Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Soruları-1

İSG Sınavı Soru Bankası

1.El-kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresine göre günlük maruziyet sınır değeri kaç m/s2’ dir.

Correct! Wrong!

2.Bütün vücut titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresine göre günlük maruziyet sınır değeri kaç m/s2’ dir.

Correct! Wrong!

3.Çalışanların mekanik titreşime maruziyetinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4. Çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gerektiğini ifade eden değer hangisidir?

Correct! Wrong!

Maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle bazı hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

Correct! Wrong!

5.Buna göre aşağıdakilerden hangisi maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

I. El-kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresine göre günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2

Correct! Wrong!

II. El-kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresine göre günlük maruziyet eylem değeri 2,5 m/s2

Correct! Wrong!

III.Bütün vücut titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresine göre günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2

Correct! Wrong!

6. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi(maruziyetin sınırlandırılması) uygulanmaz ve mevcut durum, iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır.(7. ve 8. soruları birlikte cevaplayınız)

Correct! Wrong!

7. Buna göre aşağıdakilerden hangi işlerde/işyerlerinde mekanik titreşime maruziyetin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında esneklik tanınmıştır?

Correct! Wrong!

8. Yukarıda belirtilen özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde en fazla kaç yıl için izin verilebilir.

Correct! Wrong!

9. Mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetinin belirlenmesinde hangi standartlara uygun cihazlar ve yöntemler kullanılır?

Correct! Wrong!

10. Titreşim sonucu kemik - eklem zararlarına ilişkin meslek hastalıkları; meslek hastalıkları listesinde hangi grup altında katagorize edilmiştir?

Correct! Wrong!

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Soruları-1
Mükemmel
Bravo
Tebrikler
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

calismamevzuati.com 'da yapılan paylaşımları faydalı buluyor musunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir