Yeni İş Arama İzni

yeni iş arama izni

Yeni İş Arama İzni Nedir?

Bildirimli fesihlerde işçiye yeni bir iş bulması için verilen izne yeni iş arama izni adı verilir. Bildirim süresi sonunda iş sözleşmesi sona erecek olan işçinin yeni bir iş bulma ihtiyacı olduğundan bu işçilere iş bulmaları için iş arama izni verilir. Söz konusu izin kamu düzenini ilgilendirdiğinden işverenin bu yükümlülüğünü ortadan kaldıran sözleşmeler geçersizdir. İş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya işyeri uygulamalarıyla bildirim süreleri arttırılmışsa yeni iş arama izni bu bildirim sürelerinin tamamında kullanılır.

İş Sözleşmesini İhbar Süresi Tanımak Suretiyle Kendisi Fesheden İşçi Yeni İş Arama İzni Kullanabilir mi?

İş sözleşmesini ihbar öneli tanımak suretiyle kendisi fesheden işçi de yeni iş arama izni kullanabilir.

Haklı Nedenlere Dayalı Olarak Yapılan Fesihlerde Yeni İş Arama İzni Verilir mi?

İş Kanununun 24. ve 25. maddelerine (işverenin ve işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı) dayalı olarak yapılan fesihlerde ihbar öneli verilmediğinden iş arama izni kullanılamaz. 

İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek İş Sözleşmesi Feshedilen İşçiye İş Arama İzni Verilir mi?

Bildirim sürelerine ilişkin ücreti (ihbar tazminatı) peşin olarak ödenerek iş sözleşmesi feshedilen işçilere yeni iş arama izni verilmez.

Yeni İş Arama İzni Kaç Saattir?

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz. İki saatlik süre minimum süreyi ifade eder. Yani iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri veya işyeri uygulamalarıyla yeni iş arama izninin iki saatten fazla olması kararlaştırılabilir.

Yeni İş Arama İzni Kullanan İşçiye Ücret Ödenir mi?

İş arama izni kullanan işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. Yeni iş arama izni ücretli bir izin olduğundan iş arama izni kullanan işçilerin ücreti tam olarak ödenir.

Yeni İş Arama İzni Hangi Saatlerde Kullanılır ve Bu Saatleri Kim Belirler?

İş arama izninin iş saatleri içinde kullandırılması gerekir. Hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil gibi işçinin çalışmadığı günler için iş arama izni verilmez. Ancak işçi bu günlerde çalışıyorsa yeni iş arama izni hakeder. İş saatleri içinde olmak kaydıyla, iş arama izninin, hangi saatler arasında kullanılacağı işveren tarafından belirlenir. İhbar süresi içinde işçinin iş görme borcu devam ettiğinden işçi yeni iş arama izinlerini hangi saatler arasında kullanacağını kendi başına belirleyemez.

Yeni İş Arama İzni Toplu Olarak Kullandırılabilir mi?

İş arama izni sadece işçinin isteği ile toplu kullanılabilir. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bu iznini işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşçi toplu kullanma talebini usulüne uygun olarak yapmışsa işveren bu talebi kabul etmek zorundadır. İş arama izni toplu kullanılmak isteniyorsa toplam iş arama izin saati günlük çalışma saatine bölünür ve kaç gün iş arama izni kullanılacağı belirlenir.

Örnek 1: İşyerinde haftanın altı günü günde 7,5 saat çalışma yapılmakta ve pazar günü hafta tatili kullanılmaktadır. İşveren 01.01.2018 tarihinde işe giren işçisinin iş sözleşmesini bildirimli olarak feshetmek istediğini 01.03.2018 tarihinde işçiye bildirmiştir. İşçinin bildirim süresi iki hafta olduğu için fesih işlemi 15.03.2018 tarihinde gerçekleşecektir. İşçi yeni iş arama iznini toplu olarak kullanmak istediğini işverene bildirmiştir. Bu durumda bildirim süresi içinde 12 iş günü bulunduğundan bu süre içinde kullanılacak yeni iş arama izni süresi 24 saattir. İşçi bu 24 saati aşağıdaki gibi kullanacaktır:

  • 14.03.2018: İzinli
  • 13.03.2018: İzinli
  • 12.03.2018: İzinli
  • 11.03.2018: Hafta Tatili
  • 10.03.2018: 1,5 saat yeni iş arama izni

Yeni İş Arama İzninde Çalıştırılan İşçinin Ücreti Zamlı mı Ödenir?

İş arama izni esnasında çalıştırılan işçiye çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırıldığı süresinin ücreti de yüzde yüz zamlı olarak ödenir.

Örnek 2: Aylık ücreti 3000 TL olan örnek 1’de belirtmiş olduğumuz işçi yeni iş arama izinleri kullandırılmaksızın çalıştırılırsa aylık ücretine ek olarak 48 saatlik ücret daha hakeder. Bu kapsamda işçiye 639,99 TL (3000/30/7,5×48=639,99) daha ücret ödenir.

Bildirim Süresi İçerisinde Yeni İş Arama İzni Verilmeyen İşçi Dava Açarak Yeni İş Arama İznine İlişkin Ücreti Talep Edebilir mi?

İş sözleşmesi bildirimli olarak feshedilen ve bildirim süreleri içerisinde yeni iş arama izni kullandırılmayan işçi, yeni iş arama izinleri karşılığında yüzde yüz zamlı ücret talep edebilir.

Bildirim Süresi Verilmeyen İşçi Dava Açarak Yeni İş Arama İznini Talep Edebilir mi?

Bildirim süresi verilmeyen işçi dava açarak ihbar tazminatı talep edebilir. İş arama izni ile ihbar tazminatı birlikte hüküm altına alınamayacağından bildirim süresi verilmeyen işçi dava açarak yeni iş arama izni talep edemez. İş arama izni sadece bildirim süreleri içinde söz konusu olacaktır.

Bildirim Süresi İçerisinde veya Öncesinde Yeni Bir İş Bulan İşçiye İş Arama İzni Kullandırılır mı?

İşçi bildirim süresi başlamadan veya bildirim süresi içerisinde yeni bir iş bulmuş olsa bile, iş arama ihtiyacı devam edebilir. Çünkü işçi, iş arama izni sırasında, daha iyi bir iş bulma imkanına sahiptir. Bu nedenle iş bulmuş olsa bile işçiye yeni iş arama izni kullandırılır.

Part-Time (Kısmi Süreli) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin İş Arama İzni Ne Kadardır?

Part time işçilerin iş arama izinleriyle ilgili bilgiye Part Time (Kısmi Süreli) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçilerin Yeni İş Arama İzni başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

-Yargıtay 7. H.D. 28.04.2015 gün, 2015/8862 E, 2015/7426 K

-Yargıtay 9. H.D. 22.02.2012 gün, 2009/44373 E, 2012/7589 K

-Yargıtay 9. H.D. 23.08.2008 gün, 2008/30958 E, 2008/24254 K

-Yargıtay 22. H.D. 01.12.2015 gün, 2014/19880 E, 2015/33173 K

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir