6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Soruları – 1

İSG Sınavı Soru Bankası

1. Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangilerinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hükümleri uygulanmaz?I. Çırak ve Stajyerlere II. Türk Silahlı Kuvvetleri Faaliyetleri III. Ev Hizmetleri IV. Hükümlülere İnfaz Hizmetleri Sırasında Meslek Edindirme Faaliyetleri V. Devlet Hastanesi

Correct! Wrong!

2. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiye ne denir?

Correct! Wrong!

3. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

4. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda genç çalışan; …. yaşını bitirmiş ancak …. yaşını doldurmamış çalışan şeklinde tanımlanmıştır. Bu durumda boşluklara hangi yaş değerleri gelmelidir?

Correct! Wrong!

5. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaya ne denir?

Correct! Wrong!

6. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

7. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne ne ad verilir?

Correct! Wrong!

8. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimaline ne ad verilir?

Correct! Wrong!

9. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline ne ad verilir?

Correct! Wrong!

10. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tamamına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORULARI-6331/1
Mükemmel!
Bravo!
Tebrikler!
Tekrar Deneyiniz :((

Share your Results:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Soruları – 2 İçin Tıklayınız…

Diğer Tüm Sorular İçin Tıklayınız…

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının tarafımızın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir