İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihçesi – Sorular 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. M.Ö. 2600’lü yıllar içerisinde Antik Mısır’da mimar ve mühendis olarak çalışmasının yanında hekim ve rahiplik de yapmış, özellikle Mısır Piramitleri’ nin yapımı esnasında meydana gelen kazalarda çok sayıda kişinin ölmesi ve çalışanlarda sıklıkla bel sorunlarının görüldüğüne yönelik tespitlerde bulunmuş, insanların çalıştıkları iş nedeniyle yaşadıkları sağlık problemlerine yönelik olarak karşılaştıkları sorunsallara işaret eden ilk kişi kimdir?

Correct! Wrong!

2. M.Ö. 2000’lerde; Babil döneminde tarihin bilinen ilk yasalarından olan kanunda yer alan düzenlemelerle iş sağlığı ve iş güvenliğinin temellerinin atıldığı ve işi yaptıranın işin negatif sonuçlarından sorumlu kılındığı, ilk hükümlerin hayata geçirildiği kanun hangisidir?

Correct! Wrong!

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa kurşun maddesinin zehirleyici etkilerinden söz eden hekim ve düşünürdür?

Correct! Wrong!

4. Paracelsus’ un yazmış olduğu madenlerde çalışanlardında görülen kurşun ve cıva zehirlenmelerinden de bahsettiği ilk iş hekimliği kitabı hangisidir?

Correct! Wrong!

5. Agricola yazmış olduğu hangi kitabıyla zamanının jeoloji, madencilik ve metalürji bilgilerini kapsayan önemli bir yapıt ortaya koymuş ve bu eserde, maden ocaklarında görülen tozu önleyebilmek adına maden ocaklarının havalandırılması gerekliliğini ifade etmiş ve iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri konusunda birtakım tavsiyelerde bulunmuştur?

Correct! Wrong!

6. Bilimsel esaslar doğrultusunda iş sağlığı ve iş güvenliği konusunu ele alarak hareket eden Dr. Bernardino Ramazzini 1713 yılında yazdığı hangi meslek hastalıkları kitabıyla iş sağlığı kavramının kurucusu kabul edilmektedir?

Correct! Wrong!

7. Günümüzde ergonomi olarak ifade edilen işçinin çalışma şeklinin, iş ve işçi uyumunun, çalışanın sağlığı ve iş verimi üzerinde etkileri olduğu düşüncesini ilk kez dile getiren kişi kimdir?

Correct! Wrong!

8. Yazdığı “De Re Metallica” adlı kitabıyla, zamanının jeoloji, madencilik ve metalürji bilgilerini kapsayan önemli bir yapıt ortaya koymuş ve bu eserde, maden ocaklarında görülen tozu önleyebilmek adına maden ocaklarının havalandırılması gerekliliğini ifade etmiş dünyada bilinen ilk mineroloji bilgini olarak görülen kişi kimdir?

Correct! Wrong!

9. Bilimsel esaslar doğrultusunda iş sağlığı ve iş güvenliği konusunu ele alarak hareket eden ve 1713 yılında yazdığı meslek hastalıkları “ De Morbis Artificum Diatriba” kitabıyla iş sağlığı kavramının kurucusu kabul edilmekte olan kişi kimdir?

Correct! Wrong!

10. İş Hekimliği ile ilgili ilk kitap olan De Morbis Metallicis’ in yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORULARI/ Tarihçe
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!

Share your Results:

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihçesi – Sorular 2 İçin Tıklayınız.

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Faydalanılan Kaynak: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  (Özal Çiçek – Mehmet Öçal)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir