İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmemenin Cezası [2018]

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilir.

İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda iş sağlığı ve güvenliği birimi kurmakla yükümlüdür. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilen kamu, maden, inşaat, metal, tekstil, sağlık, ulaşım, taşımacılık, ticaret, imalat, bakım, onarım, kurulum, enerji, kimya, tarım, ziraat, hayvancılık, mobilya, ormancılık, gıda, matbaa, atık yönetimi, su temini, temizlik, ilaçlama sektörlerine ait işyerlerinde, tam süreli iş güvenliği uzmanlarından sadece birisinde uygun belge sınıfı olması yeterlidir.

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri ise Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilirler.

Son olarak; işveren, sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlendikten sonra sektörel iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadır.

Bu hükümler neticesinde iş sağlı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla işveren tarafından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirimemesi durumunda;

 İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmemenin Cezası Ne Kadardır?

Tehlike Sınıfı10’dan Az Çalışan10-49 Çalışan50 Ve Daha Fazla Çalışan
Az Tehlikeli7.738 TL7.738 TL11.607 TL
Tehlikeli9.672 TL11.607 TL15.476 TL
Çok Tehlikeli11.607 TL15.476 TL23.214 TL

TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır.

İşyeri Hekimi Görevlendirmemenin Cezası Ne Kadardır?

Tehlike Sınıfı10’dan Az Çalışan10-49 Çalışan50 Ve Daha Fazla Çalışan
Az Tehlikeli7.738 TL7.738 TL11.607 TL
Tehlikeli9.672 TL11.607 TL15.476 TL
Çok Tehlikeli11.607 TL15.476 TL23.214 TL

TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır.

Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmemenin Cezası Ne Kadardır?

Tehlike Sınıfı10’dan Az Çalışan10-49 Çalışan50 Ve Daha Fazla Çalışan
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli7.734 TL11.601 TL

TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar uygulanır.

Ayrıca 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 6631 sayılı kanunun 6. ve 7. madddelerine ilişkin hususların 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe gireceği aynı kanunun 38. maddesinde belirtilmiş olup bu kapsamdaki işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerini görevlendirilmesi  belirtilen tarihe kadar zorunlu değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir