Toplu İzin Uygulaması

toplu izin

Yaz dönemlerinde bazı işyerleri tüm işçilerini izne çıkararak işyeri temizliği, bakım onarım veya sayım gibi işlerini yapmaktadır. Bu izinlere iş hukukunda toplu izin adı verilir. Toplu izin uygulamasının hem işçiler hem de işverenler açısından önemli avantajları bulunmaktadır. Bu yazımızda toplu izin uygulaması ile ilgili merak edilen sorular yanıtlanmaya çalışılacaktır. Yıllık ücretli izinlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Yıllık Ücretli İzin Hakkında Her Şey başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Toplu İzin Uygulamasına Hangi Aylarda Gidilebilir?

Toplu izin, Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içerisinde uygulanabilir.

Toplu İznin İşyerinin Tümünde Uygulanması Zorunlu mudur?

Toplu izin işçilerin tümünü kapsayacak şekilde uygulanabileceği gibi işçilerin bir kısmını kapsayacak şekilde de uygulanabilir.

Toplu İzin Uygulanması Halinde İzin Çizelgeleri Nasıl Hazırlanır?

Toplu izin uygulamasına gidildiğinde izin kurulu tarafından veya izin kurulu olmaması halinde izin kurulu yerine geçecekler tarafından izin çizelgeleri hazırlanır ve işyerinde ilan edilir. İzin çizelgelerinde aşağıdakilerin bulunması gerekir:

  • Toplu izne çıkacak işçiler
  • İşçilerin izin başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Yol izni kullanacakların yol izin süreleri

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmayan İşçilere de Toplu İzin Kullandırılabilir mi?

Normal şartlar altında yıllık ücretli izne hak kazanmayan bir işçiye yıllık izin kullandırılamaz. Ancak toplu izin uygulaması bu durumun istisnasıdır. Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Ancak ertesi yıl veya yıllarda toplu izin uygulamasına gidilmemesi halinde, bu işçilerin gelecek yıllık ücretli izne hak kazanma tarihleri genel esaslara göre belirlenir.

Örnek: 01.06.2015 tarihinde işe başlayan bir işçi 02.04.2016 – 17.04.2016 tarihleri arasında toplu izin uygulaması kapsamına yıllık ücretli izin kullanmış ve işyerinde bir daha toplu izin uygulanmamıştır. Bu durumda işçi 01.06.2015 – 01.06.2016 tarihleri arasında hak kazanacağı yıllık ücretli izni 02.04.2016 – 17.04.2016 tarihleri arasında kullanmıştır. İşçi bir sonraki yıllık ücretli iznine 01.06.2017 tarihinde hak kazanacak ve bu iznini 01.06.2017 – 01.06.2018 tarihleri arasında kullanacaktır.

Toplu İzin Uygulaması Dışında Tutulacak İşçiler Yıllık İznini Ne Zaman Kullanır?

İşyerinin korunması, işyerindeki araç, gerek, donatım veya makinelerin bakımı, hazırlanması, temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması gibi zorunlu durumlar için yeterli sayıdaki işçi toplu izin uygulaması dışında tutulabilir. Toplu izin uygulaması dışında tutulacak işçilerin yıllık ücretli izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte kullandırılır.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir