Basın İş Kanunu Sözleşme Türleri ve Deneme Süresi

Basın İş Kanunu Sözleşme Türleri ve Deneme Süresi

Bu yazımızda Basın İş Kanunu sözleşme türleri ve deneme süresi konusu ayrıntılarıyla incelenecektir. İş sözleşmelerinin feshi ile ilgili ayrıntılı bilgi için Basın İş Kanununa Göre Haklı Fesih başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Gazetecilerin İş Sözleşmelerinin Yazılı Yapılması Zorunlu mudur?

Basın İş Kanununa göre iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Gazetecilerin İş Sözleşmeleri Belirli Süreli Yapılabilir mi?

Basın İş Kanununa göre iş sözleşmeleri belirli süreli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir.

Gazetecilerin İş Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

Gazetecilerin iş sözleşmelerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi şarttır:

  • İşin türü ve çeşidi
  • Ücret miktarı
  • Gazetecinin kıdemi

İşin türü ve ücret miktarında değişiklik olması halinde söz konusu değişikliklerin iş sözleşmesine eklenmesi şarttır.

İş Sözleşmesi Yapmamanın Yaptırımı Nedir?

Çalıştırdığı gazeteci ile yukarıda belirtilen şekilde yazılı iş sözleşmesi akdi yapmayan işverene her iş sözleşmesi için 1.468,00 TL idari para cezası verilir. (Bu idari para cezası 2018 yılı için güncellenmiş tutardır. İdari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranına göre arttırılır.)

Gazetecilerin İş Sözleşmeleri Deneme Süreli Yapılabilir mi?

Deneme süresi sadece mesleğe ilk kez başlayan gazeteciler için öngörülebilir ve üç ayı geçemez. Deneme süresi içinde taraflardan herhangi biri ihbar sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini feshedebilir.

Gazetecilerle Yapılan İş Sözleşmeleri Nereye Bildirilir?

İş sözleşmesinin yapılması ve feshi, iş sözleşmesini fesheden tarafından onbeş gün içinde beyannameyle aşağıdakilere bildirilir.

  • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne,
  • Mülki amirliğine,
  • Gazeteci sendika üyesiyse sendikasına, sendika üyesi değilse en fazla üyesi olan ilgili sendikaya

Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Gazeteci Aynı Zamanda Başka Bir İş Yapabilir mi?

İş sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece gazeteci basınla alakalı olsun ya da olmasın başka bir iş yapmakta serbesttir. İş sözleşmesinin feshinden sonraki zaman için gazeteciyle rekabet yasağı sözleşmesi imzalanamaz. Böyle bir sözleşme olsa bir geçersizdir.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir