C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfayı yenilediğinizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1.  I- Yapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan kısımlarda,

II- Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,

III- Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,

IV- Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yukarıdakilerin hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması yasaktır?

 
 
 
 

2. Meslek hastalıklarına ilişkin olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

3.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, So- rumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan “En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucun- da verilen belge” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

 
 
 
 

4. I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması

II- Tüm vücut titreşim sınır değeri 1,15 m/sn2olan ekipmanın, sınır değeri 0,1 m/sn2 olan ekipman ile değiştirilmesi

III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi

IV-Kişisel koruyucu donanımı kullanımı

Yukarıda verilen titreşimden korunma yöntemleri önceliğine göre sıralanırsa aşağıdakiler- den hangisi doğrudur?

 
 
 
 

5. Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

 
 
 
 

6. Sodyum, potasyum, magnezyum, titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını aşağıdakilerden hangisi söndürür?

 
 
 
 

7. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi içeriğinde özellikle verilen konularda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 

8. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre gece postasından gündüz postasına geçirilecek işçi en az kaç saat kesintisiz dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?

 
 
 
 

9. Gaz tüplerinin depolanmasında aşağıdakilerden hangisi diğer tüplerden ayrı tutulmalıdır?

 
 
 
 

10. Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimi için 8 saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır değeri nedir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?

 
 
 
 

12. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar ne zaman baş- latılmalıdır?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi grupla öğretim tekniklerinden birisidir?

 
 
 
 

14. Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilmelidir?

 
 
 
 

15. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre tam akustik baretler, kişisel koruyucu donanım listesinde aşağıdakilerin hangisi kapsamında yer alır?

 
 
 
 
 

16. Kaldırma makineleri kabul edilen en ağır yükün en az kaç katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldırmalıdır?

 
 
 
 

17. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre “işveren; acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere ……………. acil durum planlarını hazırlar.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

18. Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisi kişisel gürültü maruziyeti riskini belirlemek için kullanılır?

 
 
 
 

19. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde inceleme yaparak rapor düzenlemekle yükümlü değildir?

 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerden değildir?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

9 Comments on “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. Kasım ayında yapılacak İSG sınavına hazırlık yapıyorum. Emeğinize sağlık güzel bı uygulama inşallah sınavda faydasını görürüm.

  2. Güzel bı çalışma olmuş. İnşallah bu yılki sınavda faydasını görürüm. Emeklerinize sağlık.

  3. her zaman internet olan ortamlarda olamıyoruz soruları internet olmayan ortamda da çalışabilmek için arşive ulaşabilme şansımız var mı acaba

  4. sitenizi yeni keşfettim. Çok kullanışlı. ne kadar güncel yeni tarama yapıyorum. Emeklerinize sağlık

      1. C sınıfı iş güv. uzm. sınavına karar verdim. Sitenizde yaklaşık 30 adet 20 soruluk sınav uygulaması yaptım. Kendimi değerlendirebilmek için soru bankasında kaç değişik soru var. Random sorularla ve puan değerlendirmesi ile ilgili katkılarımı sonra sunacağım. iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir