İşe İade Davası Sonucunda Yıllık Ücretli İzin

işe iade davası sonucunda yıllık ücretli izin

Bu yazımızda işe iade davası sonucunda yıllık ücretli izin konusu incelenmiştir. Yıllık ücretli izinler ilgili ilgili ayrıntılı bilgi için Yıllık Ücretli İzin Hakkında Her Şey başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe iade davası sonucunda feshin tarihi değişebileceği gibi fesih tamamen ortadan da kalkabilir. Bu nedenle yıllık ücretli izin hakkı ile taleplerin işe iade davası sonuçlanana kadar bekletilmesi gerekir. İşe iade davası sonucuna göre doğacak yıllık izin hakları aşağıda açıklanmıştır.

İşe İade Davası Sonucunda Feshin Geçerli Nedene Dayandığı Tespit Edilirse

İşe iade davası sonucunda feshin geçerli nedene dayandığı tespit edilirse; yıllık ücretli izin hakkının doğup doğmadığı fesih tarihine göre belirlenir ve yapılacak tespite göre varsa kullandırılmayan yıllık ücretli izinlere ilişkin ücretin işçiye ödenmesi gerekir.

Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı Tespit Edilir ve İşçi Yasal Süre İçerisinde İşverene Başvurmazsa veya Başvurmasına Rağmen İşbaşı Yapmazsa

İşe iade davası sonucunda feshin geçerli nedene dayanmadığı tespit edilmesine rağmen işçi yasal süre içerisinde çalışmak için işverene başvurmazsa veya başvurmasına rağmen işbaşı yapmazsa yıllık ücretli izin hakkının doğumu ilk fesih tarihine göre belirlenir.

Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı Tespit Edilir ve İşçi İşverence İşe Başlatılmazsa

Feshin geçerli nedene dayanmadığı tespit edilir ve işçi işverence işe başlatılmazsa işçinin işe başlatılmadığı tarih fesih tarihi sayılır. Dolayısıyla yıllık ücretli izin hakkı işe başlatılmama tarihine göre belirlenir. İşçinin işe iadesine karar verildiğinde 4 aya kadar boşta geçen ücretin işçiye ödenmesine karar verilir ve bu sürede işçi çalışmış gibi kabul edilir. Bu nedenle 4 aya kadar boşta geçen süre yıllık ücretli izin hakkının doğup doğmadığında göz önünde bulundurulur. Yıllık ücretli izin ücretinin hesaplanmasında ise işe başlatmama anındaki emsal ücret göz önünde bulundurulur.

Feshin Geçerli Nedene Dayanmadığı Tespit Edilir ve İşçi İşverence İşe Başlatılırsa

Mahkeme tarafından feshin geçerli nedene dayanmadığı tespit edilir ve işçi işverence işe başlatılırsa artık fesih yapılmamış sayılacaktır. Bu nedenle işçiye herhangi bir yıllık izin ücreti ödemesi yapılmaz. Hatta geçerli nedene dayanmadığı tespit edilen fesih anında işçiye yıllık izin ücreti ödenmişse işveren bu ücreti işçiden talep edebilir. Söz konusu ücret işverence geri istenmemişse ödenen yıllık izin ücreti ileride doğacak yıllık izin ücretleri için avans niteliğinde sayılabilir.

Kaynaklar

Yargıtay 9. H.D, 05.03.2015 gün, 2013/12974 E, 2015/9346 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir