Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

mevsimlik işçilerin kıdem tazminatı hakkı

Mevsimlik işçilerin kıdem tazminatı hakkı var mıdır?

Mevsimlik işçilerin kıdem tazminatı hakkı iş mevzuatımızda genel itibariyle Yargıtay kararları çerçevesinde şekillenmektedir. Mevsimlik işlerde çalışan işçiler(örneğin otellerde) işyerinde yapılan işin niteliğine göre yılın belli dönemlerinde çalışmakta diğer dönemlerde ise çalışmamaktadırlar. Mevsimlik iş sözleşmeleri belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da yapılabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimiyle kendiliğinden sona erer. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak işçiyle işveren arasında mevsimlik belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış ve izleyen yıllarda mevsimlik iş sözleşmesi yenilenmişse artık işçinin iş sözleşmesi belirsiz süreli nitelik kazanacaktır.

Mevsim bitimiyle askıya alınan iş sözleşmesi mevsimin bitmesi ile feshedilmiş olmaz. Mevsimin sona ermesi sebebiyle işyerinden ayrılan bu işçilerin iş sözleşmeleri kendiliğinden sona ermez, fakat ertesi yılın mevsim başına kadar askıda kalır. Ertesi yıl mevsim başında işe alınmayan işçinin iş sözleşmesi sona ermiş sayılır. 

Mevsime tabi olarak yapılan işlerde, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi işini ancak iş mevsiminde ifa etmekle yükümlüdür. İşçi mevsimlik işlerde çalışmış ise, mevsimlik çalıştığı sürelerin dikkate alınarak ve bu sürelere göre kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. İşçinin askıda geçen süresi, fiilen çalışma olgusunu taşımadığından kıdemden sayılmayacaktır. Yani mevsimin bitimi itibariyle ya da gelecek mevsimde işçi ile çalışmak istemediğini belirten işveren mevsimlik işçiye fiili olarak çalıştığı dönemler toplamına tekabül eden kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Mevsimlik işlerde askıda geçen süre kıdem tazminatı hesabında nazara alınmaz. İşçinin fiilen çalıştığı ve kanunen çalışmış gibi sayılan günleri tespit edilerek belirlenecek süreye göre kıdem tazminatının hesaplanması gerekir.

Mevsimlik işlerde birden fazla mevsimde tekrarlanan ve belirli süreli olarak düzenlenmiş iş sözleşmelerinin belirli süreli iş sözleşmesi adı altında düzenlenmiş olması bir önem taşımaz. Böyle bir çalışma düzeninde her mevsim sonu sözleşmeler son bulmayıp yeni çalışma sezonuna kadar karşılıklı hak ve borçlar askıya alındığından dolayı bu sözleşmeler ardı ardına zincirleme yapıldığından, belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmüş sayılır ve mevsimlik işçilerin kıdem tazminatı hakkı doğar. Kıdem tazminatı ile ilgili daha detaylı bilgiye Kıdem Tazminatı Nasıl Hak Kazanılır başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Mevsimlik işte çalışan işçi mevsimlik işin bitimi itibariyle başka işte çalışabilir mi?

İş sözleşmesinin askıda olması, işçinin askı süresi içinde başka bir işverenin emrinde çalışmasına engel değildir. Çünkü iş sözleşmesinin askı süresi boyunca işverenin işçisine ücret ödeme borcu, işçinin de iş görme borcu yoktur. İşçi mevsimlik işe tekrar başlayana kadar, başka bir işverenin işyerinde çalışabilir.

Mevsimlik işin yapılmadığı dönemde başka işte çalışan işçinin bu süreleri kıdem tazminatı süresine eklenir mi?

Askı süresi boyunca farklı bir işverenin yanında çalışan işçinin askı dönemine rastlayan kıdemi, mevsimlik olarak çalıştığı işyerindeki kıdemine eklenmez. Eğer mevsimlik işçi, askı süresince aynı işverenin diğer bir işinde çalıştırılıyorsa, o zaman kıdemi birleştirilecektir.

.

Özgür Demir

Yazar: Özgür Demir

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Özgür Demir diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir