İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihçesi – Sorular 2

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Fabrikalarda baca temizleme işlerinde çocuk emeğinin kullanımı ve Percival Pott’un baca temizleme işlerinde çalışan işçilerin kanser hastalığına yakalanmalarına yönelik yapmış olduğu bir dizi çalışma neticesinde hangi ülkede 1788 tarihli Baca Temizleyicileri Kanunu çıkarılmıştır.

Correct! Wrong!

2. 1802 tarihinde çıkarılan, ilk Fabrikalar Kanunu olarak da ifade edilen ve çocuk işçilerin çalışma sürelerinin gündelik 12 saat ve haftalık 58 saat olarak sınırlandıran kanun hangisidir?

Correct! Wrong!

3. İngilterede 1847 tarihinde yürürlüğe giren hangi yasa ile birlikte hem çalışma süreleri daha da azaltılmış hem de işyeri denetimi ve iş müfettişliği yapısı oluşturulmuştur?

Correct! Wrong!

4. ABD’de 1919 yılında Harvard Üniversitesi’nde yer alan, hayatının 40 yıllık evresini işyeri ve işkolu hekimi olarak mesleki zararlar konusundaki araştırmalara adamış olan ilk kadın öğretim üyesi kimdir?

Correct! Wrong!

5. Uluslararası ölçekli, iş sağlığı ve iş güvenliği alanı içerisinde yapılan bilimsel çalışmalar ve yasal düzenlemelerin yanında uluslararası sahada 1919 yılında başlangıçta Birleşmiş Milletlere bağlı bir organizasyon olarak kurulmuş, 1946 yılında ise Birleşmiş Milletler ile imzaladığı bir antlaşma ile bağımsız bir uzmanlık kuruluşu halini almış olan uluslararası kuruluş hangisidir?

Correct! Wrong!

6. 17. ve 18. yüzyılda, ağır işlerin işçileri yıprattığını ve meslek hastalıklarına yol açtığını ifade ederek, iş veriminin arttırılabilmesi için işlerin iyi organize edilmesi gerekliliğini vurgulayan araştırmacı/araştırmacılar kimdir?

Correct! Wrong!

7. 19. yüzyılda işletmeler içerisinde yorucu ve yıpratıcı işlerin azaltılması ve iş güvenliğinin daha iyi sağlanabilmesi açısından otomatik makinelerin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapan araştırmacı/araştırmacılar kimdir?

Correct! Wrong!

8. Çalışanların becerilerini arttırmak ve işin daha verimli yapılabilmesini sağlamak amacıyla insan fizyolojisi ile yapılan iş arasındaki ilişkiye vurgu yapan araştırmacı/araştırmacılar kimdir?

Correct! Wrong!

9. İlk kez hastanelerde meslek hastalıklarının tedavisi için özel bölümlerin kurulmasını önermiş olan araştırmacı/araştırmacılar hangisidir?

Correct! Wrong!

10. Fabrikalarda yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik istatistikî verilerin toplanmasına katkı sağlamış, hastalık veya kaza nedeniyle meydana gelen ölüm ve sakatlıkları incelemiş olan araştırmacı/araştırmacılar kimdir?

Correct! Wrong!

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORULARI/ Tarihçe-2
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışman Lazım :((

Share your Results:

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihçesi – Sorular 1 İçin Tıklayınız…

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Faydalanılan Kaynak: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  (Özal Çiçek – Mehmet Öçal)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir