C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfayı yenilediğinizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. TS 18001 standardı, aşağıdaki metodolojilerden hangisi üzerine kurulmuştur?

 
 
 
 

2. İş etiği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

 
 
 
 
 

4. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin “Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler  ……………..” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

5. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

 
 
 
 

6. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre, Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması hâlinde, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir?

 
 
 
 

7. I. Vücut ölçülerine uygun şekilde tasarım yapılması

II. Çalışma yerindeki malzemelerin vücut ölçülerine uygun şekilde yerleştirilmesi

III. Çalışanın vücut ölçülerinin ölçülmesi

Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenlemesi yapılırken izlenmesi gereken adımların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

8. I- Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları kişisel koruyucu donanım kapsamındadır.

II. Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzeme kişisel koruyucu donanım kapsamında yer almaz.

III. Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçaları kişisel koruyucu donanım kapsamında yer

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 
 
 
 

9. Çalışma ortamında ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlevlerini birlikte yerine getirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi gürültüyü teknik yolla azaltmak için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

 
 
 
 

11. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre,

I.  Çok toksik madde; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir,

II.  Alevlenir madde, parlama noktası 60 oC – 75 oC arasında olan sıvı hâldeki maddedir ,

III.  Toksik madde; az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddedir.

tanımlarından hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

12.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan “İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

13. I- Dünya iş gücünün yaklaşık %50’sinin istihdam edildiği sektördür.

II. Dünyada, bu sektörde yılda yaklaşık 70.000 adet akut veya kronik zehirlenme vakası olduğu tahmin

III. Türkiye İstatistik Kurumu (Ocak, 2012) verilerine göre, ülkemizdeki iş gücünün yaklaşık %23’ü bu sektörde çalışmaktadır.

Yukarıdaki bilgileri verilen sektör aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 

14. Sodyum, potasyum, magnezyum, titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını aşağıdakilerden hangisi söndürür?

 
 
 
 

15. Kaynak ve kesme işlemleri çok farklı koşullar altında kat seviyesinden yüksek çok çeşitli yerlerde (fabrikalarda, uzay kafesi konstürsiyonlarında, çukurlarda, teknelerde, madenlerde, tanklarda vb.) yapılmaktadır. Bu tarz yerlerde kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir.

Bu konularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 
 
 
 

16. TS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre, “yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olay”a ne ad verilir?

 
 
 
 

17. “Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması Ortamda oksijen olmadığından ısı, yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır.” 

Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleriyle ilgili,

I. A sınıfı belgeye sahip bir iş güvenliği uzmanı, yalnızca çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılabilir.
II. Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
III. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik fakültesi mezunları, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmasalar bile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
 

19. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

 
 
 
 

20. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde asgari ne kadar sürede bir tatbikat yapılmalıdır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

11 Comments on “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. Kasım ayında yapılacak İSG sınavına hazırlık yapıyorum. Emeğinize sağlık güzel bı uygulama inşallah sınavda faydasını görürüm.

  2. Güzel bı çalışma olmuş. İnşallah bu yılki sınavda faydasını görürüm. Emeklerinize sağlık.

  3. her zaman internet olan ortamlarda olamıyoruz soruları internet olmayan ortamda da çalışabilmek için arşive ulaşabilme şansımız var mı acaba

  4. sitenizi yeni keşfettim. Çok kullanışlı. ne kadar güncel yeni tarama yapıyorum. Emeklerinize sağlık

      1. C sınıfı iş güv. uzm. sınavına karar verdim. Sitenizde yaklaşık 30 adet 20 soruluk sınav uygulaması yaptım. Kendimi değerlendirebilmek için soru bankasında kaç değişik soru var. Random sorularla ve puan değerlendirmesi ile ilgili katkılarımı sonra sunacağım. iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir