İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirilmemesi Durumunda Cezası [2018]

Bilindiği üzere işveren tarafından işyerinde veya işin yürütümü esnasında meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporların düzenlenmesi, yine işyerinde veya işin yürütümü esnasında meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporların düzenlenmesi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 14. maddesinde düzenlenmiştir.

Aynı zamanda aynı kanunun ilgili maddesinde işveren tarafından iş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarının ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunulması hususu belirtilmiştir.

Bunun dışında işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucularının; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edeceği ve sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğine ilişkin hususlar da belirtilmiştir.

Bu hükümler neticesinde; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yapılmaması veya yapılması halinde ilgili raporların düzenlememesi, iş kazalarının veya meslek hastalıklarının belirtilen sürelerde bildirilmemesi durumunda;

İş Kazalarının Ve Meslek Hastalıklarının Kaydının Tutulmamasının Cezası Ne Kadardır?

Tehlike Sınıfı10’dan Az Çalışan10-49 Çalışan50 Ve Daha Fazla Çalışan
Az Tehlikeli2.319 TL2.319  TL3.478  TL
Tehlikeli2.898  TL3.478  TL4.638  TL
Çok Tehlikeli3.478  TL4.638  TL6.957  TL

Ramak Kala Olayları Ve İş Kazaları İle İlgili İncelemeler Yaparak İlgili Raporları Düzenlememenin Cezası Ne Kadardır?

Tehlike Sınıfı10’dan Az Çalışan10-49 Çalışan50 Ve Daha Fazla Çalışan
Az Tehlikeli2.319  TL2.319 TL3.478  TL
Tehlikeli2.898  TL3.478  TL4.638  TL
Çok Tehlikeli3.478  TL4.638  TL6.957  TL

İş Kazalarının Kazadan Sonraki Üç İş Günü İçinde Bildirilmemesinin Cezası Ne Kadardır?

Tehlike Sınıfı10’dan Az Çalışan10-49 Çalışan50 Ve Daha Fazla Çalışan
Az Tehlikeli3.092 TL3.092 TL4.638 TL
Tehlikeli3.865 TL4.638 TL6.184 TL
Çok Tehlikeli4.638 TL6.184 TL9.276 TL

Meslek Hastalıklarınının Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç İş Günü İçerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmemesinin Cezası Ne Kadardır?

Tehlike Sınıfı10’dan Az Çalışan10-49 Çalışan50 Ve Daha Fazla Çalışan
Az Tehlikeli3.092 TL3.092 TL4.638 TL
Tehlikeli3.865 TL4.638 TL6.184 TL
Çok Tehlikeli4.638 TL6.184 TL9.276 TL

Tablolarda belirtilen idari para cezaları 01.01.2018 tarihi itibariyle düzenlenmiş ve 2018 yılına ait idari para cezası miktarlarıdır. (YDO=%14,47)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir