Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları-3

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların ve temsilcilerin eğitimi ve bilgilendirilmeleri konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

2. Kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı işlemlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için; benzidin ve tuzları, 2-naftilamin ve tuzları, 4-aminodifenil ve tuzları ile 4-nitrodifenil hangi oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır.

Correct! Wrong!

3. Kimyasal maddelerle çalışmaların yapıldığı (kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve işlendiği) bir A firmasında faaliyetin sona ermesi halinde işveren çalışanların sağlık ve kimyasal maddelere maruziyetine ilişkin kayıtları hangi kuruma teslim eder?

Correct! Wrong!

4. 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarına (ml/m3) ne denir?

Correct! Wrong!

5. Kurşun ve iyonik kurşun bileşiklerinin bağlayıcı biyolojik sınır değeri kaç μg Pb/100 ml kandır?

Correct! Wrong!

6. 40m3 ‘lük sıvı oksijen depolama tankı olan bir işyerinde vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen tankı arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

7. 100m3 ‘lük sıvı argon depolama tankı olan bir işyerinde vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile argon tankı arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

8. Civa oksit ve civa klorid dahil olmak üzere civa ve iki değerlikli inorganik civa bileşiklerinin mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg/m3 ‘ tür?(TWA-8saat)

Correct! Wrong!

9. Parlayıcı sıvı ve LPG depoları ile 1000 m3’ lük kapasiteli sıvı argon tankı arasındaki uzaklık en az kaç m olmalıdır?

Correct! Wrong!

10. Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi kaç μg Pb/100 ml kandan fazla ise çalışanlar üzerinde tıbbi gözetim yapılır?

Correct! Wrong!

11. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin servis kayıt numarasını gösterir?

Correct! Wrong!

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları-3
Mükemmel!
Bravo
Tebrikler
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir