik Yıllığına göre, iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 

5.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Seçilen iş ekipmanının türüne bağlı olarak iş ekipmanının yapısında bulunan………………………………………….. için uygun önlemler belirlenir. Eğer gerekiyorsa yüksekten düşmeyi önleyecek ve çalışanların yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde uygun yapıda ve…………………………………………… koruyucular yapılır. Düşmeleri önleyen…………. yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında kesintiye uğrayabilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

6. Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

7. I. Kaldırılacak yük
II. Kavrama noktaları
III. Atmosfer şartları

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları dikkate alındığında, yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanlarına ait kaldırma aksesuarları yukarıdakilerden hangilerine uygun olarak seçilmelidir?

 
 
 
 
 

8. Ahşap iskelede kalasların güvenli kullanımı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi, bir işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri veya iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olayı ifade eder?

 
 
 
 
 

10. Titreşim Yönetmeliği’ne göre, titreşimli ortamda çalışan üzerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/sn2 olan titreşime ne ad verilir?

 
 
 
 

11. Asbest ve asbestli malzemelerle yapılan çalışmalarda, işçilerin bu malzemelerden çıkan toza maruziyetini en aza indirmek ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen limit değeri aşmaması için alınması gereken önlemlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

12.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan; “Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan ……………… veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ……………. ” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 
 
 
 

13. 18, 19 ve 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Kongrelerinin ev sahibi ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

 
 
 
 

14. TS 18001’de yaralanmaya veya ölüme sebep olabilecek potansiyele sahip vaka hangisidir?

 
 
 
 

15. Havanın sıcaklık, akım hızı ve nemine bağlı olarak oluşan sıcaklık etkisine ne ad verilir?

 
 
 
 

16. Korkuluk eteklerinin yükseklikleri, tabandan itibaren en az kaç santimetre olmalıdır?

 
 
 
 

17. Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve bilgisi “dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere uygulanan güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

 
 
 
 

19.

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yer altı maden işletmelerinde patlatma için kullanılabilecek kapsüller için belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

20. I- İşyeri hekimi

II- Sağlık ocağı

III- Hükûmet veya belediye doktorları

Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporları nereden/nerelerden alınır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

3 Comments on “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. merhabalar öncelikle çalışmanız için teşekkürler bu yıl gireceğiz b sınıfı için buna benzermidir sorular

    1. Merhaba. Bu kısımda 2014 ve sonrasında çıkış olan sınav soruları bulunmaktadır. Bu yüzden güncelliğini yitirmiş soru bulunabilmektedir. Ancak son yıllarda çıkan sorular konu olarak birbirine benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir