Taşeron İşçilerin Yıllık Ücretli İzni

taşeron işçi

Taşeron işçi olarak adlandırılan işçiler asıl işveren – alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işverene bağlı olarak çalışan işçilerdir. Uygulamada alt işverenler değişmekle birlikte işçiler aynı işyerinde çalışmaya devam edebilmektedir. Önceden alt işverenler sürekli değiştiği için yıllarca aynı işyerinde çalışan işçiler yıllık ücretli izin hakkından mahrum kalabilmekteydi. Yargıtay vermiş olduğu birçok kararla bu mağduriyetin giderilmesini sağlamış ve nihayetinde 10.09.2014 tarihinde taşeron işçilerin yıllık ücretli izin hakları yasal güvenceye kavuşmuştur. Bu yazımızda taşeron işçilerin yıllık ücretli izin hakları konusu incelenmiştir. Yıllık ücretli izinlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Yıllık Ücretli İzin Hakkında Her Şey başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Alt İşvereni Değiştiği Halde Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden Taşeron İşçilerinin Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam eden taşeron işçilerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin 2010 yılında A alt işverenine bağlı olarak X işyerinde çalışmaya başlayan ve yıllar içerisinde B, C, D ve E alt işverenlerine bağlı olarak çalışmaya devam eden işçinin 2018 yılında hak kazanacağı yıllık ücretli izni 20 gündür.

Yıllık Ücretli İzinlerin Kullandırılmasında Asıl İşverenin Sorumluluğu Var mıdır?

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izinlerin kullandırılıp kullandırılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde kullandırılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Alt işverenler düzenleyecekleri izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermek zorundadır.

 

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir