A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir?

 
 
 
 

2.

“Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğeri- nin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

4. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde yer alan “Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün ………., dinamik deneyde ise …………… olması gerekir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

5.

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ne göre ulusal iş sağlığı ve güvenliği sisteminin gerekli görüldüğü hâllerde kapsaması gereken hususlardan değildir?

 
 
 
 

6.

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre havalandırmaya ilişkin “Havalandırma ile ilgili değerler………………….. ölçülecek ve ölçüm sonuçları kaydedilecektir. Havalandırma sisteminin gerekli detaylarını içeren bir havalandırma planı hazırlanacak, ……………….. güncellenecek ve işyerinde hazır bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

7. 1500 metreküplük kapasiteye sahip sıvı azot depolama tankı ile LPG deposu arasında en az ne kadar güvenlik mesafesi bırakılmalıdır?

 
 
 
 

8. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi insanın vücut ısısını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 
 
 
 

10. I- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uy- mayan işlerde çalıştırılamaz.

II- Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

III-Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak

IV-Toplu iş sözleşmesi kanunla düzenlenir.

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlığı altında yer alır?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan kaynaklanan görünen maliyetlerden değildir?

 
 
 
 

12. Elektrik akımına maruz kalan bir insan, hangi değerden sonra bu akımı hissetmeye başlamaktadır?

 
 
 
 

13. Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir hafta boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o hafta için alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

14. I- Kalsiyumkarbür (karpit)

II- Magnezyum nitrat

III- Sodyum klorür

IV- Potasyum

V- Lityum alüminyum hidrür

Yukarıdakilerden hangileri suyla temas ettiğinde tamamı parlayıcı gaz yayan maddelerdir?

 
 
 
 

15.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’e göre emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ne kadar süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar?

 
 
 
 

16. Yürürlükte olan mevzuata göre kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

17. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır?

 
 
 
 

18. TS 18001’de yer alan “Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

19. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılan çalışmalarda kandaki kurşun seviyesi için bağlayıcı biyolojik sınır değer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bulunan işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir