C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfayı yenilediğinizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devrelere karşı korur?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kaynak işleminde kullanılan ısı kaynaklarından değildir?

 
 
 
 

3. I. Motorlu arabaların klakson sesleri işyerindeki diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olmalıdır.

II. Arabalar gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanılmalıdır.

III. Benzin, mazot vb. yakıtla çalışan motorlu arabalar binaların içlerinde kullanılamayacaktır.

Motorlu araç kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

4. İşverenin yurt açma yükümlülüğünün bulunması için işyerinde çalışan kadın sayısı en az kaç olmalıdır?

 
 
 
 

5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre “işveren; özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale,……………..işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

6. I- Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri

II- Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi)

III- Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri

IV- Turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon ve tur düzenleme ve planlama işleri

Yukarıdakilerden hangileri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’e göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir?

 
 
 
 

7. Çalışma hayatını denetleme görevi yasal olarak aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtilen risk kontrol adımlarından birisi değildir?

 
 
 
 

9. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

 
 
 
 

10. Şantiyelerde düşme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarında alınacak güvenlik tedbiri için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?

 
 
 
 

11. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleriyle ilgili,

I. A sınıfı belgeye sahip bir iş güvenliği uzmanı, yalnızca çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılabilir.
II. Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
III. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik fakültesi mezunları, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmasalar bile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

12. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

 
 
 
 
 

13. Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

14. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre tuvaletler ve lavabolar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Gerilim (OG) havai hattında bakım ve onarım çalışmasında İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli değildir?

 
 
 
 

16.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

17. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinden sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?

 
 
 
 

18. “……. bölgesi: Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan ……. cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.” cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu ortak özelliklerden biri değildir?

 
 
 
 

20. I. Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları

II. İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri

III. Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi

IV. Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

3 Comments on “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. sitenizi yeni keşfettim. Çok kullanışlı. ne kadar güncel yeni tarama yapıyorum. Emeklerinize sağlık

      1. C sınıfı iş güv. uzm. sınavına karar verdim. Sitenizde yaklaşık 30 adet 20 soruluk sınav uygulaması yaptım. Kendimi değerlendirebilmek için soru bankasında kaç değişik soru var. Random sorularla ve puan değerlendirmesi ile ilgili katkılarımı sonra sunacağım. iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir