Mevsimlik İşçiler Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanır mı?

mevsimlik işçiler

Bu yazımızda sadece “mevsimlik işçiler yıllık ücretli izne hak kazanır mı?” sorusunun cevabı aranacaktır. Mevsimlik işçilerle ilgili ayrıntılı bilgi için Mevsimlik İş İle İlgili Tüm Merak Edilenler başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Kanununun 53. maddesinde, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakkı olmadığı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle mevsimlik olarak çalışan bir işçi yıllık ücretli izne hak kazanamaz. Ancak mevsime bağlı olmadan aralıklı olarak çalışan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanacağından mevsimlik iş ve aralıklı iş ayrımını doğru bir şekilde yapmak gerekir.

Mevsimlik İşçiler Mevsim Dışında İşverenin Başka Bir İşyerinde Çalıştırılıyorsa Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanır mı?

Mevsimlik olarak çalıştırılan bir işçi mevsim dışında işverenin başka bir işyerinde çalıştırılıyorsa, devamlı bir çalışma olduğu için, yıllık ücretli izne hak kazanır.

Sözleşmelerle Mevsimlik İşçilerin Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanacağı Kararlaştırılabilir mi?

Mevsimlik işçilerin yıllık ücretli izne hak kazanamayacağı nispi emredici bir kuraldır. Dolayısıyla iş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine konulacak bir hükümle mevsimlik işçiler de yıllık ücretli izne hak kazanabilir.

Yılda 11 Aydan Fazla Çalışan İşçiler Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanır mı?

Yargıtay 11 aydan fazla süren işleri mevsimlik iş olarak kabul etmemektedir. Bu doğrultuda da geçmiş dönemlerde 11 aydan az sürdüğü için mevsimlik olarak kabul edilen işler bazı yıllarda 11 aydan fazla sürmüşse o yıllar için işin mevsimlik olamayacağı ve işçilerin yıllık ücretli izne hak kazanacağı yönünde kararlar vermiştir. Bu durumda işçilerin yıllık ücretli izin süresi ilk işyerinde çalışmaya başladıkları tarihe göre belirlenecektir. Yargıtay vermiş olduğu bazı kararlarda ise bir kez 11 aydan fazla çalışan bir işçinin artık mevsimlik işçi olarak kabul edilemeyeceğini, devam eden yıllarda işçi 11 aydan az çalışsa bile yıllık ücretli izne hak kazanacağını belirtmiştir. Dolayısıyla bir kez 11 aydan fazla çalışan bir işçinin mevsimlik işçi statüsünün sonraki yıllar için de sona erip ermeyeceği konusu tartışmalıdır. 

Örnek: Bir otelde yaz turizmine bağlı olarak 01.01.2010 tarihinde çalışmaya başlayan ve her yıl 8 ay çalışan bir işçi 2017 yılında 11 ay 5 gün çalışmıştır. Bu nedenle işçi 2017 yılı için yıllık ücretli izne hak kazanacaktır. İşçinin hizmet süresi beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olduğu için işçi 20 gün yıllık ücretli izne hak kazanacaktır.

 

Kaynaklar

-Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta, Yenilenmiş 8. Baskı, İstanbul, 2012

-Mehmet Erol, İşverenin İş Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülükleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2014

-Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

-Yargıtay 9. H.D. 04.12.2014 gün, 2013/1943 E, 2014/37093 K. Aktaran Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

-Yargıtay 22. H.D. 11.11.2015 gün, 2014/17558 E, 2015/30722 K. Aktaran Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

 

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir