Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları-4

İSG Sınavı Soru Bankası

I. Bilimsel araştırma ve deneylerde

Correct! Wrong!

II. Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde

Correct! Wrong!

III. Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde

Correct! Wrong!

1. Üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasak olan 2-naftilamin, 4-nitrodifenil, 4-aminodifenil ile benzidin ve tuzları tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve çalışanların bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile hangi hallerde çalışma yapılabilir?

Correct! Wrong!

2. Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değerine ne denir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi gırtlağı geçen ve havanın iletildiği kanallara (soluk borusu, bifürkasyonlar) ve ciğerin solunum ile ilgili bölgelerine (toraks) nüfuz eden ortalama 10 µm çapındaki solunabilir partiküller olarak tanımlanır.

Correct! Wrong!

4. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu kaç mg/m3 ten fazla ise çalışanlar üzerinde tıbbi gözetim yapılır?

Correct! Wrong!

5. A unvanlı bir maden ocağında bulunan 1500 m3’ lük kapasiteli sıvı oksijen tankı maden ocağından en az kaç metre uzaklıkta olmalıdır?

Correct! Wrong!

6. Yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile 100m3 ‘lük sıvı oksijen tankı arasındaki uzaklık en az kaç m olmalıdır?

Correct! Wrong!

7. İnorganik kurşun ve bileşiklerinin mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg/m3 ‘ tür?(TWA-8saat)

Correct! Wrong!

8. Aşağıdakilerden hangisi; başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu ağırlıkça % 0,1 ‘ den fazla olması durumunda ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı yasak olan maddelerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

9. Metalik kromun mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg/m3 ‘ tür?(TWA-8saat)

Correct! Wrong!

10. Sülfürik asitin (buhar) mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg/m3 ‘ tür?(TWA-8saat)

Correct! Wrong!

11. 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalamaya ne denir?

Correct! Wrong!

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları-4
Mükemmel
Bravo
Tebrikler
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :(((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir