Yıllık İzin Kurulu

yıllık izin kurulu

İşyerlerinde yıllık ücretli izinlerle ilgili işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurullara yıllık izin kurulu adı verilir. Bu yazımızda izin kurulları ile ilgili merak edilen sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır. Yıllık ücretli izinlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Yıllık İzin Ücreti başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hangi İşyerlerinde Yıllık İzin Kurulunun Kurulması Zorunludur?

100 işçiden fazla işçi çalışan işyerlerinde yıllık izin kurulunun kurulması zorunludur.

Yıllık İzin Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

Yıllık izin kurulu; işvereni temsilen bir ve işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder.

Yıllık İzin Kurulunun Temsilcileri Nasıl Belirlenir?

Yıllık izin kurulunun işveren temsilcisi işveren tarafından belirlenir.

İşçi temsilcileri varsa sendika temsilcileri tarafından seçilir. İşyerinde sendika temsilcisi bulunmuyorsa işçi temsilcileri ve yedekleri, o işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir.

Yıllık izin kurulu işveren temsilcisi (yıllık izin kurulu başkanı) ve işçi temsilcileri ile yedekleri işyerinde işveren tarafından ilan edilir. Asil üyelerin yokluğunda yedeklerin biri başkanın çağrısı üzerine toplantıya katılır.

Herhangi bir nedenle eksilen üye ve yedekler aynı şekilde tamamlanır.

Yıllık İzin Kurulu Üyeleri Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

Yıllık izin kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir yapılır. Yeni izin kurulu üyeleri seçilinceye kadar eski kurul üyeleri görevine devam eder.

Yıllık İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Yıllık izin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • İşçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunmak,
 • İzin çizelgelerini; işçilerin kıdemlerini, izni belirli bir dönemde kullanmak bakımından içinde bulundukları zorunluluk veya engellerini, işin aksamadan yürütülmesini ve işçi sayısını göz önünde bulundurarak hazırlamak,
 • İşçilerin yıllık izin hakları ile ilgili dilek ve şikayetlerini inceleyerek sonucunu işverene ve ilgili işçiye bildirmek,
 • Her yıl ücretli izinlerin daha yararlı geçirilebilmesi için kamplar ve geziler düzenlemek, bu konuda alınması mümkün olan tedbirleri araştırmak ve işverene tekliflerde bulunmak.

İzin kurulunun çalışmaları için gerekli yer, eleman, araç ve gereçler işveren tarafından sağlanır.

Yıllık İzin Kurulu Hangi Durumlarda Toplanır?

Yıllık izin kurulu yukarıda görevleri yerine getirmek için yıllık izin çizelgelerinin hazırlanması sırasında ve gerektikçe kurul başkanının (işveren temsilcisi) çağrısı ile toplanır. Toplantılarda alınan kararlar ve yapılan işler izin kurulu karar defterine yazılarak imzalanır.

Yıllık İzin Kurulu Toplantıları Çalışma Saatlerinde mi Yapılır?

İzin kurulu toplantılarını çalışma saatleri içerisinde yapar.

Yıllık İzin Kurulu Tarafından Hazırlanan Çizelgede Hangi Bilgiler Bulunur?

İzin kurulunca hazırlanıp ilan edilecek çizelgede işçinin;

 • Adı soyadı,
 • Sicil numarası,
 • İşe giriş tarihi,
 • Yıllık izne hak kazandığı tarih,
 • İşyerindeki çalışma süresi,
 • İzin günleri sayısı,
 • Yol izni günleri sayısı,
 • İznin başlama tarihi,
 • İznin sona ereceği tarih,

belirtilir.

İşçi Sayısı 100’den Az Olan İşyerlerinde Yıllık Ücretli İzinlerle İlgili Görevler Kim Tarafından Yapılır?

İşçi sayısının yüzden az olması halinde yıllık ücretli izinlerle ilgili görevler, işveren tarafından görevlendirilecek bir kişi (işveren veya işveren vekilleri de olabilir) ve işçiler tarafından kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilir.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir