B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi toksik maddeyi tanımlamaktadır?

 
 
 
 

2. ISO 14001’de öne çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`nde yer alan “İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı alınabilecek güvenlik önlemlerinden değildir?

 
 
 
 

5. I. 89/391/EEC, Avrupa Birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.

II. İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155’tir.

IIII. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası 161’dir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki ilkelerden hangisi mesleki etik ilkeleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda, alınacak olan tedbirlerden değildir?

 
 
 
 

8. Aşagıdakilerden hangisi tehlikeli davranışa örnek olarak gösterilemez?

 
 
 
 

9. A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 
 
 
 

10.

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Yer altı maden ocaklarında taşıma elle, hayvanla veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, galeri tabanından……………… yüksekliğe kadar, araçlarla galeri yan duvarlarından birisi arasında, en az  ………………….    yaya yolu bırakılır.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

 
 
 
 

11.

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile işçilerin zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun ……………………….. bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

12.

Titreşim Yönetmeliği’ne göre, “El–kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, sinir ve kas bozukluklarına yol açan…………. titreşimdir.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

13.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı;……………………………………………….. inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri;  ……………………..  işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. 18, 19 ve 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Kongrelerinin ev sahibi ülkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

 
 
 
 

15. Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve bilgisi “dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere uygulanan güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. “Meslek hastalığı” tanı sürecinde hekimlerin elindeki en etkin araç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17. Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

 
 
 
 

18. Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda iş durdurulur?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir