Süt İzni İle İlgili Merak Edilenler

süt izni

Yeni doğan her bebeğin gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için anne sütüne ihtiyacı bulunmakta olup çalışmamızda süt izni süresi, toplu kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili merak edilen sorulara cevap bulmaya  çalışacağız.

Süt İzni  Nedir?

Kadın işçilerin doğum izninin sona ermesinden başlayarak, çocuk bir yaşını tamamlayana kadar çocuğunu emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni kullanmaları gerekmektedir. Bu sürelerin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek uygulanacağını işçi kendisi belirleyecek ve bu süreler günlük çalışma süresinden sayılacaktır. Süt izni işçinin fiilen çalıştığı günler için geçerlidir. Çalışılmayan günler için süt izni kullanılmaz.

Çocuk Sayısı Süt İzni Süresini Etkiler Mi?

İş Kanunun 74. maddesinde bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanunda doğum izni süresi için, çoğul gebelik halinde 16 haftalık süreye 2 hafta daha eklenmesi gerektiği açık bir şekilde belirtilmekle birlikte süt izni konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu da demek oluyor ki çocuk sayısı süt izni süresi etkilememektedir. Kadın işçinin ikiz bebek dünyaya getirmesi halinde verilecek süt izni de diğer işçiler gibi bir buçuk saat olarak uygulanacaktır.

Süt İzni Süresi Toplu Olarak Kullanılabilir Mi?

İş Kanunumuzda süt izni süresinin toplu olarak kullandırılabileceği noktasında herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Kanuni düzenlemede “günde toplam bir buçuk saat” ibaresi ile süt izninin günlük kullandırılması gerektiği, bu gerekliliğinde çocuğun beslenme ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıktığı aşikardır. Bu nedenden dolayı süt izninin toplu olarak kullandırılabileceğini söylemek mümkün değildir.

Ancak günümüzde büyükşehirler de trafiğin giderek artması ve bazı işyerlerinin şehir dışında kurulmuş olması gibi nedenlerle, işçinin çocuğunu emzirmek için gün içinde birkaç kez eve gidip gelmesi fiilen ne yazık ki imkansız hale gelmektedir. Kaldı ki işverenlerin kadın işçinin süt iznini kullanması için servis veya araç sağlama gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu nedenle bazı işyerlerinde, işverenlerin süt iznini işçiye toplu olarak kullandırdığı veya işçinin işten bir buçuk saat erken çıkartıldığı durumlar görülmektedir.

Kanun koyucunun var olan mağduriyetlerin önüne geçmek noktasında belirtilen bu duruma açıklık getirmesi ve düzenlemeyi değişen şartla ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemesi işçi ve işverenlerin yararına olacaktır.

Kadın İşçiler (4/a) İle Devlet Memuru Olan Kadın Çalışanlar (4/c) Arasında Süt İzni Süresi ve Kullanımı İle İlgili Olarak Herhangi Bir Ayrım Var Mıdır?

İşçiler ile devlet memurları arasında süt izninin süresi konusunda kesin bir ayrım bulunmaktadır. Kadın işçi doğum izninin bitiminden itibaren çocuğu bir yaşına gelinceye kadar günde bir buçuk saat süt izni kullanırken, memur statüsünde çalışanın (kadrolu veya sözleşmeli olduğuna bakılmaksızın) analık izninin bitiminden itibaren ilk 6 ay için günlük 3 saat, ikinci 6 ay için ise günlük 1,5 saat süt izni kullandığı görülmektedir.

Süt izninin kullanım şekli konusunda ise herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Yani işçide devlet memuru olan çalışanda süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanacağına kendisi,  çocuğunun ihtiyaçlarını göz önünde tutarak karar verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir