C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

Çıkmış Sorular

2013 yılından 2018 yılına kadarki çıkmış ve yayınlamış tüm C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sorularını içermektedir. (Sorular Güncel Mevzuatı yansıtmayabilir, sadece bilgilendirme amaçlıdır)
Soru havuzundan 20 tane rastgele soru seçilmektedir. Bir sonraki girişinizde veya sınavı tamamladıktan sonra sayfa yenilemenizde rastgele 20 yeni soru gelecektir.
Çalışma Mevzuatı başarılar diler.

1. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir?

 
 
 
 

2. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi dokümanında yer alması gereken asgari bilgilerden biridir?

 
 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda, kapalı alana giriş öncesinde yapılması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre onaylı defteri aşağıdakilerden hangisi onaylayamaz?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerde hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşınması sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir?

 
 
 
 

7. Aşağıda yer alanlardan hangisi antropometri alanını tanımlamaktadır?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni çalışmalarından değildir?

 
 
 
 

9. Elektrikli el aletlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

10. Gaz ile çalışan cihazların alevinin hangi renkte olması tam yanmayı gösterir?

 
 
 
 

11. I. Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları

II. İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri

III. Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi

IV. Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesinde, titreşim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini dikkat almalıdır?

 
 
 
 

12. Biyolojik etkenlere bağlı meslek hastalıkları aşağıdaki sektörlerin hangisinde daha fazla görülür?

 
 
 
 
 

13. Forkliftlerin periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse azami hangi sürelerle yapılmalıdır?

 
 
 
 

14. Grizulu maden ocağında hangi tip aydınlatma aygıtları kullanılır?

 
 
 
 

15. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işyerinde 2 yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresi kaç haftadır?

 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kont- rol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

 
 
 
 

17. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerin hangisinde genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde ifade edilmiştir?

 
 
 
 

18. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yapılması zorunlu değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekimliği hizmetlerinin temel uygulamaları arasında değildir?

 
 
 
 

20. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi hangi değerden fazla ise tıbbi gözetim yapılmalıdır?

 
 
 
 

 

  • Soru Önermek isterseniz “Soru Öner” sekmesinden sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Soru Öner

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir