Evde Bakım Parası Kimlere Ödenir?

evde bakım parası

Evde bakım parası nedir?

Ülkemizde engelli bireylere bakmakla yükümlü olan ve maddi durumu yerinde olmayanların bakım masraflarını karşılamak amacıyla ödenen yardıma “evde bakım parası” veya “evde bakım maaşı” denilmektedir. Evde bakım parası ile ilgili işlemler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülmektedir.

Evde bakım parası alabilmek için gerekli olan şartlar nelerdir?

Evde bakım yapan kişi ile bakıma muhtaç olan kişinin akraba olması şarttır. Üvey akrabalık da geçerlidir.

– Bakım yapan kişi ile engelli kişinin birlikte aynı ev içinde yaşıyor olması zorunluluğu vardır. Yani ikamet adresleri de önemlidir. Aksi halde bakımın tam anlamıyla yerine getirilemeyeceği düşünüldüğünden ödeme yapılmamaktadır.

– Bakımı yapılacak olan kişinin en az %50 engelli raporunun olması gerekmektedir. Ancak engelli raporunun sadece %50 ve üzerinde olması yeterli değildir. Engelli raporunda muhakkak “ağır özürlüdür” ibaresinin bulunması şarttır. Aksi takdirde engel derecesi %85 olsa ve engel raporunda “ağır özürlüdür” ibaresi yoksa evde bakım parası ödenmez.
– Bakımı yapılan kişinin kendi temel ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayabilecek düzeyde olmaması gereklidir.

– Bakımı yapılacak kişi ile birlikte yaşayan tüm hane halkının kişi başına düşen aylık gelir ortalaması bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekir. Bu hesaplama yapılırken asgari geçim indiriminin asgari ücretten düşülmesi gerekmektedir. Yani 2018 yılında hane halkındaki kişi başına düşen gelirin 967,27-TL’yi aşmaması gerekiyor.

– İkamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl veya İlçe müdürlüklerine başvuruda bulunulması.

Başvuruda gerekli olan belgeler nelerdir?

– T.C. Kimlik Numarası beyanı, (engelli ve engelliye bakacak olan kişiden)

– Özürlü sağlık kurulu raporu,

– Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

– İki adet vesikalık fotoğraf, (engellinin)

– Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

– Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

– Anne babanın boşanmış olması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı.

Özgür Demir

Yazar: Özgür Demir

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Özgür Demir diger yazıları →

2 Comments on “Evde Bakım Parası Kimlere Ödenir?”

  1. Özgür Bey merhaba,

    Geçen sene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak hasta bakıcımıza evde bakım hizmeti için maaş çıkmıştı. Evde bakım hizmeti maaşı alan bakıcımızın yasal olarak izin hakkı (yıllık, aylık, haftalık) ne kadardır?

    Teşekkür ederim.

    1. Abdüssamed bey merhaba. Hasta bakıcınızın çalışma statüsü “ev hizmetlerinde çalışma” olarak sayılır. Sorunuz ile ilgili detaylı bilgiye “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Hakları Nelerdir” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir