Yeraltı İşlerinde Çalışan Maden İşçilerinin Yıllık İzni

maden işçilerinin

Yıllık ücretli izin süreleri çalışanların işyerindeki kıdemine göre belirlenir. Yeraltı işlerinde çalışan maden işçilerinin yıllık ücretli izin süreleri diğer işçilerden farklıdır. Bu yazımızda sadece yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri konusu incelenmiş olup yıllık ücretli izinlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Yıllık Ücretli İzin Hakkında Her Şey başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yer Altı İşlerinde Çalışan Maden İşçilerinin Yıllık Ücretli İzinleri Kaç Gündür?

Yıllık ücretli izin süresi işçinin işyerindeki kıdemine göre belirlenir. Bu kapsamda; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olanlara ondört günden, beş yıldan fazla onbeş yıldan az kıdemi olanlara yirmi günden, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla kıdemi olanlara yirmialtı günden az olmamak üzere yıllık ücretli izin verilir. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri ise dörder gün arttırılarak uygulanır. Bu kapsamda yer altında çalışan işçilere:

  • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olanlara 18 günden,
  • Beş yıldan fazla onbeş yıldan az kıdemi olanlara 24 günden,
  • Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla kıdemi olanlara 30 günden

Az olmamak üzere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık Ücretli İzin Süreleri Sözleşmelerle Arttırılmışsa Yer Altı İşlerinde Çalışan Maden İşçilerinin Yıllık Ücretli İzin Süreleri Nasıl Hesaplanır?

İş Kanununda belirtilen yıllık ücretli izin süreleri asgari olup iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle arttırılabilir. Bu durumda yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri arttırılan sürelere dörder gün eklenerek hesaplanır.

Örnek: Yapılan toplu iş sözleşmesiyle yıllık ücretli izin sürelerinin; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olanlara 20 gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az kıdemi olanlara 25 gün, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla kıdemi olanlara 30 gün şeklinde uygulanacağı belirlenmiştir. Bu durumda işyerinde yer altında çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olanlara 24 gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az kıdemi olanlara 29 gün, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla kıdemi olanlara 34 gün şeklinde uygulanır.

Yeraltı İşlerinde Çalışan Maden İşçisinin İş Sözleşmesi Yıllık İzin Kullanmadan Sona Ererse Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yer altı işlerinde çalışan bir işçinin iş sözleşmesi yıllık izin kullanmadan sona ererse yıllık izin ücreti, hak kazandığı yıllık ücretli iznine göre hesaplanır. Örneğin işçinin kullanmadığı 18 gün (4’er gün artırılmış) yıllık ücretli izni varsa işçiye 18 günlük yıllık izin ücreti ödenir.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir