Gazetecilerin İkramiye Hakkı

Gazetecilerin İkramiye

Bu yazımızda Basın İş Kanununa (Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun) tabi olarak çalışan gazetecilerin ikramiye hakları incelenecektir. Gazetecilerin ücretleri ilgili ayrıntılı bilgi için Gazetecilerin Ücret Hakları başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Gazetecilerin İkramiye Hakkı Var mıdır?

Gazetecilere her hizmet yılı sonunda işverenin ettiği karın emeklerine düşen nispi karşılığı olarak en az birer aylık ücretleri tutarında ikramiye ödenir.

Gazetecinin İkramiyeye Hak Kazanması İçin İşverenin Kar Etmesi Zorunlu mudur?

Gazetecinin ikramiye hakkının doğumu için işverenin kar etmiş olması zorunludur. Dolayısıyla zarar eden bir işverenin işyerinde çalışan gazetecilere ikramiye ödemesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.[1] Yargıtay’a göre işverenin kâr elde edip etmediği bilanço, vergi kaydı veya benzer belgelerle tespit edilebilir.[2]

Gazetecilere Ödenecek İkramiye Ne Kadardır?

Gazetecilere ödenecek ikramiye en az bir aylık ücret tutarında olmalıdır. Ancak iş sözleşmeleriyle, toplu iş sözleşmeleriyle ya da işyeri uygulamalarıyla ikramiyenin bir aylık ücretten daha fazla belirlenmesi de mümkündür.

Ne Kadar Çalışan Gazeteciler İkramiyeye Hak Kazanır?

İşçinin ikramiyeye hak kazanması için bir yıl boyunca çalışmış olması gerekmez. Bir yıldan az çalışan gazeteciler de çalıştığı süreye orantılı olarak ikramiyeye hak kazanır.

İkramiye Ne Zaman Ödenir?

Basın İş Kanununda ikramiyenin ne zaman ödeneceği ile ilgili açık bir tarih belirtilmemiştir. Bu nedenle ödenmeyen ikramiye alacakları ile ilgili faiz istenebilmesi için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir.

Ödenmeyen İkramiyeler İçin Her Gün %5 Fazla Ödeme İstenebilir mi?

Basın İş Kanununa göre ödenmeyen ücretler için her gün %5 fazla ödeme kuralı vardır. Ancak söz konusu kural ikramiye alacakları için geçerli değildir.[3]

Kaynaklar

[1] Yargıtay 9. H.D, 27.05.2008 gün, 2008/348 E, 2008/12804 K.

[2] Yargıtay 7. H.D, 25.06.2013 gün, 2013/1773 E, 2013/11891 K.

[3] Yargıtay 9. H.D, 18.01.2016 gün, 2014/28580 E, 2016/865 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir