C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfayı yenilediğinizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. Aşağıdaki kimyasal maddelerin hangisinin kullanımı yasak değildir?

 
 
 
 

2. Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri nedir?

 
 
 
 

3. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “Yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur.” Aşağıdakilerden hangisinde acil durum ekiplerinin oluşumu doğru şekilde verilmiştir?

 
 
 
 

4. I. Havalandırma

II. Radyasyon

III. Basınç değişimi

Yukarıdakilerden hangileri fiziksel etmenlerdendir?

 
 
 
 

5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

7. Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 
 
 
 

8. Gürültü düzeyi ölçülürken kullanılan desibel (dB) birimi, sesin hangi özelliğine karşılık gelmektedir ?

 
 
 
 
 

9. I- Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri

II- Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi)

III- Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri

IV- Turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon ve tur düzenleme ve planlama işleri

Yukarıdakilerden hangileri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’e göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi çalışanın vücut ısı yükünü her koşulda negatif (ısı kaybı) olarak etkiler?

 
 
 
 

11. Aşağıda yer alanlardan hangisi çalışanın sağ- lığını etkileyen kimyasal işyeri ortam faktörleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

12. İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve aygıtların aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekmez?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın çalışma hayatı ile ilgili içerdiği düzenlemelerden birisi değildir?

 
 
 
 

15. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi üç elemanın uygun şartlarda bir araya gelmesi gerekir?

 
 
 
 

16. Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanım- lardan hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetme- lik kapsamındadır?

 
 
 
 

17. Grizulu maden ocağında hangi tip aydınlatma aygıtları kullanılır?

 
 
 
 

18. Bir işletmede forklift operatörü için yapılan sekiz saatlik çalışma süresi için günlük titreşim maruziyet değeri 1,05 m/s2 bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi işverenin bu aşamada yapması gereken öncelikli işlerden birisi değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yapılması zorunlu değildir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi, işverenin iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi ile ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden değildir?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

6 Comments on “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. her zaman internet olan ortamlarda olamıyoruz soruları internet olmayan ortamda da çalışabilmek için arşive ulaşabilme şansımız var mı acaba

  2. sitenizi yeni keşfettim. Çok kullanışlı. ne kadar güncel yeni tarama yapıyorum. Emeklerinize sağlık

      1. C sınıfı iş güv. uzm. sınavına karar verdim. Sitenizde yaklaşık 30 adet 20 soruluk sınav uygulaması yaptım. Kendimi değerlendirebilmek için soru bankasında kaç değişik soru var. Random sorularla ve puan değerlendirmesi ile ilgili katkılarımı sonra sunacağım. iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir