İşe İade Davası Sonucunda ihbar Tazminatı

İşe İade Davası Sonucunda İhbar Tazminatı

Bu yazımızda sadece işe iade davası sonucuna göre bildirim süreleri ve ihbar tazminatı konusu incelenmiştir. Bildirim süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için “İhbar Süresi Hakkında Tüm Merak Edilenler” başlıklı yazımızı ve ihbar tazminatı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “İhbar Tazminatı Hakkında Tüm Merak Edilenler” başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

İşe İade Davası Açan Bir İşçi İhbar Tazminatı Talep Edebilir mi?

İşe iade davası açmış olan bir işçi aynı zamanda ihbar tazminatı talep etmişse, ihbar tazminatı talebi işe iade davası sonuçlanmadan görüşülmemelidir. Dolayısıyla işe iade davası bekletici mesele yapılmalı ve işçinin işe başlayıp başlamamasına göre ihbar tazminatı talebi değerlendirilmelidir.

İşçinin İşe İadesine Karar Verilirse ve İşçi İşe Başlarsa Bildirim Sürelerine İlişkin Peşin Ödenen Ücrete Ne Olur?

Mahkeme tarafından işçinin işe iadesine karar verilirse ve işçi işe başlarsa işveren işçiye kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını ödemek zorundadır. İşçiye bildirim sürelerine ilişkin ücreti peşin ödenmişse, ödenen tutar dört aya kadar doğmuş olan ücretten mahsup edilir.

Bildirim Süresi Tanınarak İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin İşe İadesine Karar Verilirse ve İşveren İşçiyi İşe Başlatmazsa Ayrıca İhbar Tazminatı İstenebilir mi?

Bildirim süresi tanınarak iş sözleşmesi feshedilen işçinin işe iadesine karar verilirse ve işveren işçiyi işe başlatmazsa işçinin ayrıca ihbar tazminatı isteme hakkı yoktur.

Bildirim Sürelerine İlişkin Ücreti Peşin Ödenerek İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin İşe İadesine Karar Verilirse ve İşveren İşçiyi İşe Başlatmazsa Ayrıca İhbar Tazminatı İstenebilir mi?

Bildirim sürelerine ilişkin ücreti ödenerek işe sözleşmesi feshedilen işçi ile ilgili olarak işe iade kararı verilirse ve işveren işçiyi işe başlatmazsa işçinin ayrıca ihbar tazminatı isteme hakkı yoktur.

Bildirim Süresi Tanınmadan ve Bildirim Sürelerine İlişkin Ücreti Peşin Ödenmeden İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin İşe İadesine Karar Verilir ve İşveren İşçiyi İşe Başlatmazsa İhbar Tazminatı Hangi Süreye Göre Hesaplanır.

Mahkeme tarafından işçinin işe iadesine karar verilir ve işveren işçiyi işe başlatmazsa işçiye ödenmesi gereken dört aya kadar doğmuş ücretin ihbar süresini arttırıp arttırmayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda 4 aylık sürenin eklenmesiyle bildirim süreleri artıyorsa ihbar tazminatının artan süreye göre hesaplanması gerektiğini belirtmiştir.

Kaynakça

-Mehmet Erol, İşverenin İş Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülükleri, Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2014

-Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, Beta, Yenilenmiş 8. Baskı, İstanbul, 2012

-Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

-Yargıtay 22. H.D. 25.11.2015 gün, 2014/18869 E., 2015/31642 K. Aktaran Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

-Yargıtay 7. H.D. 22.06.2015 gün, 2015/22833 E. 2015/12802 K. Aktaran Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

-Yargıtay 9. HD. 07.04.2015 gün, 2015/3058 E. 2015/13456 K Aktaran Şahin Çil, Yargıtay İlke Kararları, Açıklamalı 7. Baskı, Ankara, 2016

Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir