İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Soruları – 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne ne denir?

Correct! Wrong!

I. İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler

Correct! Wrong!

II. İş ekipmanları

Correct! Wrong!

III. Meslek hastalığı kayıtları

Correct! Wrong!

IV. Malzeme güvenlik bilgi formları

Correct! Wrong!

V. Acil durum planları

Correct! Wrong!

2. Risk değerlendirmesinin hazırlanma aşamasında tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyeriyle ilişkili olarak yukarıda belirtilen hangi bilgiler toplanır.

Correct! Wrong!

3. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne denir?

Correct! Wrong!

4. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi ekibinde bulunması beklenmez?

Correct! Wrong!

5. Risklerin belirlenmesi ve analizi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

6. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol adımlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

7.Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde risk değerlendirmesi en geç kaç yılda bir yenilenmelidir?

Correct! Wrong!

8. Aşağıdaki şıklardan hangisi risk değerlendirmesinin tamamen veya kısmen yenilenme sebebi değildir?

Correct! Wrong!

I. Planlama

Correct! Wrong!

II. Uygulamaların izlenmesi

Correct! Wrong!

III. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

Correct! Wrong!

IV. Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması

Correct! Wrong!

9.Yukarıdaki risk kontrol adımlarının doğru olacak şekilde sıralanması halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

Correct! Wrong!

10. Behlül Zebercetoğlu unvanlı, tehlikeli sınıfta yer alan şahıs şirketine ait risk değerlendirmesinin hazırlanış tarihi 01.08.2018 ise risk değerlendirmesinin son geçerlilik tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Soruları - 1
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışman Lazım :((

Share your Results:

Soruları, linki paylaşarak lütfen diğer arkadaşlarınıza da ulaştırınız…

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Anasayfa>>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir