İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Soruları – 2

İSG Sınavı Soru Bankası

I. Olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine

Correct! Wrong!

II. Zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilere

Correct! Wrong!

III. Düşme ve kaymalara

Correct! Wrong!

1. Açık alanda yapılan çalışmalarda riskler değerlendirilerek çalışanlar yukarıdaki durumlardan hangilerine karşı özellikle korunur?

Correct! Wrong!

2. İşyeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarından hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. İşyeri bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarından hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yemeklerini işyerinde yemek durumunda olan çalışanlar için, rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte, uygun termal konfor ve hijyen şartlarını haiz yeteri kadar ekipman ve araç-gereç ile donatılmış yemek yeme yeri sağlanır. Ancak işyerinde yemek yeme yeri tesis edilmemişse gerekli şartların sağlanması kaydıyla hangi yerler yemek yeme yeri olarak kullanılabilir?

Correct! Wrong!

Toplam 15 çalışan istihdam edilen metal döküm sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir X işyerinin tehlike sınıfı çok tehlikelidir. Bu işyerinde dinlenme yeri ise yoktur.

Correct! Wrong!

6. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerince aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

7. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kapılar ve girişler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

I. Çalışma yöntemi

Correct! Wrong!

II. Çalışan sayısı

Correct! Wrong!

III. Çalışanların yaptıkları iş

Correct! Wrong!

8. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kapalı işyerlerinde yeterli hava hacminin tespitinde yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dikkate alınır?

Correct! Wrong!

9. İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ulaşım yolları - tehlikeli alanlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10. İşyerlerinde; çalışma ortamı havasını kirleten boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak hangi havalandırma sistemi tesis edilir.

Correct! Wrong!

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Soruları - 2
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Daha Fazla Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir