Aynı İşyerinde Aralıklı Çalışma Yıllık İzin Hakkı

aynı işyerinde aralıklı çalışma

Bu yazımızda aynı işyerinde aralıklı çalışmada yıllık izin konusu incelenmiştir. Yıllık ücretli izinler ilgili ilgili ayrıntılı bilgi için Yıllık Ücretli İzin Hakkında Her Şey başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşten Ayrıldıktan Bir Süre Sonra Tekrar Aynı İşyerinde İşe Girilmesi Durumunda Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilir. Yargıtay vermiş olduğu kararda aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.[1]

Örnek: 01.01.2010 tarihinde A şirketinde işe başlayıp 01.01.2017 tarihinde işten ayrılan işçi 01.01.2019 tarihinde tekrar A şirketinde işe başlarsa 01.01.2020 tarihinde 20 günlük ücretli izin hakkı elde eder.

Yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken işçinin işyerinde çalışmadığı süreler dikkate alınmaz. Yukarıda örnekte işçi hiç işten ayrılmamış olsaydı 01.01.2025 tarihinde 26 gün yıllık ücretli izin hakkı elde edecekti. Ancak işçi 01.01.2017 – 01.01.2019 tarihleri arasında işyerinde çalışmadığı için 01.01.2027 tarihinde 26 günlük yıllık ücretli izin hakkı elde edecektir.

1. Yıl01.01.2010 – 01.01.2011 arası dönem için14 Gün
2. Yıl01.01.2011- 01.01.2012 arası dönem için14 Gün
3. Yıl01.01.2012 – 01.01.2013 arası dönem için14 Gün
4. Yıl01.01.2013 – 01.01.2014 arası dönem için14 Gün
5. Yıl01.01.2014 – 01.01.2015 arası dönem için14 Gün
6. Yıl01.01.2015 – 01.01.2016 arası dönem için20 Gün
7. Yıl01.01.2016 – 01.01.2017 arası dönem için20 Gün
01.01.2017 – 01.01.2018 arası dönem için
01.01.2018 – 01.01.2019 arası dönem için
8. Yıl01.01.2019 – 01.01.2020 arası dönem için20 Gün
9. Yıl01.01.2020 – 01.01.2021 arası dönem için20 Gün
10. Yıl01.01.2021 – 01.01.2022 arası dönem için20 Gün
11. Yıl01.01.2022 – 01.01.2023 arası dönem için20 Gün
12. Yıl01.01.2023 – 01.01.2024 arası dönem için20 Gün
13. Yıl01.01.2024 – 01.01.2025 arası dönem için20 Gün
14. Yıl01.01.2025 – 01.01.2026 arası dönem için20 Gün
15. Yıl01.01.2026 – 01.01.2027 arası dönem26 Gün

İşçi Aynı İşverene Ait Başka Bir İşyerinde İşe Başladığında Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İşçi aynı işverene ait başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesap yapılır. Hatta işverenin İş Kanununa girmeyen işyerlerinde geçirilen süreler de aynı şekilde birleştirilir.

Örnek: 01.01.2010 – 01.01.2016 tarihleri arasında A şirketinin Deniz İş Kanununa giren X işyerinde çalışan işçi 01.01.2017 tarihinde A şirketinin İş Kanunu kapsamındaki Y işyerinde işe başlarsa 01.01.2018 tarihinde 20 günlük yıllık ücretli izne hak kazanır.

İşyerinden Ayrılırken Tüm Hakları Ödenen İşçi Tekrar Aynı İşverenin İşyerinde İşe Başlarsa Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İşyerinden ayrılırken işçinin tüm haklarının ödenmesi yıllık ücretli izin süresinin hesabında aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesap yapılmasına engel değildir. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olmasının, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmayacağını belirtmiştir.

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmadan İşten Ayrılan İşçi Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlarsa Yıllık Ücretli İzne Ne Zaman Hak Kazanır?

İşçi yıllık ücretli izne hak kazanmadan işten ayrılırsa ve tekrar aynı işverene ait bir işyerinde işe başlarsa önceki çalışmasında ne kadar daha çalışırsa yıllık ücretli izne hak kazanacaksa o süre kadar çalışmakla yıllık ücretli izne hak kazanacaktır. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan arta kalan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkının belirleneceği, yıllık iznin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda önceki dönem zamanaşımına uğramayacağı belirtilmiştir.[2]

Örnek: 01.01.2014 tarihinde işe başlayıp 29.12.2014 tarihinde işten ayrılan işçi (2 gün daha çalışsaydı yıllık ücretli izne hak kazanacaktı.) aynı işverenin işyerinde 01.01.2017 tarihinde tekrar çalışmaya başlarsa 03.01.2017 tarihinde 14 gün yıllık ücretli izne hak kazanacaktır.

***Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanun veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler de, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında birleştirilerek göz önünde bulundurulur.

Kaynaklar

Yargıtay 7. H.D, 17.05.2016 gün, 2016/14968 E, 2016/10898 K. (www.legalbank.net)

Yargıtay 9. H.D, 25.02.2010 gün,  2010/3038 E, 2010/4950 K. (www.legalbank.net)

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

2 Comments on “Aynı İşyerinde Aralıklı Çalışma Yıllık İzin Hakkı”

 1. merhabalar,
  2007 yılında iş başı yaptığım firma tüm haklarımız ile 2012 yılında yabancı bir şirkete devroldu.
  2013 yılında da askerlik dolayısı ile 6 yıllık tüm haklarımı alarak ayrıldım ve 2015 yılına kadar farklı firmalarda çalıştım.
  2015 yılında ilk çalıştığım firmaya giriş yaptım. girdiğimden bu yana yıllık izinlerimi 2 hafta olarak kullanıyorum.
  geçtiğimiz günlerde insan kaynaklarına yıllık izin kullanımım konusunda düzeltme yapılması talebimi ilettim.
  cevap olarak arada farklı firmalarda çalıştığım için 2015 yılını esas alacaklarını söylediler. karşılarına hangi kanun maddesi ile çıkmalıyım? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. 2012 yılındaki işlem işyeri devridir. Şirket farklı da olsa işyeri devri olduğu için tüm haklarınız yeni işverene devrolmuş sayılacaktır. İş Kanununun 54. maddesi ve yazımızın çıktısını alıp insan kaynakları departmanına gösterebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir