Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Soruları-2

İSG Sınavı Soru Bankası

1.El-kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresine göre günlük maruziyet eylem değeri kaç m/s2’ dir.

Correct! Wrong!

2.Bütün vücut titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresine göre günlük maruziyet eylem değeri kaç m/s2’ dir.

Correct! Wrong!

3.Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değere ne denir?

Correct! Wrong!

4.İşyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi özel olarak önem verilen hususlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle bazı hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

Correct! Wrong!

5.Buna göre aşağıdakilerden hangisi maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

6.İşveren; işyerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin, özellikle bazı konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu konular arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Çalışanın mekanik titreşim maruziyetinin genellikle yönetmelikte belirtilen maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda, bu yönetmeliğin 9 uncu maddesi(maruziyetin sınırlandırılması) uygulanmaz ve mevcut durum, iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır.(7. ve 8. soruları birlikte cevaplayınız)

Correct! Wrong!

7.Bu durumda; kaç saatlik/dakikalık ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olmalı?

Correct! Wrong!

8.Yukarıda belirtilen özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde en fazla kaç yıl için izin verilebilir.

Correct! Wrong!

9.Titreşim sonucu kemik - eklem zararları ve anjönöratik bozukluklarda yükümlülük süresi ne kadardır?(Yükümlülük süresi: sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi ifade eder.)

Correct! Wrong!

10.Aşağıdakilerden hangisi çalışanın el-kol ve bütün vücut titreşimine maruziyetinin ölçümünde uyulacak/dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Soruları-2
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur:((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir