Sınai Gazlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları-2

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi yanıcı ve korozif olmayan, az toksik ve yakıcı özelliktedir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi az toksik, korozif olmayan ve yanıcı özelliktedir?

Correct! Wrong!

I. Hidrojen

Correct! Wrong!

II. Asetilen

Correct! Wrong!

III. Azot

Correct! Wrong!

IV. Arsin

Correct! Wrong!

3. Yukarıdaki kimyevi gazlardan hangisi/hangileri az toksik, korozif olmayan ve yanıcı özelliktedir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi yanıcı, toksik ve korozif özelliktedir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi yanıcı olmayan, yakıcı, toksik ve/veya korozif özelliktedir?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi kendiliğinden tutuşabilme özelliğine sahiptir?

Correct! Wrong!

7. Aşağıdaki kimyevi gazlardan hangisi çok toksik özellikte bir gazdır?

Correct! Wrong!

I. Argon II. Asetilen III. Karbondioksit IV. Amin V. Hidrojen klorür VI. Silan VII. Merkaptan

Correct! Wrong!

8. Yukarıdaki kimyevi gaz çiftlerinden hangileri birlikte depolanamaz?

Correct! Wrong!

9. Aşağıdaki kimyevi gaz çiftlerinden hangisi birlikte depolanabilir.

Correct! Wrong!

10. Karbondioksit gazı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Sınai Gazlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları-2
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Sınai gazlarda iş sağlığı ve güvenliği soruları -1

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir