İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Soruları – 2

İSG Sınavı Soru Bankası

1.İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ne denir?

Correct! Wrong!

2.İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3.Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimaline ne denir?

Correct! Wrong!

I. Tehlikeleri tanımlama

Correct! Wrong!

II. Dokümantasyon

Correct! Wrong!

III. Riskleri belirleme ve analiz etme

Correct! Wrong!

IV. Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve yenileme aşamalarının izlenmesi

Correct! Wrong!

V. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

Correct! Wrong!

4.Yukarıdaki risk değerlendirmesi aşamaları doğru bir şekilde sıralanırsa doğru cevap aşağıdakilerden hangisi olur?

Correct! Wrong!

I. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.

Correct! Wrong!

II. Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.

Correct! Wrong!

III. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

Correct! Wrong!

5.Riskin tamamen bertaraf edilmesi mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için yukarıdaki hangi adımlar uygulanır?

Correct! Wrong!

6. Risk değerlendirmesi asgarî bazı hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

7.Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde risk değerlendirmesi en geç kaç yılda bir yenilenmelidir?

Correct! Wrong!

8.Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesinin hazırlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

9. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümüne ne denir?

Correct! Wrong!

10. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde risk değerlendirmesi en geç kaç yılda bir yenilenmelidir?

Correct! Wrong!

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Soruları - 2
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir