A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir.
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 2013-2018 arası çıkmış ve yayınlanmış tüm sorular.

1. Elektrikle ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 kW-400V Elektrik iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir?

 
 
 
 

2. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre manifoldlu asetilen tüp demetlerinin azami kontrol periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisi tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda değildir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarından birisi değildir?

 
 
 
 

5. Kaldırma araçlarında kullanılan 6 bükümlü ve 37 telli çelik halatlar, 50 cm boyunca dayanımlarının yüzde kaçını kaybederse artık kullanılamaz?

 

 
 
 
 
 

6.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile………. hakkında bilgilendirilir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

7.

I- Lokal havalandırma sistemi kullanılabilir.

II- Genel havalandırma sistemi kullanılabilir.

III- Mekanik ve kimyasal ajanlarla dışarıya atılabilir.

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen maddelerin, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan, kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 
 
 
 

8.

Aşağıdakilerden hangisinin İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik`e göre hazırlanan tatbikat raporunun içeriğinde yer almasına gerek yoktur?

 
 
 
 

9. Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

10. Makina Emniyeti Yönetmeliği esaslarına göre makine talimatlarının hazırlanması ile ilgili aşağıda verilen genel ilkelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

11.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin işbirliği içerisinde hazırlaması gereken yıllık değerlendirme raporunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

12.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’e göre emziren kadın çalışanlar doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ne kadar süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar?

 
 
 
 

13. “Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne göre talimatlar makina tarafından el kol sistemine veya tüm vücuda iletilen titreşimlerle ilgili olarak aşağıdaki hangi bilgileri vermesine gerek yoktur?

 
 
 
 

14. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışma ortamında aranacak asgari gereklerden biri değildir?

 
 
 
 
 

15. Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, kısa ve uzun süreli referans maruziyet süreleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

16. “İş hijyeni” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

17.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulmalıdır?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işin durdurulması yaptırımı uygulanmaz?

 
 
 
 

19.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri;…………………………………… , maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

20.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi; asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder?

 
 
 
 

****   Örnek Sınav Sorular İçin Tıklayınız… *****

  • Hatalı soruları aşağıdaki “Hatalı Soru Bildir” sekmesinden bildirebilirsiniz.
  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

 

Hatalı Soru Bildir                                        Soru Öner

Fatih Aktaş

Yazar: Fatih Aktaş

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Fatih Aktaş diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir