A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

“Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğeri- nin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere…………………….. tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme,……… kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. Bir iş yerindeki vagonlara bir kalas üzerinden geçmenin zorunlu olduğu durumlarda aşağıdakilerin hangisi gerekli değildir?

 
 
 
 
 

4. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının eşleştirildiği yönetim sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

5. I- Aydınlatma

II- Yansıma ve parlama

III-Gürültü

IV- Radyasyon

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışma ortamında bulunan unsurlardır?

 
 
 
 

6. “İş hijyeni” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

7.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele için toplamda en az kaç çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir?

 
 
 
 

8. Aynı anda çalışan ve her birisi 110 dB(A) ve 90 dB(A) ses düzeyine sahip iki gürültü kaynağı toplamda kaç dB(A) ses düzeyinde etkili olur?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işin durdurulması yaptırımı uygulanmaz?

 
 
 
 

10. Risk değerlendirmesinin dokümantasyon aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmez?

 
 
 
 

11. Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?

 
 
 
 

12. Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir hafta boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o hafta için alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda, kapalı alandaki oksijen düzeyini düşüren durumlardan değildir?

 
 
 
 

14.

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre havalandırmaya ilişkin “Havalandırma ile ilgili değerler………………….. ölçülecek ve ölçüm sonuçları kaydedilecektir. Havalandırma sisteminin gerekli detaylarını içeren bir havalandırma planı hazırlanacak, ……………….. güncellenecek ve işyerinde hazır bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

15. Alçak gerilimde, tehlikeli gerilimin etkin değeri en az kaç volttur?

 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi insanın vücut ısısını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 
 
 
 

17.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile……………………….. da değerlendirilebilir.”

cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

18. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

19. Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

20. İklimlendirme ve havalandırma kanallarının duvar döşemelerini ve tavanları delerek geçtiği yerlerde sac kanal malzemesi kalınlığı en az kaç mm olmalıdır?

 
 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir