A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “CAS” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

2. Bir yetişkin eğitimi olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

3. Temizlik ve hijyen amaçlı kullanılan

I. cam temizleyicisi ile sirke,
II. sabun ile şampuan,
III. çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) ile amonyaklı tuz ruhu

madde çiftlerinden hangileri birbirleriyle karıştırıldığında tehlikeli bir gaz çıkışı olur?

 
 
 
 
 

4. Kaldırma araçlarında kullanılan 6 bükümlü ve 37 telli çelik halatlar, 50 cm boyunca dayanımlarının yüzde kaçını kaybederse artık kullanılamaz?

 

 
 
 
 
 

5.

I- Yükün çalışanlara çarpması

II- Yükün tehlikeli bir şekilde düşmesi

III- Yükün tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi

IV- Yükün istem dışı kurtulması

Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulacak iş ekipmanı yukarıdakilerden hangilerinin riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir?

 
 
 
 

6. “4-nitrodifenil”in başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?

 
 
 
 

7.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

8.

4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan; Süresi be- lirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedeabilir: “İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin………. namusuna dokunacak şekilde sözler söyler,………. veya işçiye cinsel tacizde bulunursa” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

9.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenler; Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla……………………………………. hareket ederler.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

10. Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?

 
 
 
 

11.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının, bu Yönetmelik’te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

12. Yürürlükte olan mevzuata göre kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etmenlerine maruziyet riski diğerlerine göre en az olan meslek grupları arasındadır?

 
 
 
 

14. Antropometrik açıdan uygun bir çalışma yeri tasarımı için çalışanların en az ne kadarı dikkate alınmalıdır?

 
 
 
 

15. Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

 
 
 
 

16. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre barınma yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

17.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması” aşağıdakilerden hangisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak çeşidi değildir?

 
 
 
 

20. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki işaret neyi ifade eder?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir