Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları – 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıda belirtilenlerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

I. Programların hazırlanması ve uygulanması

Correct! Wrong!

II. Yer temini

Correct! Wrong!

III. Eğitim belgesi düzenlenmesi

Correct! Wrong!

2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

I. Alt işverenin çalışanlarına eğitimlerin verilmesinden asıl işveren sorumludur.

Correct! Wrong!

II. Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işyerine özgü risklerle ilgili bilgi vermek zorundadır.

Correct! Wrong!

III. Alt işverenin çalışanlarının eğitimleri ile ilgili asıl işverenin, alt işverence bilgilendirilmesi zorunlu değildir.

Correct! Wrong!

IV. Asıl işveren, alt işveren çalışanlarının eğitim belgelerini kontrol etmekle yükümlüdür.

Correct! Wrong!

4. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre işe başlama eğitimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

5. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

6. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

I. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Correct! Wrong!

II. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde dört yılda en az bir defa, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Correct! Wrong!

III. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Correct! Wrong!

7. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

8. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

9. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

10. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?

Correct! Wrong!

I. İşveren işyerinin tehlike sınıfına göre yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.

Correct! Wrong!

II. Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların görüşleri alınmaz.

Correct! Wrong!

III. İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.

Correct! Wrong!

IV. İşveren ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde verebilir.

Correct! Wrong!

V. İlgili mevzuatta değişiklik olsa dahi hazırlanmış yıllık eğitim programına bağlı kalınarak çalışanların eğitiminin yenilenmesi gerekmez.

Correct! Wrong!

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları - 1
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :((

Share your Results:

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Soruları – 2 İçin Tıklayınız…

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Hazırlayanlar: Umut AKIN  & Yavuz Selim ŞİŞMAN

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir