C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfayı yenilediğinizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. Makina Emniyeti Yönetmeliği esaslarına göre makinelerin imalat dosyası aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

 
 
 
 

2. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmasını gerektiren bir durum değildir?

 
 
 
 

3. Havasında ………’ten çok karbondioksit ve ………’ten çok karbonmonoksit bulunan yer altı maden işletmelerinde çalışılmaz.

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

4. Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

 
 
 
 

5. Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?

 
 
 
 
 

6. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te, iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasında yer alan “İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelik’te belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin………………. ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

7. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi’nin numarası nedir?

 
 
 
 

8. LPG ve doğalgaz yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi etkilidir?

 
 
 
 

9. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Gü- venlik Şartları Yönetmeliği’ne göre standart- larda süre belirtilmediği durumlarda, sıvılaş- tırılmış yer üstü gaz tankları kontrol periyodu (azami süre) aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güven- lik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre aşağı- dakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışanlara verilecek özel eğitim konularından değildir?

 
 
 
 

11. Ülkemizde çalışma ortamında yer alan fiziksel etmenlere yönelik ölçüm faaliyetleri gerçekleştiren kamu kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Aşağıdaklerden hangisi aydınlatma ölçüm birimidir?

 
 
 
 

13.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme- si Yönetmeliği’ne göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan kişiler arasında yer almaz?

 
 
 
 

15. Yeraltı maden işletmeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

16. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre “işveren; acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere ……………. acil durum planlarını hazırlar.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

17. I. Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu

II. Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi

III. İşyerinin tertip ve düzeni

IV. Özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

İşveren risk değerlendirmesi kapsamında yukarıdaki hususlardan hangilerini dikkate almalıdır?

 
 
 
 

18. Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

19.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde “… ” iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

20. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar ne zaman baş- latılmalıdır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

9 Comments on “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. Kasım ayında yapılacak İSG sınavına hazırlık yapıyorum. Emeğinize sağlık güzel bı uygulama inşallah sınavda faydasını görürüm.

  2. Güzel bı çalışma olmuş. İnşallah bu yılki sınavda faydasını görürüm. Emeklerinize sağlık.

  3. her zaman internet olan ortamlarda olamıyoruz soruları internet olmayan ortamda da çalışabilmek için arşive ulaşabilme şansımız var mı acaba

  4. sitenizi yeni keşfettim. Çok kullanışlı. ne kadar güncel yeni tarama yapıyorum. Emeklerinize sağlık

      1. C sınıfı iş güv. uzm. sınavına karar verdim. Sitenizde yaklaşık 30 adet 20 soruluk sınav uygulaması yaptım. Kendimi değerlendirebilmek için soru bankasında kaç değişik soru var. Random sorularla ve puan değerlendirmesi ile ilgili katkılarımı sonra sunacağım. iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir