C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfa yenilemenizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatında etik kapsamında değerlendirilemez?

 
 
 
 

2. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağ- lığını etkileyen kimyasal işyeri ortam faktörleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

3. Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

 
 
 
 

4. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, “Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri için …… kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

5. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre dört yıllık kıdemi olan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyesidir?

 
 
 
 

7. Daire testere tezgâhlarında çalışma tablasının yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 
 
 
 

8. Metan, hidrojen, asetilen, LPG, doğalgaz gibi gazların neden olduğu yangınları söndürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir?

 
 
 
 

9. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yüksekte yapılan çalışmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi öncelik sırasına göre ilk sırada yer alır?

 
 
 
 

10. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, iş güvenliği uzmanlığı sınavlarında başarılı olanlara belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

 
 
 
 
 

11. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi “yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri” ifade etmektedir?

 
 
 
 

12. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

13. Çağdaş iş sağlığı anlayışı bakımından aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi torna tezgâhında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?

 
 
 
 

16. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?

 
 
 
 

17. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

18. İnsan kulağının sesleri duyma eşiği nedir?

 
 
 
 

19. I. BS 8800

II. QS 9000

III. ISO 9000

IV. OHSAS 18001

Yukarıda verilenlerden hangileri İSG yönetim sistemidir?

 
 
 
 

20. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurulmaz?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir