A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1. İş etiği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadeler den hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

2. Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulmasında, araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının eşleştirildiği yönetim sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

4. “4-nitrodifenil”in başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?

 
 
 
 

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere…………………….. tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme,……… kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

6. 1 Kalıtsal ve sosyal çevre

2 Kişinin hatası

3 Güvensiz hareket ve koşullar

4 Kaza

5 Yaralanma

Yukarıda verilenlere göre, Heinrich’in Domino Teorisi’nde, kazaya neden olan olayların dizisi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 
 
 
 

7.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve…………………. tedbirleri yerine getirir. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa………. talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.” ifadesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

8.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisi değildir?

 
 
 
 

9. Günün değişik saatlerinde çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda, aşağıdaki çalışma şekillerinden hangisi uygundur?

 
 
 
 

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamalarından biri değildir?

 
 
 
 
 

11. I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak

II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek

III- Risklerden kaçınmak

Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?

 
 
 
 

12. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre çatılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

13.

I-Makineler beklenmedik bir şekilde yeniden çalışmaya başlamamalıdır.

II-Makinelerin parametreleri, bu tip bir değişikliğin tehlikeli bir duruma yol açabileceği durumlarda, kontrolsüz bir şekilde değişmemelidir.

III- Koruyucu tertibatlar bütünüyle etkin kalmalı veya bir durdurma komutu vermelidir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri makineleri besleyen güç kaynağında oluşan bir kesinti veya kesintiden sonra enerjinin yeniden gelmesinin tehlikeli bir duruma yol açmaması için makinenin sahip olması gereken hususlardandır?

 
 
 
 

14. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre, sözleşmeyi onaylayan üyelerin yerine getirmesi gereken sorumluluklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etmenlerine maruziyet riski diğerlerine göre en az olan meslek grupları arasındadır?

 
 
 
 

16. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre tahkimat yapılması gerekli olan ocaklar için hazırlanan tahkimat yönergesinde aşağıdaki hususlardan hangisi bulunmayabilir?

 
 
 
 

17. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre, işveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç kaç ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir?

 
 
 
 

18. Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit – karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur?

 
 
 
 

19.

Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşarak geçimini sağlayan bir çiftçinin çalışma hayatında karşılaşabileceği durumlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

20.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyucu donanımlar Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerde uygun şekilde ………………… ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

**** Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir  Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir