C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde Rastgele 20 soru gelecektir.
Başarılar.

1.   İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

2. Şantiyelerde düşme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarında alınacak güvenlik tedbiri için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?

 
 
 
 

3.

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir?

 
 
 
 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi, iskele sökülmesinde yapılan bir yanlıştır?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, işverenin iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi ile ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden değildir?

 
 
 
 

6. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

7. Aşağıda verilen yangın sınıfı ve söndürme maddeleri eşleştirmesinden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

8. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi “yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri” ifade etmektedir?

 
 
 
 

9. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangisi kişisel koruyucu donanımdan sayılır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) uygulamaları için yanlış bir ifadedir?

 
 
 
 

11. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin “Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler  ……………..” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

12. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?

 
 
 
 

13. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işyerinin devri hâlinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.
Devreden işverenin bu sorumluluğu, devir tarihinden itibaren ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

 
 
 
 
 

14. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat” ifadesi ile aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

15. Toplum sağlığı merkezleri hangi bakanlığa bağlıdır?

 
 
 
 

16. I- Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri

II- Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi)

III- Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri

IV- Turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon ve tur düzenleme ve planlama işleri

Yukarıdakilerden hangileri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’e göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir?

 
 
 
 

17. Kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi konstürsiyonlarında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda vb.) yapılmaktadır. Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir.

Bu konularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?

 
 
 
 

19. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde kırmızı rengin anlamı veya amaçları arasında yer almamaktadır?

 
 
 
 

20.  I- Yapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan kısımlarda,

II- Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,

III- Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,

IV- Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yukarıdakilerin hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması yasaktır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir