Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları – 2

İSG Sınavı Soru Bankası

1.Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yıllık eğitim programında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Correct! Wrong!

2.Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre temel eğitimler için aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur.

Correct! Wrong!

I. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat

Correct! Wrong!

II. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat

Correct! Wrong!

III. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Correct! Wrong!

3.Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

I. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde eğitim 12 saat ve iki parça halinde verilir.

Correct! Wrong!

II. Sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bir saatten az olmamak kaydıyla eğitim verilebilir.

Correct! Wrong!

III. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için eğitimler en az on iki saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Correct! Wrong!

4. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

6. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre eğitim verebilecek kişi ve kuruluşlar için aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

Correct! Wrong!

7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre eğitim verilecek mekanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

I. Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır

Correct! Wrong!

II. Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma sağlanır.

Correct! Wrong!

III. Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.

Correct! Wrong!

8. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre eğitim katılım tutanağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

9. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre genel eğitim konularında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

10. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre sağlık ile ilgili eğitim konularında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları – 2
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :(((

Share your Results:

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları – 3 İçin Tıklayınız…

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Hazırlayanlar: Umut AKIN & Yavuz Selim ŞİŞMAN

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir