Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı(EU-OSHA)

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nün, iş sağlığı ve güvenliği konularında iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmekte olduğu kuruluşlardan birisi olan Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı(EU-OSHA) tarafından 2018-2019 yıllarını kapsayacak “Sağlıklı İşyerleri Tehlikeli Maddeleri Yönetir” şeklinde kampanya yürütmektedir. Söz konusu kampanya kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden biri de işyerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması ‘ dır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP sistemi üzerinden yayınlanan yazıda; AB ülkeleri dahil 29 ülkeden farklı büyüklüklerde birçok işletmenin katıldığı Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışmasına ülkemiz genelinde katılım sağlanmasının büyük önem taşıdığı, tehlikeli maddelerin yönetimi hususunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak olan aynı zamanda geleceğe yönelik sağlık ve güvenlik politikaları geliştirmesinde yardımcı olacak iyi uygulamaların değerlendirilmesi neticesinde seçilen en iyi iki örneğin EU-OSHA’ya gönderileceği ve ülkemizi Avrupa çapında temsil etme fırsatı yakalanmış olacağı belirtilmiştir.

Ayrıca yine aynı yazıda, Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’na katılmak isteyen işyerlerinin; İSG-KATİP sisteminde ekte yer alan Türkçe ve İngilizce başvuru formlarını doldurması ve iyi uygulamaya örnek olacak video, fotoğraf vb. gibi ekleri ile beraber 30.09.2018 tarihine kadar EU-OSHA’nın ulusal odak noktası olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ve başvuru dosyasının elektronik kopyası ise aynı tarihe kadar isgiyiuygulama@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Anasayfa>>>

İş Güvenliği Uzmanlığı Örnek Sınav Soruları>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir