A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir?

 
 
 
 

2.

Aşağıdakilerden hangisi büyük endüstriyel kazanın yaşanabileceği bir fabrikada görevli iş güvenliği uzmanının, ortam gözetimi sırasında yapması gereken çalışmalar arasında sayılamaz?

 
 
 
 

3. Risk değerlendirmesinin dokümantasyon aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmez?

 
 
 
 

4.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların yükümlülüğü bulunmamaktadır?

 
 
 
 

5.

I- Karbondioksit

II- Metan

III- Hidrojen Sülfür

IV- Karbonmonoksit

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yer altı kömür maden işletmelerinde karşılaşılan zehirleyici gazlardandır?

 
 
 
 

6. 1- Makine sadece ilgili operatör tarafından kullanılacak

2- Makine ve tezgâh durdurulacak

3- İlgililere haber verilecek

4- Arıza durumu bir levha asılarak belirtilecek

Bir tezgâh veya makinede, arıza veya bunların koruyucusunda bir kusur ve yetersizlik görüldüğü hâllerde yapılacak işler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

7. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre çatılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

8. Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulmasında, araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9.

Psikososyal riskler sağlığı doğrudan (fiziksel) ya da stres aracılığı ile dolaylı (davranışsal, akıl sağlığı vb.) olarak etkileyebilirler

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir?

 
 
 
 

10. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, Ankara’da belirsiz tam zamanlı iş sözleşmesiyle 70 işçi çalıştıran bir kamu kuruluşu kaç engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdür?

 
 
 
 
 

11. İşçi, bir ay içinde on saat fazla sürelerle çalışma yaptığı takdirde bu çalışmasının karşılığında ücret yerine kaç saat serbest zaman kullanabilir?

 
 
 
 
 

12.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi; asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder?

 
 
 
 

13. Avrupa Birliğine üye ülkelerde iş sağlığı ve güvenliğinin güncel durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

14. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki işaret neyi ifade eder?

 
 
 
 

15. DIN 8541’e göre oksijen ve asetilen hortumlarının işaretlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

16. Asbestle çalışanlara yönelik sağlık gözetimi kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

17.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisinde kişinin stres faktörü ile karşılaşmasından sonra gelişen dönemin aşamaları sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

19. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin başlamasından en az kaç gün önce yapılır?

 
 
 
 

20.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile……………………….. da değerlendirilebilir.”

cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir