C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfayı yenilediğinizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. “Yönetmelik” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

2. Basınçlı kapların bakımları periyodik olarak yılda en az kaç kez yapılmalıdır?

 
 
 
 

3. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güven- lik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre aşağı- dakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışanlara verilecek özel eğitim konularından değildir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerin hangisinde “Biyolojik Etkenler”in tanımı doğru verilmiştir?

 
 
 
 

5. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi açık alanlardaki çalışmalarda çalışanların özellikle korunmasını gerektiren riskli durumlardan biri değildir?

 
 
 
 
 

6. Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanım- lardan hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetme- lik kapsamındadır?

 
 
 
 

7. I. Gürültü

II. Zararlı ışınım

III. Tehlikeli kimyasal maddeler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çalışanların kaynak işlerinde maruz kalabileceği etkenler, tehlikeler, arasında yer almaktadır?

 
 
 
 

8. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güven- liği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında ………….. dan az oksijen,…………………………………………….. den çok metan, ………….. den çok…………… ’den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.”

Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 

9.  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; tehlikeler tanımlanırken “toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ……………………, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

10. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ ) tarafından “Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde, çalışma ortamı ve şeklinin diğer nedenlere göre önemli bir faktör olduğu hastalıklar” olarak tanımlanan, hastalık grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

11. Ülkemizde asbest söküm uzmanlığı eğitimi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmektedir?

 
 
 
 

12. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde asgari ne kadar sürede bir tatbikat yapılmalıdır?

 
 
 
 

13. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işyerinde 2 yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresi kaç haftadır?

 
 
 
 

14. Grizulu maden ocağında hangi tip aydınlatma aygıtları kullanılır?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinden biri değildir?

 
 
 
 
 

16. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre;

I. bir haberleşme sistemi oluşturulması,

II. kaçış yollarının belirlenmesi,

III. havalandırma arızası durumunda yer altı
çalışmalarının durdurulması ve çalışanların tahliye edilmesi

tedbirlerinden hangilerinin yer altı çalışmalarında dikkate alınması gerekir?

 
 
 
 
 

17. Malzeme güvenlik bilgi formunda, kimyasal madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 
 
 
 
 

18.

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişiyi ifade eder?

 
 
 
 

19. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 2.000 çalışanın olduğu bir işyerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

 
 
 
 
 

20. I. Motorlu arabaların klakson sesleri işyerindeki diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olmalıdır.

II. Arabalar gündüz çok loş ve karanlık yerlerde veya gece kullanılmalıdır.

III. Benzin, mazot vb. yakıtla çalışan motorlu arabalar binaların içlerinde kullanılamayacaktır.

Motorlu araç kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

6 Comments on “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular”

  1. her zaman internet olan ortamlarda olamıyoruz soruları internet olmayan ortamda da çalışabilmek için arşive ulaşabilme şansımız var mı acaba

  2. sitenizi yeni keşfettim. Çok kullanışlı. ne kadar güncel yeni tarama yapıyorum. Emeklerinize sağlık

      1. C sınıfı iş güv. uzm. sınavına karar verdim. Sitenizde yaklaşık 30 adet 20 soruluk sınav uygulaması yaptım. Kendimi değerlendirebilmek için soru bankasında kaç değişik soru var. Random sorularla ve puan değerlendirmesi ile ilgili katkılarımı sonra sunacağım. iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir