İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Düzenlenecek Belge ve Dokümanlar

İSG Belgeleri
 1. Onaylanmış Son Aya Ait Sgk Hizmet Döküm Listesi
 2. İşyerinde Asıl İşveren ve Alt İşveren Çalışanlarının Sayısı Ve Listesi (Erkek, Kadın, Çocuk İşçi, Çırak, Engelli Ve Stajyer Sayısı)
 3. Alt İşveren Sözleşmeleri
 4. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Listesi/Sayısı (Erkek, Kadın)
 5. Yabancı Çalışanların Çalışma İzin Belgeleri
 6. Risk Değerlendirmesi Raporu
 • Risk değerlendirmesi ekip listesi
 • Düzenleyici önleyici faaliyet raporu(döf) /aksiyon planları
 1. Acil Durum Eylem Planı
 2. Arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele ve ilkyardım konularında tatbikat raporu
 3. İşyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki
 • Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,
 • İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,
 • Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
 • Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
 • İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
 1. Arama, yangınla mücadele,İlkyardım, kurtarma ve tahliye konusunda görevlendirilenlerin eğitim belgeleri ve sertifikaları
 2. İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Sözleşmesi (İSG KATİP Çıktısı)
 3. İşyeri Hekimi Sözleşmesi (İSG KATİP Çıktısı)
 4. Diğer Sağlık Personeli Sözleşmesi(İSG KATİP Çıktısı)
 5. Çalışan Temsilcisi Atama Tutanağı / Seçim Yazısı
 6. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Toplantı Tutanakları (50 ≥ çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde)
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin İSG eğitim belgeleri
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun yıllık değerlendirme raporu
 1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Tarafından Hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi
 2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Formları/Belgeleri /Katılım Tutanakları
 • İşe başlama eğitimleri
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri/sınavları/ eğitim katılım tutanakları
 • Mesleki eğitim belgeleri
 • Mesleki yeterlilik belgeleri
 • Çalışanların diplomaları
 • İş kazası veya meslek hastalığına yakalananlara verilen ilave eğitim belgeleri
 • Altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce verilen bilgi yenileme eğitim belgeleri
 • Çalışan temsilcisi eğitim formları/belgeleri/katılım tutanakları
 • Operatörlük belgeleri(Forklift, Manlift, Mobil Vinç, Ekskavatör, Tavan Vinci, Loder, vb. iş makineleri)
 • Ehliyetler(Kazancı Ehliyeti/Belgesi, Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi, LPG, Doğalgaz Yetkili Personel Eğitim Sertifikaları vb.)
 1. Çalışanların İşe Giriş/Periyodik Sağlık Raporları
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu
 • Gebe ve emziren kadınların sağlık raporları
 • Çocuk işçilerin sağlık raporları
 • Göz Muayeneleri
 • Göğüs Radyografileri
 • Kulak Odiyogramları
 • Kan. İdrar, Solunum Fonksiyonu Gibi Test Ve Analizler
 1. Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol Belgeleri
 • Buhar kazanları,
 • Kalorifer kazanları,
 • Taşınabilir gaz tüpleri,
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları
 • Basınçlı hava tankları,
 • Kriyojenik tanklar vb.
 1. Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Belgeleri
 • Kaldırma ve/veya iletme araçları (Vinç, ceraskal, yük asansörü, zincir ve çelik halatlar, sapanlarvb.)
 • İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)
 • Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
 • Yapı İskeleleri vb.
 1. Tezgahların Periyodik Kontrol Belgeleri
 • Presler
 • Torna tezgahları vb.
 1. Tesisatların Periyodik Kontrol Belgeleri
 • Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner (gövde güvenlik topraklaması dahil)
 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
 • Yangın Söndürme cihazı
 • Yangın Alarm Sistemleri
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı
 • Aydınlatma Ve Acil Aydınlatma Tesisatı vb.
 1. Katodik Koruma Muayene Ve Ölçümleri(Yer altı LPG ve akaryakıt, yer üstü akaryakıt tankları, içme su depolama tankları, atık su tankları ve benzeri tanklarında)
 2. Patlamadan Korunma Dokümanı
 3. Alev Sızdırmaz Ekipmanların Uygunluk Belgesi(EX)
 4. Paratonerin Kapsam Alanı Haritası
 5. İş Ekipmanları İle İlgili Çalışanlara Verilen Yazılı Talimatlar
 6. Bakım Onarım Prosedürleri  ve Talimatları/ Güvenli İş İzin Belgeleri
 7. Tespit ve Öneri Defteri/Onaylı Defter
 8. İşyeri Ortam Ölçüm Raporları
 • Gürültü
 • Aydınlatma
 • Termal Konfor
 • Titreşim
 • VOC Ölçümü
 • Gaz Ölçümü
 • Toz Ölçümleri vb.
 1. Çalışanlara Verilen Kişisel Koruyuculara Ait Zimmet Belgeleri
 • KKD sertifikaları
 1. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına İlişkin Kayıt ve Bildirimler
 2. Ramak Kala Olayları Ve İş Kazaları İle İlgili Yapılan İncelemelere İlişkin Düzenlenen Raporlar
 3. Büyük Endüstriyel Kaza Olabilecek İşyerlerinde İşyerlerinin Büyüklüğüne Göre Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Veya Güvenlik Raporu
 4. Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmiş etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgiler/dokümanlar
 5. Kimyasal Maddelerin Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
 6. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Biriminin Yıllık Değerlendirme Raporu
 7. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Biriminin Yıllık Çalışma Raporu
 8. İş Akış Şeması
 9. Kapasite Raporu
 10. Çalışanların Özlük Dosyası

 Not: Yazıda inşaat, maden gibi sektörlere ilişkin ayrıca hazırlanması gereken belgelere değinilmemiştir. Ayrıca işyerinin tehlike sınıfı, işyerinin sektörü, işyerinin barındırdığı özel tehlike ve riskler ile denetim elemanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda farklı belge ve dokümanlar da hazırlanabilir.

Diğer Yazılar İçin>>>

4 Comments on “İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Düzenlenecek Belge ve Dokümanlar”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir