A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1. Kazı işlerinde yapılan “iksa” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

2. Sıcak ortamda çalışanlarda görülen sağlık sorunları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

3. “4-nitrodifenil”in başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?

 
 
 
 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi karbondioksit (CO2) söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin dezavantajlarından değildir?

 

 
 
 
 

5.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisi değildir?

 
 
 
 

6.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’teki iş güvenliği uzmanının yetkilerine göre iş güvenliği uzmanı, işyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi hâlinde işin durdurulması için aşağıdakilerden hangisini yapar?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından da kabul edilerek imzalanmış olan ILO sözleşmelerinden biri değildir?

 
 
 
 

8. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve ……….” ve “Risk değerlendirmesi dokümanı ………. arşivlenebilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

9. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi düşen cisimlere ilişkin genel asgari sağlık ve güvenlik şartlarından biri değildir?

 
 
 
 
 

10. Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden hangisinde yangın söndürücü olarak köpük, kuru kimyevi toz kullanımı uygun değildir?

 
 
 
 

11. Risk değerlendirmesinde; risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesi sağlanır?

 
 
 
 

12.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulmalıdır?

 
 
 
 

13.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?

 
 
 
 

14. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının eşleştirildiği yönetim sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

15. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre, sözleşmeyi onaylayan üyelerin yerine getirmesi gereken sorumluluklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

16.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerde görevlendirilenler; Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla……………………………………. hareket ederler.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

17.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmak için asgari meslekte kazanma gücü kayıp oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

18.

“Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğeri- nin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

19. I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak

II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek

III- Risklerden kaçınmak

Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisinde kişinin stres faktörü ile karşılaşmasından sonra gelişen dönemin aşamaları sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir