Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları – 3

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre teknik eğitim konularında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

2. Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitime ne ad verilir?

Correct! Wrong!

3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre teknik eğitim belgesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

4. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kaç yılda en az kaç defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilir?

Correct! Wrong!

5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre işe başlama eğitimi her çalışan için en az kaç saat olarak düzenlenir?

Correct! Wrong!

6. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre herhangi bir sebeple kaç aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir?

Correct! Wrong!

7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kaç yılda en az kaç defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilir?

Correct! Wrong!

8. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ne denir?

Correct! Wrong!

9. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinin toplam 30 çalışanı bulunmaktadır. İşyeri çalışanlarından A.A. geçirmiş olduğu iş kazası nedeni ile işten 5 ay 1 gün uzak kalmak zorunda kalmış ve muayene sonrasında tekrardan işe başlamıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

I. Çalışanlara yılda en az bir defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir.

Correct! Wrong!

II. Kaza geçiren A.A’ ya bilgi yenileme eğitimi verilir.

Correct! Wrong!

III. Kaza geçiren A.A’ ya ilave eğitim verilir.

Correct! Wrong!

10. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kaç yılda en az kaç defa iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilir?

Correct! Wrong!

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları – 3
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir