C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfayı yenilediğinizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

 
 
 
 
 

2. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nde yer alan iş- veren, “Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, Ek-I’deki hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan ………………. için uygun yöntemler kullanılmasını sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

3. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güven- lik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre aşağı- dakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışanlara verilecek özel eğitim konularından değildir?

 
 
 
 

4. TS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre, “yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olay”a ne ad verilir?

 
 
 
 

5.

  Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 yılı istatistiklerine göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki Aktif Sigortalıların Geçirdiği İş Kazalarının Kaza Sebeplerine Göre Dağılımında aşağıdakilerden hangisi kaza sebepleri arasında en fazla orana sahiptir?

 
 
 
 

6. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdaki hususlardan hangisi doğru değildir?

 
 
 
 

7. Aşağıda yer alanlardan hangisi ergonominin alt uygulama alanları arasında yer almamaktadır?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği hizmetlerinin temel uygulamaları arasında değildir?

 
 
 
 

9.

   Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişiyi ifade eder?

 
 
 
 

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, işverenin onaylı deftere ilişkin yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

11. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde asgari ne kadar sürede bir tatbikat yapılmalıdır?

 
 
 
 

12. I- Dünya iş gücünün yaklaşık %50’sinin istihdam edildiği sektördür.

II. Dünyada, bu sektörde yılda yaklaşık 70.000 adet akut veya kronik zehirlenme vakası olduğu tahmin

III. Türkiye İstatistik Kurumu (Ocak, 2012) verilerine göre, ülkemizdeki iş gücünün yaklaşık %23’ü bu sektörde çalışmaktadır.

Yukarıdaki bilgileri verilen sektör aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

13. Alçak ve yüksek gerilimin fazlar arası etkin değerleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

14. Gürültü kontrolünde uygulanan “gürültüye maruz kalma süresini azaltmak” ne tür bir risk kontrolüdür?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi ısının bulunduğu bir yerden başka bir yere transfer şekli değildir?

 
 
 
 

16. I. Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları

II. İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri

III. Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi

IV. Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

 
 
 
 

17. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre sağlık gözetimi kapsamında yapılması gereken periyodik muayeneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisinde engelli işçi çalıştırılamaz?

 
 
 
 

19. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir?

 
 
 
 

20. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin rızası olsa dahi üzerine çıkılamayan günlük çalışma süresi kaç saattir?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

9 Comments on “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. Kasım ayında yapılacak İSG sınavına hazırlık yapıyorum. Emeğinize sağlık güzel bı uygulama inşallah sınavda faydasını görürüm.

  2. Güzel bı çalışma olmuş. İnşallah bu yılki sınavda faydasını görürüm. Emeklerinize sağlık.

  3. her zaman internet olan ortamlarda olamıyoruz soruları internet olmayan ortamda da çalışabilmek için arşive ulaşabilme şansımız var mı acaba

  4. sitenizi yeni keşfettim. Çok kullanışlı. ne kadar güncel yeni tarama yapıyorum. Emeklerinize sağlık

      1. C sınıfı iş güv. uzm. sınavına karar verdim. Sitenizde yaklaşık 30 adet 20 soruluk sınav uygulaması yaptım. Kendimi değerlendirebilmek için soru bankasında kaç değişik soru var. Random sorularla ve puan değerlendirmesi ile ilgili katkılarımı sonra sunacağım. iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir