Haftalık Çalışma Süresi

haftalık çalışma süresi

Çalışma Süresi Nedir?

Çalışma süresi işçinin işte geçirdiği süreyi ifade eder. İşçiler çalışma süresinden sayılan haller başlıklı yazımızda belirtilen sürelerde çalışmamış olsalar dahi çalışmış sayılırlar. Ara dinlenme süreleri başlıklı yazımızdan da görüleceği üzere ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Bu yazımızda haftalık çalışma süresi kavramı incelenmiştir.

Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Çalışma süreleri 4857 Sayılı İş Kanununun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit olarak dağıtılır. (Günlük çalışma süreleri “Günlük Çalışma Süresi ve Sınırı” başlıklı yazımızda incelendiğinden bu yazımızda günlük çalışma süreleri ile ilgili bilgi verilmemiştir.) Çalışma süresinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus 45 saatin maksimum süreyi ifade etmesidir. Dolayısıyla haftalık çalışma süresi 45 saatin altında da belirlenebilir.

Haftalık Çalışma Süresi 45 Saatin Altında Belirlenmişse İşçi Ücreti Değişir mi?

Haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği hallerde, az çalıştıkları gerekçesiyle işçilere asgari ücretin altında ödeme yapılamaz. Ancak haftalık çalışma süresi 30 saat ve daha altında belirlenmişse artık kısmi süreli çalışma söz konusu olacağından işçilerin ücretlerinin tam süreli çalışan işçilere orantılı olarak ödenmesi gerekecektir.

Örnek 1: Haftada 35 saat çalışan bir işçinin ücreti, kısmi süreli (part time) olmadığından, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tam olarak ödenmelidir. Bu işçinin ücreti asgari ücretin altında olamaz.

Çalışma Süresi 45 Saatin Altında Belirlenmişse İşçilerin Sigorta Primleri Tam mı Ödenir?

Haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği hallerde işçilerin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılamayacağını belirtmiştik. Bu doğrultuda bu işçilerin sigorta prim gün sayıları ve prime esas kazançları da Sosyal Güvenlik Kurumuna tam olarak bildirilir. Ancak  çalışma süresi 30 saat ve daha altında belirlenen işçiler kısmi süreli (part time) olacağından sigorta prim günleri ve prime esas kazançları da kısmi süreli olarak bildirilecektir. Kısmi süreli işçilerin sigorta bildirimlerinin nasıl yapılacağı Kısmi Süreli (Part Time) işçilerin Sigorta Bildirimi başlıklı yazımızda açıklanmıştır. 

Haftalık Çalışma Süresinin 45 Saatin Altında Olması Gereken İş ve İşçiler Nelerdir?

Mevzuatımızda bazı işçilerin haftalık çalışma sürelerinin 45 saatin altında olması zorunlu tutulmuştur. Çalışma süresinin haftalık 45 saatin altında olması gereken işçiler aşağıda belirtilmiştir:

  • Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.
  • Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma süreleri haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre haftada kırk saate kadar arttırılabilir.
  • Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, haftada en fazla on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde yukarıdaki süreler uygulanır.
  • Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamlarının haftalık çalışma süresi 48 saattir.
Onur Koçak

Yazar: Onur Koçak

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Onur Koçak diger yazıları →

3 Comments on “Haftalık Çalışma Süresi”

  1. hayırlı akşamlar,
    haftalık çalışma saati ile bilgi almak isyorum.
    bir yakınım tekstil atçlyesinde sabah 08:30 işe başlıyor akşam 18:30 işi bırakıyor. haftalık çalışma saat: 5 günde doluyor. fakat cumartesi günü saat:08:30 işe giriyor saat: 13:00 da işi bırakıyor.bunun için mesai ücreti ödemiyor. cumartesi çalıştırması yasal mı hak aramamız gerekir mi ilgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim

  2. Selamın aleyküm hocam şu anda biz yeni taşeron işçi olarak kadroya gececez nasip olursa kaç saat çalışacağım güvenlik olarak çalışacaz suanda çalıştığımız yerde işçiler 40 saat çalışmakta bunla ilgili ne önerebilirsiniz hocam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir