İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

21.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile az tehlikeli sınıfta yer alan ve ellinin(50) altında çalışanı bulunan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri(iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere) yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren yahut işveren vekillerince yürütülebilecektir.  Yönetmelik değişikliği gerçekleşmeden önce az tehlikeli sınıfta yer alan ancak 10 kişinin altında çalışan istihdam eden iş yerlerinin işveren ve işveren vekilleri için uygulanan bu husus hakkında yönetmelik ile kapsam genişletilerek 50 altında çalışan bulunan işyerlerini kapsayacak şekilde düzenleme yapıldı.  Değişiklik yapan yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Değişikliklerin işlendiği “İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”e ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir