mesleki eğitim kursları

Mesleki eğitim kursları; işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kurslardır.

Bu kapsamda istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde 50′ si en az 120 gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.

Mesleki eğitim kurslarına katılacaklarda aranacak şartlar,  Yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrencilerin de kurslara katılabilme durumu,  Kurslarda devam zorunluluğu, Mesleki eğitim kurslarının süresi,  Mesleki eğitim kurslarında karşılanabilecek giderler, Mesleki eğitim kurslarından hükümlülerin faydalanabilme durumu ve Başvuru yeri ve zamanı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Anasayfa>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir