İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Soruları – 4

İSG Sınavı Soru Bankası

1.İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

2.Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, işveren hangi süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

3.İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

4.İşveren, hangi süre içerisinde iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

5.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre hangi hallerde işveren, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda değildir?

Correct! Wrong!

6.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Tehlikeli sınıfta yer alan X unvanlı bir işyerinde 26 çalışan istihdam edilmektedir. Buna göre;

Correct! Wrong!

I. A.A isimli çalışan bu işyerine başvurabilmesi için yapacağı işe uygun olduğunu belirtir sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Correct! Wrong!

II. X unvanlı işyeri çalışanları sağlık raporlarını kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden alabilirler.

Correct! Wrong!

III. Bu işyeri kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır.

Correct! Wrong!

7.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

8.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işveren çalışanları, çalışan temsilcilerini ve destek elemanlarını hangi konuda bilgilendirmek zorunda değildir?

Correct! Wrong!

9.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

36 çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan Y firmasında R.A isimli çalışan hamilelik süreci ve sonrasında toplam 7 ay 3 gün çalışmakta olduğu işinden uzak kalmak zorunda kalmış ve devamında ise işe başlamıştır.

Correct! Wrong!

10.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

I. R.A işe başladıktan sonra emzirdiği dönemde günde yedi buçuk saatten fazla çalışıp mesaiye kalabilir.

Correct! Wrong!

II. R.A’ ya tekrar işe başlatılmadan önce ilave eğitim verilir.

Correct! Wrong!

III. R.A.’ya verilecek eğitimler çalışma sürelerinden sayılır.

Correct! Wrong!

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORULARI- 6331 / 4
Mükemmel
Bravo
Tebrikler
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Soruları – 5 İçin Tıklayınız…

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir