A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını en geç kaç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir?

 
 
 
 

2. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 

3.

Yukarıda örnek olarak verilen güvenlik piramidindeki (Heinrich) boşluklara en üstten en alta doğru sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere…………………….. tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme,……… kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5. Günün değişik saatlerinde çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda, aşağıdaki çalışma şekillerinden hangisi uygundur?

 
 
 
 

6. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre çatılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

7.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri ne zaman belirlenir?

 
 
 
 

8. DIN 8541’e göre oksijen ve asetilen hortumlarının işaretlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

9. 2010 yılında inşa edilen fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak bazı şartların hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

 
 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi insanın vücut ısısını etkileyen faktörlerden birisi değildir?

 
 
 
 

12. Elektrik akımına maruz kalan bir insan, hangi değerden sonra bu akımı hissetmeye başlamaktadır?

 
 
 
 

13.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri;…………………………………… , maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde bahsedilen, yükümlülük süresi ne kadardır?

 
 
 
 

15. I- Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir.

II- Çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilememelidir.

III- Ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmamalıdır.

IV- Çalışanları rahatsız etmemelidir.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı yukarıdaki özelliklerden hangisi/ hangilerine sahip olmalıdır?

 
 
 
 

16. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre, sözleşmeyi onaylayan üyelerin yerine getirmesi gereken sorumluluklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
 

17. Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre, işveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç kaç ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir?

 
 
 
 

19. LPG’nin yanabilmesi için gereken hava miktarının, doğalgazın yanabilmesi için gereken hava miktarının yaklaşık 2,5 katı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20. Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal madde hangisidir?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir