Sulh Sözleşmesi ve Geçerliliği

sulh sözleşmesi

Sulh Sözleşmesi Nedir?

Aralarında olası veya mevcut bir uyuşmazlık bulunan tarafların karşılıklı fedakârlıklarda bulunarak anlaşmazlığa son verdiği sözleşmeye sulh sözleşmesi adı verilir. İki tarafa da borç yükleyen sulh sözleşmesinin düzenlenebilmesi için dava açılmış olması şart değildir.

İş Hukukunda Sulh Sözleşmesinin Yeri Nedir?

İş sözleşmesinin feshi sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar genel itibariyle mahkemeler aracılığıyla çözümlenmektedir. Ancak taraflar sözleşme sona erdikten sonra aralarında anlaşarak uzun süren yargılama süreçlerinden kurtulabilirler. Bunun için karşılıklı olarak fedakârlıkta bulunmak gerekir. Bu noktada tarafların en büyük çekincesi aralarında yapmış oldukları sulh işleminin ne ölçüde geçerli olduğudur. Bu yazımızda sulh sözleşmelerinin iş hukukundaki yeri ve geçerliliği incelenmiştir. Konunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için sulh sözleşmesinin benzer uygulamalardan farklarını ortaya koymak gerekir.

Sulh Sözleşmesinin İkaleden Farkı Nedir?

İkale tarafların karşılıklı olarak anlaşarak iş sözleşmesini feshetmesidir. İkale iş akdi feshedilmeden düzenlenirken sulh sözleşmesi iş akdinin feshinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenir. Dolayısıyla ikale sözleşmeyi sona erdiren bir işlemken sulh sözleşmesi sözleşmenin sona ermesinden doğan uyuşmazlıkları çözen bir işlemdir. (İkale ile ilgili ayrıntılı bilgi için İkale Sözleşmesi Hakkında Tüm Merak Edilenler başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.)

Sulh Sözleşmesinin Feragatnameden Farkı Nedir?

Sulh sözleşmesi borcu sona erdirirken, feragatname borcun talep ve dava edilebilirliğini ortadan kaldırır. Bu kapsamda sulh sözleşmesi itiraz hakkı verirken, feragatname defi hakkı verir. (Feragatname ile ilgili ayrıntılı bilgi için İş Hukukunda Feragatname ve Geçerliliği başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.)

Sulh Sözleşmesinin İbranameden Farkı Nedir?

Sulh sözleşmesinde iki tarafın da fedakârlıkta bulunmuş olması gerekir. İbraname özünde tek taraflı bir işlem olmakla birlikte Türk Borçlar Kanunu karşılıksız ibranameleri işçi işveren ilişkileri için geçersiz saymaktadır. Bu noktada ibraname ve sulh sözleşmeleri birbirine benzer yapıdadır. Ancak ibranamede ibra edilen alacağın kesin olarak belirli olması gerekirken sulh sözleşmesinde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. (İbraname ile ilgili ayrıntılı bilgi için İbranamenin Geçerlilik Şartları başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz)

Sulh Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Sulh işlemi mahkeme önünde yapılabildiği gibi mahkeme dışında da yapılabilir. Ancak mahkeme dışında imzalanan sulh sözleşmesinin tarafları bağlaması ve mahkeme tarafından dikkate alınması için mahkeme içi sulhe dönüştürülmesi gerekir.

Mahkeme Dışı Sulh Nasıl Mahkeme İçi Sulhe Dönüşür?

Taraflar mahkeme dışında yapmış oldukları sulh sözleşmesini mahkemeye sunarak sulh olduklarını bildirirlerse, tarafların sulh oldukları mahkeme tutanağına geçirilip imzalanır ve mahkeme dışı sulh mahkeme içi sulhe dönüştürülmüş olur. Ancak taraflardan biri sulh olduklarını mahkemeye bildirmesine rağmen diğer taraf sulh olduklarını inkar ederse, sulh olduklarını iddia eden taraf bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bu aşamada sulh sözleşmesinin düzenleniş biçimi ve katlanılan fedakarlıkların doğru bir şekilde ispat edilmesi önemlidir.[1]

Sulh Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Düzenlenebilir?

Açılmış bir dava varsa hüküm kesinleşene kadar her zaman sulh işlemi yapılabilir.

KAYNAKLAR

[1] Yargıtay 9. H.D. 24.03.2008 gün, 2008/9306 E, 2008/5747 K.

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

One Comment on “Sulh Sözleşmesi ve Geçerliliği”

  1. Onur Bey, merhabalar sulh sözleşmesi ile ilgili bir sorum olacak

    taşeron olarak çalışmakta iken devlette sürekli işçi kadrosuna geçirilen şahıslara idare tarafından “geriye dönük her hangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını bu haklarından feragat ettiğine dair” sulh sözleşmesi adı altında matbu bir belge imzalatılmıştır.
    bu belge size geçerlimidir. iyi çalışmalar..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir