Sınai Gazlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları-1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıdakilerden hangisi inert gazlardan birisidir?

Correct! Wrong!

2. Aşağıdakilerden hangisi karışım gazı değildir?

Correct! Wrong!

3. Kimyasal ve metal üretimi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ısıl işlemlerde kullanılan, inert bir atmosfer (kimyasal tepkime oluşturmayan koruyucu atmosfer, nötr atmosfer) oluşturmak için tercih edilen renksiz, kokusuz ve atmosferin %78’ ni oluşturan gaz hangisidir?

Correct! Wrong!

4. MIG/MAG ve TIG kaynak uygulamalarında başta olmak üzere sanayinin çeşitli alanlarında kullanılan, inert bir atmosfer oluşturmak için tercih edilen, alüminyum ve alüminyum alaşımları ile kaynak işlerinde kullanılan koruyucu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Correct! Wrong!

5. Aşağıdakilerden hangi gaz veya gaz karışımı tek başına kaynak işlemlerinde koruyucu gaz olarak kullanılmaz?

Correct! Wrong!

I. Helyum

Correct! Wrong!

II. Argon

Correct! Wrong!

III. Karbondioksit

Correct! Wrong!

IV. Asetilen

Correct! Wrong!

6. Yukarıdaki gazlardan hangileri veya bunların karışımları kaynak uygulamalarında koruyucu gaz olarak kullanılmaktadır.

Correct! Wrong!

7. Renksiz, sarımsak kokulu, şiddetli yanıcı, havadan hafif, zehirli etkisi olmayan fakat havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yaratabilecek, ve karpitin su ile reaksiyonundan elde edilen gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Daha çok enerji ihtiacını karşılamak için kullanılan, havadan ağır ve bütan ile propanın karışımından oluşan sıvılaştırılmış petrol gazı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

9. Yanıcı ve parlayıcı olmayan, renksiz ve süper iletken özelliğinin yanı sıra tüm elementler içerisinde en düşük erime ve kaynama sıcaklığına sahip metal imalatı ve kaynak uygulamalarında koruyucu gaz olarak kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

10. Havadan ağır, renksiz ve kokusuz olan, atmosferik basınçta katı hale dönüştürülebilen, basınç altında ise sıvı olarak bulunan, kimyasal olarak asidik özellik gösteren, suda çözünebilen, kaynak işlerinde koruyucu gaz olarak kullanılmasının yanı sıra yanmayı desteklemediği için yangın söndürme sistemlerinde de kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Sınai Gazlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları-1
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Fazla Çalışman Gerek :((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir