Aynı İşyerinde Aralıklı Çalışma Yıllık İzin Hakkı

aynı işyerinde aralıklı çalışma

Bu yazımızda aynı işyerinde aralıklı çalışmada yıllık izin konusu incelenmiştir. Yıllık ücretli izinler ilgili ilgili ayrıntılı bilgi için Yıllık Ücretli İzin Hakkında Her Şey başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşten Ayrıldıktan Bir Süre Sonra Tekrar Aynı İşyerinde İşe Girilmesi Durumunda Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilir. Yargıtay vermiş olduğu kararda aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.[1]

Örnek: 01.01.2010 tarihinde A şirketinde işe başlayıp 01.01.2017 tarihinde işten ayrılan işçi 01.01.2019 tarihinde tekrar A şirketinde işe başlarsa 01.01.2020 tarihinde 20 günlük ücretli izin hakkı elde eder.

Yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken işçinin işyerinde çalışmadığı süreler dikkate alınmaz. Yukarıda örnekte işçi hiç işten ayrılmamış olsaydı 01.01.2025 tarihinde 26 gün yıllık ücretli izin hakkı elde edecekti. Ancak işçi 01.01.2017 – 01.01.2019 tarihleri arasında işyerinde çalışmadığı için 01.01.2027 tarihinde 26 günlük yıllık ücretli izin hakkı elde edecektir.

1. Yıl01.01.2010 – 01.01.2011 arası dönem için14 Gün
2. Yıl01.01.2011- 01.01.2012 arası dönem için14 Gün
3. Yıl01.01.2012 – 01.01.2013 arası dönem için14 Gün
4. Yıl01.01.2013 – 01.01.2014 arası dönem için14 Gün
5. Yıl01.01.2014 – 01.01.2015 arası dönem için14 Gün
6. Yıl01.01.2015 – 01.01.2016 arası dönem için20 Gün
7. Yıl01.01.2016 – 01.01.2017 arası dönem için20 Gün
01.01.2017 – 01.01.2018 arası dönem için
01.01.2018 – 01.01.2019 arası dönem için
8. Yıl01.01.2019 – 01.01.2020 arası dönem için20 Gün
9. Yıl01.01.2020 – 01.01.2021 arası dönem için20 Gün
10. Yıl01.01.2021 – 01.01.2022 arası dönem için20 Gün
11. Yıl01.01.2022 – 01.01.2023 arası dönem için20 Gün
12. Yıl01.01.2023 – 01.01.2024 arası dönem için20 Gün
13. Yıl01.01.2024 – 01.01.2025 arası dönem için20 Gün
14. Yıl01.01.2025 – 01.01.2026 arası dönem için20 Gün
15. Yıl01.01.2026 – 01.01.2027 arası dönem26 Gün

İşçi Aynı İşverene Ait Başka Bir İşyerinde İşe Başladığında Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İşçi aynı işverene ait başka bir işyerinde çalışmaya başlarsa yıllık ücretli izin süresi hesaplanırken aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesap yapılır. Hatta işverenin İş Kanununa girmeyen işyerlerinde geçirilen süreler de aynı şekilde birleştirilir.

Örnek: 01.01.2010 – 01.01.2016 tarihleri arasında A şirketinin Deniz İş Kanununa giren X işyerinde çalışan işçi 01.01.2017 tarihinde A şirketinin İş Kanunu kapsamındaki Y işyerinde işe başlarsa 01.01.2018 tarihinde 20 günlük yıllık ücretli izne hak kazanır.

İşyerinden Ayrılırken Tüm Hakları Ödenen İşçi Tekrar Aynı İşverenin İşyerinde İşe Başlarsa Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İşyerinden ayrılırken işçinin tüm haklarının ödenmesi yıllık ücretli izin süresinin hesabında aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek hesap yapılmasına engel değildir. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda işçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olmasının, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmayacağını belirtmiştir.

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmadan İşten Ayrılan İşçi Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlarsa Yıllık Ücretli İzne Ne Zaman Hak Kazanır?

İşçi yıllık ücretli izne hak kazanmadan işten ayrılırsa ve tekrar aynı işverene ait bir işyerinde işe başlarsa önceki çalışmasında ne kadar daha çalışırsa yıllık ücretli izne hak kazanacaksa o süre kadar çalışmakla yıllık ücretli izne hak kazanacaktır. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan arta kalan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkının belirleneceği, yıllık iznin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda önceki dönem zamanaşımına uğramayacağı belirtilmiştir.[2]

Örnek: 01.01.2014 tarihinde işe başlayıp 29.12.2014 tarihinde işten ayrılan işçi (2 gün daha çalışsaydı yıllık ücretli izne hak kazanacaktı.) aynı işverenin işyerinde 01.01.2017 tarihinde tekrar çalışmaya başlarsa 03.01.2017 tarihinde 14 gün yıllık ücretli izne hak kazanacaktır.

***Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanun veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler de, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında birleştirilerek göz önünde bulundurulur.

Kaynaklar

Yargıtay 7. H.D, 17.05.2016 gün, 2016/14968 E, 2016/10898 K.

Yargıtay 9. H.D, 25.02.2010 gün,  2010/3038 E, 2010/4950 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

35 Comments on “Aynı İşyerinde Aralıklı Çalışma Yıllık İzin Hakkı”

 1. Onur Bey merhaba,
  8 yıl çalıştığım şirketten tüm kıdem ihbar tazminat haklarımı, yıllık izin haklarımı (kullanamadığım yıllık izinlerin ücretini) alarak ayrılmıştım. 3 ay sonra tekrar aynı şirkette çalışmaya başladım. Çıkarken tüm haklarımı aldığım için fesihten dolayı tasfiye olduğunu ve yeni giriş itibari ile yıllık izin süremin 14 gün olduğu söyleniyor ve 4 yıldır da bu şekilde izin kullanıyorum. Şirket avukatımız da bu şekilde olması gerektiğini savunuyor, örnek yargıtay kararları gösteriyor. Sizin yazınız ve araştırmalarıma göre 20 gün mü olmalı?

 2. 10 yıl çalıştığım şirketten ayrıldım. İşten Ayrıldıktan sonra 11 yıl boyunca farklı farklı şirketlerde çalıştım. 11 yıl başka şirketlerde çalıştıkdan sonra, daha önce 10 yıl çalıştığım şirkete işe başladım. Yıllık iznim 20 gün olması gerekli. Yoksa 10 yıllık zaman kaybı olduğu için 14 gün mü olmalıdır.

  1. Yıllık izniniz belirlenirken önceki çalışmalarınızın göz önünde bulundurulması gerekir ve bu konuda zamanaşımı söz konusu olmaz.

   1. Merhaba Hocam, ben de aynı sorun ile karşı karşıya kaldım. Müdüre durumu anlattım. Sitenizin linkini paylaştım okudu. Ama benden konu ile alakalı yazılı belge istiyorlar. Dilek ve isteği ve yıllık izin ile alakalı nasıl bir dilekçe veya belge sunmam gerekir. Yardımcı olursanız çok sevinirim

 3. Merhaba,

  A şirketinde 2006 – 2017 yılları arasında çalıştım. A şirketimin sahibi olduğu farklı bir lokasyonda B şirketine A şirketindeki tüm haklarımı alarak geçiş yaptım. 4 ay sonra B şirketinden yine A şirketine geçiş yaptım.
  A şirketindeki kıdem tarihim 2006 yılı itibarı ile mi başlayacak ? Yoksa 2018 yılı itibarı ile tekrar sıfırlanmış mı olacak?
  Şu an izin haklarım sıfırlandı ve 14 gün izin hakkım olduğu söyleniyor.

 4. merhaba;
  Daha önce 05.02.2010 ve 16.11.2012 yılları arasında A şirkettinde çalıştım,
  Şimdi tekrar 01.10.2019 tarihinde yeniden A firmasında çalışmaya başladım yıllık iznim nasıl olmalıdır.
  Erkek (askerlikten dolayı) veya kadın farketmeksizin yıllık iznim eski çalışma tarihlerim dikkate alınarak mı uygulanmalıdır.

 5. Merhaba ilk giriş 15-04-2015 çıkış 08-11-2015, giriş 06-04-2016 çıkış 13-11-2016, giriş 06-04-2017 çıkış 31-10-2017 , giriş 02-04-2018 çıkış 25-10-2018, giriş09-04-2019 halen çalışıyorum. Aynı işyerinde çalışıyorum. Bugune kadar hiç yıllık izin kullanmadım. Geriye dönük toplu yıllık izin kullanabilir miyim.Turizm sektöründe çalışıyorum. Her yıl sözleşme imzaladık. Kaç gün yıllık izin kullanma hakkım vardır teşekkürler.

 6. Onur bey merhabalar yazınızın tamamını okudum. Şöyle bir sorunum var. 20.12.2013 tarihinde başladığım işten 30.11.2019 tarihinde askerlik görevimi yerine getirmek için tüm haklarımı alarak ayrıldım. Yani 21 gün daha çalışsaydım 20 günlük yıllık izin hakkım olacaktı. 24.12.2019 tarihinde aynı işyerine tekrar işe başladım, sizin yazınıza dayanarak 13.01.2020 tarihinde 20 günlük yıllık izin hakkı kazanmam gerektiğini şirketimin ik departmanına belirttim, fakat böyle bir yasal hakkım olmadığını, yıllık izin hakkımın 24.12.2020 de kazanılacağını belirttiler. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler iyi çalışmalar.

  1. Durumu işverene yasal dayanaklarıyla birlikte açıklarsanız sorununuzun çözüleceğini düşünüyorum. Aksi takdirde ALO170 veya CİMER aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

 7. onur bey merhaba ben iş yerinde 4 sene çalıştıktan sonra ayrılıp 1 hafta sonra aynı iş yerine tekrar başladım sizin yorumlarınıza göre 6 senemde 20 gün yani işyerinnde 2 sene daha çalıştıktan sonra 20 gün izini hak ediyorum sorum şu:
  ben bunu işyerine sunduğumda iş yerim bunu kanun olarak hangi maddede söylüyorsun diye ibare sunuyor bunu iş yerine nasıl kanıtlarım 20 gün hakkımı nasıl alırım bunun yasa olarak şu yasadan yararlanıyorum demem lazım.

 8. İyi günler onur bey ben yıllık izin aklarımı soracaktım cevap larsaniz sevinirim Giriş 20-05-2002. çıkış 12-02-2004 Giriş 23-09-2005. Çıkış 04-03-(2009 Giriş 17-07-2012. 2012 den beri aktif olarak çalışmaktayım iş yeri 2016 ‘da holdingden ayrıldı ve aş oldu 2012 ‘deki aklarımızı aktardılar fakat benim 2002 ve 2005 ‘deki çalışmalarımı 2012de sorduğumda eklenmiyecegini söylediler şimdi işe ayrıldık diyorlar önceki çalışmalarımı kabul etmiyorlar önceki çalışmalarımın eklenmesi mümkünmüdür) Yukardaki belirtmiş olduğum hususlardan dolayı personel şube şefimizle sendika temsilcimiz görüşmüş 2016 holdingden ayrılmış olduğunu belirterek bu konuda herhangi bir hakkımızın olmadığını söylemiş benim yasal olarak ne yapmam lazım teşekkür ederim.NOT imza yetkisi ayni kişide.

 9. MERHABA
  26/07/2017 işbaşı yaptığım iş yerinden 02/05/2018 tarihinde ayrılıp 12/05/2018 tarihinde tekrar giriş yaptım.
  Hala çalışmaya devam etmekteyim.
  2018 yılında yıllık izine hak kazanmış durumda olur muyum?
  yani ayrılmadan önceki süre yıllık izin için değerlendirilir mi?

 10. Merhaba,
  Yasalara göre ilk yıl izin kullanılmıyor ama 14 gün izin yazmışsınız. Bu tablo personel yeniden işe girerse geçerli olacak bir tablo mu? Yoksa ilk işe girişte de böyle mi yıllık izni hesaplıyorsunuz?

  İyi Çalışmalar.

  1. Tabloda 01.01.2010 – 01.01.2011 tarihleri arasında çalışan işçinin 14 gün yıllık ücretli izin hakedeceği belirtilmiş olup işçi bu iznini 01.01.2011 – 01.01.2012 tarihleri arasında kullanacaktır.

 11. Merhaba,
  9 Yıl Çalıştığım işyerinden 3600 gün şartıyla kıdem tazminatımı alarak ayrıldım.
  33 gün başka işyerin de çalıştım ve 3600 günle ayrıldığım işyerimde yeniden işe başladım.
  Yıllık izin sürem yeniden mi başlar ?Yoksa 20 gün olarak mı devam eder?

  Teşekkürler
  Saygılarımla,

 12. Merhaba, halen çalışmakta olduğum işyerinde ilk çalışmamda 9 yıl 4 ay 13 gün çalıştım, ayrıldım, 01.02.2009 da tekrar aynı işte çalışmaya başladım. İzinlerim eski çalışmam yok sayılarak verildi. Dilekçe yazıp durumun düzeltilmesini istedim. Sözlü olarak reddedildi bildirildi, böyle bir uygulamamız yok dendi. Yazılı cevap verilmesini, mahkemeye başvuracağımı söyledim. Danıştığım bir avukat arkadaşım mahkemeye veremeyeceğimi çünkü hala çalışmakta olduğumu söyledi. Bu doğru mu? Ben izin parası istemiyorum sadece izinlerimi hakettiğim süre kullanmak istiyorum. Yardımınız için teşekkür ederim.

   1. Cevabınız için teşekkür ederim. Cimer’e başvurup tavsiye istedim, bir dilekçe ile bulunduğum ildeki Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğüne başvurmamı önerdiler. Öyle yapacağım. Başka türlü kanunu uygulatmayı başaramadım.

 13. İyi günler ben 2018ocak ayında emekli oldum aynı işyerinde 30 Ocak 2018 cikisim 31ocak2018 girişim var halen aynı işyerinde çalışıyorum daha önce 26 gün izin kullanıyordum benim yeni yıllık izinlerim 26 gün olarak devammi eder yoksa yeni başlamış gibi 14 gün olarak devammi eder işyerinden sadece kıdem tazminatı aldım içerde mevcut izinlerim var 26 gunse bunu işyerine nasıl ispat ederim

 14. Onur bey merhaba,

  işten çıkış ve yeni giriş tarihleri arasında başka bir iş yerinde çalışmış olması durumunda da süreler birleştirilmeli mi?

  Ve bu uygulama yargıtay kararlarına dayanarak mı yapılmaktadır. Yoksa Kanunda/yönetmelikte belirtilen bir madde var mıdır?

  Bir müfettiş, tüm haklarını alarak askerlik nedeniyle çıkan işçinin tekrar aynı iş yerine başlaması durumunda bu uygulamayı yapmamız gerektiğini söylemişti. Tüm durumlar için geçerli olduğunu bilmiyordum.

  Teşekkrüler.

  1. Ara dönemde başka bir işyerinde çalışılmış olaması veya askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sonucu değiştirmez. Bu durum hem kanunda hem de yargı kararlarında yer almaktadır.

 15. Mart 1998’de çalışmaya başladığım işyerinden Temmuz 2007’de devir sırasında sunulan hakla tüm haklarımı alarak ayrıldım. Şubat 2009’da eski işim tekrar teklif edilince kabul edip aynı sicil numarasıyla tekrar çalışmaya başladım. İzinlerim ikinci başladığımda sıfırdan başlatıldı. İnsan kaynaklarına eski çalışmamı hatırlattım ama bana bizim öyle bir uygulamamız yok dediler. O sıralarda yargıtayın bir kaç olumsuz kararını okuyup daha fazla uğraşmadım. Son zamanlarda yargıtayın kararları çalışan lehine. Bunları örnek gösterip tekrar başvurmak istiyorum. Tekrar reddedilirse ne önerirsiniz? Mahkeme yoluna mı gitmeliyim? Bu arada aynı iş yerinde hala çalışıyorum. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

  1. İşyerinde hala çalışıyorsanız ALO 170 yada CİMER aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.

 16. merhabalar,
  2007 yılında iş başı yaptığım firma tüm haklarımız ile 2012 yılında yabancı bir şirkete devroldu.
  2013 yılında da askerlik dolayısı ile 6 yıllık tüm haklarımı alarak ayrıldım ve 2015 yılına kadar farklı firmalarda çalıştım.
  2015 yılında ilk çalıştığım firmaya giriş yaptım. girdiğimden bu yana yıllık izinlerimi 2 hafta olarak kullanıyorum.
  geçtiğimiz günlerde insan kaynaklarına yıllık izin kullanımım konusunda düzeltme yapılması talebimi ilettim.
  cevap olarak arada farklı firmalarda çalıştığım için 2015 yılını esas alacaklarını söylediler. karşılarına hangi kanun maddesi ile çıkmalıyım? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. 2012 yılındaki işlem işyeri devridir. Şirket farklı da olsa işyeri devri olduğu için tüm haklarınız yeni işverene devrolmuş sayılacaktır. İş Kanununun 54. maddesi ve yazımızın çıktısını alıp insan kaynakları departmanına gösterebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir