İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi

işçinin işyerinde suç işlemesi

İşçinin işyerinde suç işlemesi durumu ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturduğu için İş Kanunumuzun 25/II/f maddesinde düzenlenmiştir. İş sözleşmesinin bu maddeye göre feshedilebilmesi için bazı kurallara uyulması gerekir. Ancak işçinin işyerinde suç işlemesi aynı zamanda 25/II. maddede belirtilen diğer haklı fesih sebeplerinden biri de olabilir. Örneğin işçi işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunursa bu yazımızda anlatılan prosedürlere uyulmadan iş sözleşmesinin feshi mümkündür. 

İşyerinde Suç İşleyen İşçilerin İş Sözleşmeleri Hangi Durumlarda Feshedilebilir?

İşyerinde işlenen bir suç nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için aşağıdaki durumların aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Burada işçinin iş sözleşmesinin belirli süreli ya da belirsiz süreli olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

1.     Suç İşyerinde İşlenmelidir.

İş sözleşmesinin İş Kanununun 25/II/f maddesi uyarınca feshedilebilmesi için suçun işyerinde işlenmiş olması gerekir. Bu kapsamda işyerine bağlı yerler, diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. Burada suçun işverene, bir başka işçiye ya da üçüncü kişiye karşı işlenmiş olmasının önemi yoktur. Önemli olan suçun işyerinde işlenmesidir.

2.     Suç Yedi Günden Fazla Hapisle Cezalandırılan Bir Suç Olmalıdır.

İşyerinde işlenen suçun yedi günden fazla hapisle cezalandırılan bir suç olması gerekir. Dolayısıyla yedi gün ve daha az hapisle cezalandırılan bir suçta 25/II/f maddesi uyarınca iş sözleşmesinin feshi mümkün değildir. Burada önemli olan kanunda öngörülen ceza değil mahkeme tarafından verilen cezadır.

3.     Suç Cezası Ertelenmeyen Bir Suç Olmalıdır

İşlenen suçun cezası ertelenmeyen bir suç olması gerekir. Yedi günden fazla hapisle cezalandırılan bir suç işlemiş olsa bile ceza ertelenmişse iş sözleşmesi İş Kanununun 25/II/f maddesi uyarınca feshedilemez.

4.     Cezanın Kesinleşmesi Gerekir.

İşyerinde işlenen bir suç nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için cezanın kesinleşmesinin beklenmesi gerekir. Uygulamada iş sözleşmeleri mahkeme sonucu beklenmeden feshedilmektedir. Ceza kesinleşmemişse İş Kanununun 25/II/f maddesi uyarınca yapılacak fesih usulsüz bir fesih sayılacaktır.

5.     Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi Geçmemiş Olmalıdır.

İşverenin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için olayı öğrenmesinden itibaren altı iş günü geçmemiş olması ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıllık sürenin geçmemiş olması gerekmektedir. İşçinin işyerinde suç işlemesi durumunda kesinleşmiş kararın öğrenildiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde ve her halde kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde fesih hakkının kullanılması gerekir. (İşçi olayda maddi çıkar sağlıyorsa bir yıllık süre uygulanmaz.)

İşyerinde Suç İşleyen İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilirken Bildirim Sürelerine Uyulması Gerekir mi?

İşyerinde suç işlenmesi durumu yukarıda açıklanan şartların geçekleşmesi halinde işverene derhal fesih hakkı verir. Söz konusu fesih bildirimli fesih olmadığı için bildirim sürelerine uyulması gerekmez. Aynı şekilde işçiye ihbar tazminatı da ödenmez.

İşyerinde Suç İşleyen İşçilere Kıdem Tazminatı Ödenir mi?

İşyerinde suç işlenmesi durumu ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturacağı için fesih durumunda işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

Suçun İşlenmesi ve Kararın Kesinleşmesi Arasındaki Süre İçin İşçiye Ücret Ödenir mi?

Ücret çalışmanın karşılığıdır. Dolayısıyla suçun işlenmesi ve kararın kesinleşmesi arasındaki sürede çalıştığı günler için işçi ücrete hak kazanacaktır.

İşyerinde İşlediği Bir Suç Nedeniyle Gözaltına Alınan veya Tutuklanan İşçi İle İlgili Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Gözaltına alınma veya tutuklanma durumunda yapılacak fesihlerde henüz kesinleşmiş bir karar olmadığı için suçun işyerinde veya işyeri dışında işlenmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Konu İş Kanununun 25/IV. Maddesinde düzenlenmiş olup maddeye göre gözaltına alınan veya tutuklanan işçilerin gözaltı veya tutukluluk sürelerinin bildirim sürelerini aşması durumunda işverenin derhal fesih hakkı vardır. Ancak gözaltı veya tutukluluk nedeniyle yapılan fesihlerde, henüz kesinleşmiş bir ceza olmadığı için, işçilere kıdem tazminatı ödenir. Gözaltına alınan veya tutuklanan işçilerle ilgili yapılması gerekenler “İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması” başlıklı yazımızda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir