A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

Yer altı maden işletmelerinde, insan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı en fazla kaç olmalıdır?

 
 
 
 

2. Bir iş yerindeki vagonlara bir kalas üzerinden geçmenin zorunlu olduğu durumlarda aşağıdakilerin hangisi gerekli değildir?

 
 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işin durdurulması yaptırımı uygulanmaz?

 
 
 
 

4. “İş hijyeni” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

5. Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

6. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi kural olarak aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
 

7. Günün değişik saatlerinde çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda, aşağıdaki çalışma şekillerinden hangisi uygundur?

 
 
 
 

8.

Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

9. Risk değerlendirmesinin dokümantasyon aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmez?

 
 
 
 

10. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 
 
 
 

11. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile yapılan çalışmalarda kandaki kurşun seviyesi için bağlayıcı biyolojik sınır değer aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. I- Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir.

II- Çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilememelidir.

III- Ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmamalıdır.

IV- Çalışanları rahatsız etmemelidir.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı yukarıdaki özelliklerden hangisi/ hangilerine sahip olmalıdır?

 
 
 
 

13.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren; işyerlerin- de tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ’de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde………….. çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ………… çalışana kadar;

    a) Arama, kurtarma ve tahliye

    b) Yangınla mücadele

konularının her biri için uygun donanıma sa- hip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarından birisi değildir?

 
 
 
 

15. Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Normal çalışma süresinin 45 saat olduğu bir işyerinde, bir hafta boyunca 48 saat çalışan ve saat başına 10 TL ücret alan bir işçinin o hafta için alacağı toplam ücret aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16.

“Yer altı maden ocaklarının havasında ………’den çok metan bulunan yerlerde çalışılmaz; ve 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı …….’dir.”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

17.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi; asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder?

 
 
 
 

18. Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden hangisinde yangın söndürücü olarak köpük, kuru kimyevi toz kullanımı uygun değildir?

 
 
 
 

19. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme aşamalarından biri değildir?

 
 
 
 
 

20.

4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan; Süresi be- lirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedeabilir: “İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin………. namusuna dokunacak şekilde sözler söyler,………. veya işçiye cinsel tacizde bulunursa” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir