A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

Çeşitli kimyasal maddelerin işyerlerinde kapalı ortam havasında bulunmasına izin verilen ve işyerinde günde sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak düzeyde olduğu kabul edilen azami miktarlarına ne ad verilir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi statik elektrik birikmelerine karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

 
 
 
 

3. Kanun metninde “aksi yönde hüküm yoksa”, “sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça” şeklinde hüküm varsa hükmün niteliği hangisidir?

 
 
 
 

4.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?

 
 
 
 

5. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde yer alan “Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün ………., dinamik deneyde ise …………… olması gerekir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

6. Kaldırma araçlarında kullanılan 6 bükümlü ve 37 telli çelik halatlar, 50 cm boyunca dayanımlarının yüzde kaçını kaybederse artık kullanılamaz?

 

 
 
 
 
 

7.

Aşağıdakilerden hangisi sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder?

 
 
 
 

8.

I- Yükün çalışanlara çarpması

II- Yükün tehlikeli bir şekilde düşmesi

III- Yükün tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi

IV- Yükün istem dışı kurtulması

Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulacak iş ekipmanı yukarıdakilerden hangilerinin riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir?

 
 
 
 

9.

I- Gebe çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin

II-Gebe çalışanlar diğer şartlar dikkate alınmaksızın özellikle günün erken saatlerinde iş başı yaptırılır.

III- Gebeliğin durumuna göre dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

Gebe çalışanlarla ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 
 
 
 

10. Yangının çeşidine uygun söndürücü malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11. Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

12.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

13. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre; engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeleri göstermek için kullanılan işaretlerdeki şeritlerde  aşağıdaki renklerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 
 

14.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması” aşağıdakilerden hangisinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ?

 
 
 
 

15. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre barınma yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

16.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre kazıcı ve doldurucu makinelerin çalıştırıldığı veya derin lağım deliklerinin uygulandığı açık ocak işletmeleri için hazırlanan yönergede aşağıdaki hususlardan hangisi bulunmayabilir?

 
 
 
 

17.

  Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya katı yakıt yakan kazanlarda bir arıza durumunda alınması gereken tedbirlerden birisi değildir?

 
 
 
 

18. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılan çalışmalarda kandaki kurşun seviyesi için bağlayıcı biyolojik sınır değer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

19. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “ramak kala olay”ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20. I- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uy- mayan işlerde çalıştırılamaz.

II- Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

III-Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak

IV-Toplu iş sözleşmesi kanunla düzenlenir.

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlığı altında yer alır?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir