İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Soruları – 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışana ne denir?

Correct! Wrong!

2.İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3.İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birime ne ad verilir?

Correct! Wrong!

4.İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre hangi işyerilerinde; işveren veya işveren vekilleri belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmamasına rağmen Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler?

Correct! Wrong!

5.İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan dokümana ne denir?

Correct! Wrong!

6.İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

7.İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birime ne denir?

Correct! Wrong!

8.İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında aşağıdakilerden hangisi hesaba katılmaz?

Correct! Wrong!

9. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre işveren; işten ayrılan çalışanın kişisel sağlık dosyalarını/kayıtlarını en az kaç yıl süreyle saklamakla yükümlüdür?

Correct! Wrong!

10. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde ve yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep etmesi durumunda, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak kaç ay içerisinde göndermekle yükümlüdür?

Correct! Wrong!

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Soruları-1
Mükemmel
Bravo
Tebrikler
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Diğer sorular için tıklayınız >>>

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir