İSG Profesyonellerinin Katıldıkları Eğitim, Yayın Ve Etkinliklerin Kredilendirme Kriterlerinin Belirlenmesine İlişkin Genelge Hakkında Her Şey

İleri mesleki eğitim

Bilindiği üzere T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlügü tarafından 29.08.2018 tarihinde 2018/2 nolu Dış Genelge yayınlanmıştı. Bu yazımızda bahse konu olan İSG Profesyonellerinin Katıldıkları Eğitim, Yayın ve Etkinliklerin Kredilendirme Kriterlerinin Belirlenmesine İlişkin Genelgede değinilen ileri mesleki eğitim, yayın ve etkinliklerin kredilendirme kriterleri ve kredi puanları esaslı bir şekilde incelenmiştir.

Genelgenin Amacı Nedir?

İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personellerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi, pekiştirmeyi ve uygulama ile ilgili ilişkilerini sürdürmeyi amaçlamakta olup mevcut iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin nitelik ve standartlarının artırılması için gerçekleştirilecek ileri mesleki eğitim, yayın ve etkinliklerin kredilendirme kriterlerinin usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Yani, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olmak için alınan eğitimler ve önlisans, lisans, lisansüstü programlarda alınan eğitimler dışındaki sertifikalı veya katılım belgeli eğitimlere(İleri Mesleki Eğitimi) katılanlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün, matbu veya elektronik ortamda makale yayımlayan veya genel müdürlükçe yürütülecek projelerde, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda görev alınması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal, uluslararası konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve panel etkinliklerine katılımın sağlanması halinde genelgenin EK-1 Kredilendirme Kriterleri Tablosu’nda belirtilen Kredi Puanları  İSG profesyonellerine  sistem üzerinden yansıtılacaktır.

Bu genelge hükümleri iş güvenliği uzmanlarına, işyeri hekimlerine ve diğer sağlık personellerine bir zorunluluk getirmemekte ancak iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi, beceri ve mesleki gelişim açısından katkı sağlayacağı ön görülmektedir.

İleri Mesleki Eğitim, Yayın ve Etkinliklere İlişkin Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılacak?

İSG profesyonelleri genelgenin EK-1 Kredilendirme Kriterleri Tablosu’ nda belirtilen ileri mesleki eğitim, yayın ve etkinliklere ilişkin başvurularını İSG-KÂTİP sistemi üzerinden  01.01.2019 tarihi itibari ile yapabileceklerdir.

Hangi İleri Mesleki Eğitimlere Katılım Sağlanması Durumunda Kredi Puanı Verilir?

Bakanlıklar tarafından tescillenmiş sertifikalı ileri mesleki eğitimlere kredilendirme yapılır ve bu eğitimlere katılım sağlanması halinde kredi puanı verilir.

 • Bakanlık tarafından onaylanan sertifika belgeli ileri mesleki eğitimler
 • Katılım belgeli ileri mesleki eğitimler
 • Uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen eşzamanlı, eşzamanlı olmayan sertifika veya katılım belgeli eğitimler

İleri Mesleki Eğitimlerinin Kredi Puanları Nasıl Belirlenir?

Genelgenin EK-1 Kredilendirme Kriterleri Tablosu’nda İleri mesleki eğitimlerinin kredi puanları belirtilmemiştir. Genel Müdürlük ileri mesleki eğitim başvurularını değerlendirmek üzere Değerlendirme Komisyonu kurar ve Değerlendirme Komisyonunca ilgili eğitimlere verilecek kredi puanları belirlenerek yayınlanır. Genel Müdürlük tarafından düzenlenen sertifikalı ileri mesleki eğitimlerde kazanılan kredi puanları, başvuru gerekmeksizin sisteme yüklenir.

Katılım Belgeli ve Uzaktan Eğitim Yöntemiyle İleri Mesleki Eğitimlerini Verebilecek Kuruluşlar Hangileridir?

 1. Kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler,
 2. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 3. İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri,
 4. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.

İSG Profesyonelleri Tarafından Hangi Konularda Yayın Yapılması Halinde Kredi Puanı Verilir? 

 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde iş sağlığı ve güvenliği alanında yayımlanmış makale [40 kredi]
 2. a başlığında belirtilmiş dergiler harici uluslararası hakemli dergilerde iş sağlığı ve güvenliği alanında yayımlanmış makale [30 kredi]
 3. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde iş sağlığı ve güvenliği alanında yayımlanmış makale [20 kredi]
 4. c başlığında belirtilmiş dergiler harici diğer ulusal hakemli dergilerde iş sağlığı ve güvenliği alanında yayınlanmış makale [15 kredi]
 5. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında iş sağlığı ve güvenliği alanında yayımlanmış çalışmalar [15 kredi]
 6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında iş sağlığı ve güvenliği alanında yayımlanmış çalışmalar [12 kredi]
 7. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve katılım belgesi düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği alanında poster bildirileri [10 kredi]
 8. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve katılım belgesi düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği alanında poster bildirileri [8 kredi]

* Yayınların tek yazarlı olması durumda; yazar tam puan alır. İki ve daha fazla yazarlı makalelerde ve diğer yayınlarda (bildiri, poster vb.) toplam kredi yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

İSG Profesyonellerince Hangi Etkinliklere Katılım Sağlanması Halinde Kredi Puanı Verilir? 

 1. Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde danışman olarak yer alınması [30 kredi]
 2. Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde görev alınması [20 kredi]
 3. Genel Müdürlük tarafından düzenlenen eğitimlerde eğitici olarak görev alınması [15 kredi]
 4. Genel Müdürlük tarafından yürütülen projelerde aktif olarak işbirliği yapılması [10 kredi]
 5. İş sağlığı ve güvenliği alanında yazılmış lisansüstü tez danışmanlığı yapılması[25 kredi] **
 6. Uluslararası bilimsel toplantılarda oturum başkanı (moderatör) olarak görev alınması [12 kredi]
 7. Ulusal bilimsel toplantılarda oturum başkanı (moderatör) olarak görev alınması [10 kredi]
 8. Uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev alınması [10 kredi]
 9. Ulusal bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev alınması [8 kredi]
 10.  İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve panel etkinliklerine katılım sağlanması [5 kredi]
 11. İş sağlığı ve güvenliği alanında ulusal konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve panel etkinliklerine katılım sağlanması [3 kredi]

 *Etkinliklere katılımın katılım belgesi veya düzenleyen kurum ve/veya kuruluştan alınan bir yazı ile ispatlanması zorunludur.
**Tez çalışmasında tek danışman olması durumda; danışman tam puan alır. İki danışmanla hazırlanan tezlerde ise toplam kredi danışmanlar arasında eşit olarak bölünür.

Her Konuda İleri Mesleki Eğitim, Yayın ve Etkinliklerden Kredi Puanı Kazanabilir mi?

Hayır. İleri mesleki eğitim, yayın ve etkinlik ile ilgili kredi başvurularının iş sağlığı ve güvenliği alanında olması zorunludur. Ayrıca ileri mesleki eğitimler, yayınlar ve etkinliklerde bilimsel ilke ve etik kurallarına uyulmalıdır.

Genelgenin EK-1 Kredilendirme Kriterleri Tablosu’nda Belirtilen İleri Mesleki Eğitim, Yayın ve Etkinliklerin Kredilendirme Kriterlerinin Dışında (Başka Konular, Projeler İle İlişkili) Başvuru Yapılabilir mi?

Evet iş sağlığı ve güvenliği alanında olmak kaydıyla diğer başvurular İSG-KÂTİP üzerinden yapılır. Bu başvuruların kredilendirme hususları Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir. Kabul edilen başvuruların kredilendirme kriterleri Genel Müdürlük tarafından ilan edilir.

İleri Mesleki Eğitim, Yayın Ve Etkinliklerin Kredi Puanları Kaç Yıl Süreyle Geçerlidir?

Genel Müdürlüğe başvuru tarihi dikkate alınmaksızın, kredi puanları; eğitimlerin ve etkinliklerin gerçekleştiği tarihten, yayınlar da ise yayınladığı tarihten sonraki beş yıl içerisinde geçerlidir. İlgili eğitim, etkinlik ve yayından kazanılan kredi puanı beş yılın sonunda silinir.

Kredilendirme İşlemlerinde Gerçeğe Aykırı Belge İbraz Ettiği Veya Beyanda Bulunduğu Sonradan Tespit Edilmesi Halinde Ne Olur?

Kredi puanları Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

Anasayfa>>>

İSG Sınav Soruları İçin>>>

2 Comments on “İSG Profesyonellerinin Katıldıkları Eğitim, Yayın Ve Etkinliklerin Kredilendirme Kriterlerinin Belirlenmesine İlişkin Genelge Hakkında Her Şey”

 1. Elinize sağlık üstad guzel aciklamissiniz konuyu. Peki bu kredi puanları isg profesyonellerinin mesleki gelişimi haricinde ne işine yarayacak?

  1. Teşekkür ederim Ahmet Bey.Bu kredi puanları İSG profesyonellerinin mesleki gelişimi haricinde hangi durumlarda değerlendirileceğine ilişkin genelgede ayrıca bir açıklama yok. Benim şahsi fikrim genelgeden verim alınırsa ilerleyen zamanlarda İSGÜM belli konularda kendini geliştirmiş ve yeterli kredi puanına sahip İSG profesyonellerini diğerlerinden (yani herhangi bir eğitim, yayın ve etkinlik çalışması olmayan) ayırt edecek şekilde çalışmalar da yapabilir. Söylediğim gibi bu benim şahsi fikrim. İyi çalışmalar dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir