A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

Yukarıda örnek olarak verilen güvenlik piramidindeki (Heinrich) boşluklara en üstten en alta doğru sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

2. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre makine ve ekipmanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

3. Alçak gerilimde, tehlikeli gerilimin etkin değeri en az kaç volttur?

 
 
 
 
 

4. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5.

Aşağıdakilerden hangisi sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisinde kişinin stres faktörü ile karşılaşmasından sonra gelişen dönemin aşamaları sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

7. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “CAS” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. Elektrik akımına maruz kalan bir insan, hangi değerden sonra bu akımı hissetmeye başlamaktadır?

 
 
 
 

9. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre manifoldlu asetilen tüp demetlerinin azami kontrol periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamalarından biri değildir?

 
 
 
 
 

11. Bir yetişkin eğitimi olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

12. I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi

II- İletkenlerin kısa devre edilmesi

III- İletkenlerin topraklanması

Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada, yukarıdaki işlemlerden hangilerinin yapılması gereklidir?

 
 
 
 

13.

I-Makineler beklenmedik bir şekilde yeniden çalışmaya başlamamalıdır.

II-Makinelerin parametreleri, bu tip bir değişikliğin tehlikeli bir duruma yol açabileceği durumlarda, kontrolsüz bir şekilde değişmemelidir.

III- Koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya bir durdurma komutu vermelidir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri makineleri besleyen güç kaynağında oluşan bir kesinti veya kesintiden sonra enerjinin yeniden gelmesinin tehlikeli bir duruma yol açmaması için makinenin sahip olması gereken hususlardandır?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak çeşidi değildir?

 
 
 
 

15. Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir hafta boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o hafta için alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16. İklimlendirme ve havalandırma kanallarının duvar döşemelerini ve tavanları delerek geçtiği yerlerde sac kanal malzemesi kalınlığı en az kaç mm olmalıdır?

 
 
 
 
 

17. İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

18.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisi değildir?

 
 
 
 

19. Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?

 
 
 
 

20.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nde yer alan “Kullanıcının dış radyoaktif ışımadan tamamen korunması veya bunun sağlanamaması hâlinde radyasyonun etkisinin yeterli derecede azaltılması amacıyla kullanılan KKD’ler, öncelikle ……… gibi zayıf elektron veya X, ……… gibi zayıf foton radyasyonuna karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 
 
 
 

**** Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir  Soru Öner

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir