Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi asbest türü değildir?

Correct! Wrong!

2. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri yasaktır?

Correct! Wrong!

I. Asbestin her türünün çıkarılması,

Correct! Wrong!

II. Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması,

Correct! Wrong!

III. Asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi

Correct! Wrong!

3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre işveren, bu yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce hazırlayacağı iş planı ile nereye bildirimde bulunur?

Correct! Wrong!

4. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre işveren, bu yönetmelik kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapacağı bildirimde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Correct! Wrong!

5. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre işveren, bu yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değeri (ZAOD-TWA) en fazla ne kadar olabilir?

Correct! Wrong!

6. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında malzemelerden çıkan asbest tozuna maruziyetinin en aza indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki sınır değeri aşmaması(0,1 lif/cm3) için gerekli önlemler alınır. Aşağıdakilerden beirtilen önlemlerden hangisi yanlış olarak ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

7. Asbestle yapılan çalışmalarda işyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre kaç yılı aşmayacak şekilde akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar?

Correct! Wrong!

8. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi asbest türü değildir?

Correct! Wrong!

9. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında alınan önlemlerden hangisi yanlış olarak ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

10. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak önlemerden hangisi yanlış olarak ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

11. İşveren gözetiminde asbest söküm uzmanınca; asbest söküm çalışanına, işyerinde diğer çalışanlara ve çalışan temsilcilerine aşağıdaki hangi konuda bilgi vermesi gerekmez?

Correct! Wrong!

Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren, asbest sökümünde görev alanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutar ve saklar.

Correct! Wrong!

12. Buna göre asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl süreyle saklanır.

Correct! Wrong!

13. Serbest asbest liflerine maruziyetin aşağıdaki hastalıklardan hangisine sebep olması beklenilmez.

Correct! Wrong!

Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Soruları
Mükemmel
Bravo
Tebrikler
Biraz Daha Çalışsan İyi Olur :(((

Share your Results:

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir