Gazetecilerin Tatil ve İzin Hakları

gazetecilerin tatil ve izin hakları

Gazetecilerin hafta tatili, yıllık izin ve mazeret izin hakları işçilerden farklıdır. Bu yazımızda Basın İş Kanunu olarak adlandırılan 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna tabi olarak çalışan gazetecilerin tatil ve izin hakları incelenmiştir. Gazetecilerin çalışma süreleri ve fazla çalışma ücretleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Gazetecilerin Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Gazetecilerin Hafta Tatili Ne Kadardır?

Gazetecilere her altı günlük çalışmadan sonra bir gün hafta tatili verilir. Ancak gazeteci devamlı olarak gece çalışıyorsa hafta tatili iki gündür.

Gazetecilerin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ne Kadardır?

Günlük gazete ve yayınlarda çalışan gazetecilere en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla yılda 4 hafta yıllık ücretli izin verilir. Gazetecinin mesleki kıdemi on yıldan fazlaysa yıllık ücretli izin süresi 6 haftadır. (Söz konusu mesleki kıdem aynı işyerindeki kıdem değil meslekte geçirilen kıdemdir)

Günlük olmayan yayınlarda çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma için iki hafta yıllık ücretli izin verilir.

Gazetecilerin yıllık ücretli izin hakkından feragat etmesi mümkün değildir.

Yıllık Ücretli İznin Kullandırılmaması Durumunda Yaptırımı Nedir?

Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler toplamının üç katı kadar idarî para cezası verilir.

İş sözleşmesi devam ederken talepte bulunmasına rağmen yıllık ücretli izin verilmemesi ya da izin süresine ilişkin ücretin ödenmemesi durumunda gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı iki katı olarak ödenir.

İş sözleşmesi sona erdikten sonra yıllık izin ücreti son ücret üzerinden hesaplanır. Bu durumda yıllık izin ücretinin iki kat olarak ödenmesine gerek yoktur. [1]

Gazetecilere Hangi Hallerde Mazeret İzni Verilir?

Gazetecilere aşağıdaki hallerde ücretli mazeret izni verilir ve bu izinler yıllık ücretli izinden sayılmaz:

Çocuğu olduğunda3 gün
Eşi, çocuğu, annesi veya babası öldüğünde4 gün
Çocuğu evlendiğinde2 gün
Kardeşi, büyükannesi, büyükbabası veya torunu öldüğünde2 gün

Kaynaklar

[1] Yargıtay 9. H.D, 21.03.2016 gün, 2014/35128 E, 2016/6553 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir