Üniversite Öğrencilerine İşkurda Yeni İş İmkanı

Bilindiği üzere Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen şartlar altında istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere belirli programlar oluşturulmuştur.

Bunlardan birisi de Toplum Yararına Programdır (TYP). Daha önceleri üniversite öğrencileri (Açıköğretim hariç) bu programdan yararlanamamaktaydı. 16.11.2018 tarihinde yapılan değişiklikle üniversite öğrencilerine de bu hak tanınmış oldu.

Bu Programa (TYP) Kimler Dahil Edildi?

Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç yükseköğretim öğrencileri bu programlardan yararlanabilir hale geldi. (Açıköğretim öğrencileri zaten bu programlardan yararlanabilmekteydi.)

Bu yönetmelikte bulunan “Öğrenci Olmamak” şartı üniversite öğrencileri lehine yumuşatılmıştır.

Üniversite Öğrencileri Hangi Alanlarda Bu Programlardan Yararlanabilir?

  • Doğanın korunması.
  • Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
  • Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
  • Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

Konularında açılan TYP’lere katılabilirler.

Üniversite Öğrencileri Ne Kadar Süreyle Bu Programdan Yararlanılabilir?

Üniversite öğrencileri bu programlardan; sadece Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını içeren dönemde en fazla 3 ay süreyle yararlanabilir.

Bu Program Kapsamında Haftalık Çalışma Süreleri Nelerdir?

Bu programlarda üniversite öğrencilerinin çalışma süreleri haftada 3 gün ve günde 8 saat olacaktır.

Bu Program Kapsamında Kaç Gün Ücretsiz İzin Hakkı Vardır?

Üniversite öğrencileri bu program kapsamında 3 ay içerisinde en fazla 5 gün ücretsiz izin kullanabilirler.

Yukarıdaki Şartları Sağlasalar Dahi Kimler Bu Programdan Yararlanamaz?

Bu Program süresince; dersleri devam eden (yaz okulu dahil) veya zorunlu staj yapmakta olan üniversite öğrencileri bu programlardan yararlanamazlar.

Ödenecek Ücretlerin Miktarı Ne Kadardır?

Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu Program Kapsamında Çalışanlar Hafta Tatiline Hak Kazanır mı?

Hafta Tatili Ücreti Hakkında Her Şey yazısında da görüleceği üzere, bir iş sözleşmesine göre çalışılsa bile, haftada 3 gün çalışılan bir işte hafta tatiline hak kazanılamamaktadır.

Yönetmeliğin son haline buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir