A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

2.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların yükümlülüğü bulunmamaktadır?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir?

 
 
 
 

4.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının, bu Yönetmelik’te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

5. İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

6.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri ne zaman belirlenir?

 
 
 
 

7.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir?

 
 
 
 

8. 1 Kalıtsal ve sosyal çevre

2 Kişinin hatası

3 Güvensiz hareket ve koşullar

4 Kaza

5 Yaralanma

Yukarıda verilenlere göre, Heinrich’in Domino Teorisi’nde, kazaya neden olan olayların dizisi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 
 
 
 

9. Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. Aşağıdaki tozlardan hangisi solunum açısından insan sağlığına diğerlerine göre daha az tehlike oluşturur?

 
 
 
 

11. İş etiği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadeler den hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “ramak kala olay”ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

13.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile……………………….. da değerlendirilebilir.”

cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda yapılan boyama veya boya temizleme işlerinde alınacak önlemlerden değildir?

 
 
 
 

15.

Aşağıdakilerden hangisi büyük endüstriyel kazanın yaşanabileceği bir fabrikada görevli iş güvenliği uzmanının, ortam gözetimi sırasında yapması gereken çalışmalar arasında sayılamaz?

 
 
 
 

16. I- Topraklama devresi, düşük dirençli iletken- den yapılmış olmalıdır.

II- Topraklama devresi, yüksek dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.

III- Topraklama devresi meydana gelebilecek en büyük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.

IV- Topraklama devresi meydana gelebilecek en küçük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

17.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulmalıdır?

 
 
 
 

18. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, vardiyalı çalışmalarda işçiler kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?

 
 
 
 
 

19. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi kural olarak aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışa bir örnektir?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir