A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te yer alan “İşveren; işyerlerin- de tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ’de belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde………….. çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ………… çalışana kadar;

    a) Arama, kurtarma ve tahliye

    b) Yangınla mücadele

konularının her biri için uygun donanıma sa- hip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları” arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan kaynaklanan görünen maliyetlerden değildir?

 
 
 
 

4. “Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne göre talimatlar makina tarafından el kol sistemine veya tüm vücuda iletilen titreşimlerle ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgileri vermesine gerek yoktur?

 
 
 
 

5.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerince, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanların yükümlülüğü bulunmamaktadır?

 
 
 
 

6. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, vardiyalı çalışmalarda işçiler kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?

 
 
 
 
 

7. I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak

II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek

III- Risklerden kaçınmak

Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?

 
 
 
 

8. Kaldırma araçlarında kullanılan 6 bükümlü ve 37 telli çelik halatlar, 50 cm boyunca dayanımlarının yüzde kaçını kaybederse artık kullanılamaz?

 

 
 
 
 
 

9. Aşağıda verilen elektromanyetik dalgalardan hangisinin enerjisi en yüksektir?

 
 
 
 
 

10. Aşağıda belirtilen bina tehlike sınıflamalarından hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11. Kapalı bir iş yerinin; boy, en, yükseklik olarak boyutları sırasıyla 8, 5, 5 metre olup içerisinde de 10 metreküp hacminde makine ve malzeme mevcuttur.

İşçi başına hava hacmi dikkate alındığında bu iş yerinde en fazla kaç işçi çalıştırılabilir?

 

 
 
 
 
 

12.  İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

13. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre tahkimat yapılması gerekli olan ocaklar için hazırlanan tahkimat yönergesinde aşağıdaki hususlardan hangisi bulunmayabilir?

 
 
 
 

14. *Kanun

*Kanun Hükmünde Kararname

*Tüzük

Yukarıda yer alan düzenlemeler hangi hukuk çeşidinin kapsamına girer?

 
 
 
 

15. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 12’nci maddesi uyarınca belirli durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

Buna göre aşağıdaki hangi durumda risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekmez?

 
 
 
 

16. Kazı işlerinde yapılan “iksa” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

17. Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak çeşidi değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki makine ve tezgâhlarda alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?

 
 
 
 

20.

Yukarıda örnek olarak verilen güvenlik piramidindeki (Heinrich) boşluklara en üstten en alta doğru sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir