Acil Durum Ekibi (Destek Elemanı) ve Seçim Yöntemi

Acil Durum Ekibi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3. Maddesinde Destek Elemanı (Acil Durum Ekibi): Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi olarak tanımlanmıştır.

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

İşveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve bu çalışanların her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Görevlendirilecek Acil Durum Ekibi (Destek Elemanı) Nasıl Belirlenir?

– Destek Elemanlarının sayıları ve görevleri belirlenirken şunlara dikkat edilmesi gerekir;

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana,

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 1. a) Arama, kurtarma ve tahliye,
 2. b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

 1. c) İlkyardım konusunda ise

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 10 çalışana kadar 1 (bir),

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 15 çalışana kadar 1 (bir),

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 20 çalışan için 1 (bir);

destek elemanı görevlendirir.

– Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

– İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

– 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele konularında destek elemanı olarak sadece bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Örnek-1 17 çalışanın olduğu Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bir işyerinde; yangınla mücadele için 1 kişi; arama, kurtarma ve tahliye için 1 kişi görevlendirilmelidir. İlkyardım için herhangi bir çalışan görevlendirmesi gerekmemektedir.

Örnek-2 62 çalışanın olduğu Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bir işyerinde; yangınla mücadele için 2 kişi; arama, kurtarma ve tahliye için 2 kişi, ilkyardım için ise 3 kişi görevlendirilmelidir.

Örnek-3 46 çalışanın olduğu Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan bir işyerinde; yangınla mücadele için 2 kişi; arama, kurtarma ve tahliye için 2 kişi, ilkyardım için ise 5 kişi görevlendirilmelidir.

Örnek-4 102 çalışanın olduğu Tehlikeli Sınıfta yer alan bir işyerinde; yangınla mücadele için 3 kişi; arama, kurtarma ve tahliye için 3 kişi, ilkyardım için ise 7 kişi görevlendirilmelidir.

Örnek-5 7 çalışanın olduğu Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bir işyerinde; yangınla mücadele ile arama, kurtarma ve tahliye için 1 çalışanın görevlendirilmesi yeterlidir. İlkyardım için herhangi bir çalışan görevlendirmesi gerekmemektedir.

 Maden İşyerlerinde Acil Durum Ekibi (Destek Elemanları) Nasıl Belirlenir?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilirler.

Görevlendirilen destek elemanı sayısının 10’dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. Çalışan sayısının 10’dan az olduğu durumlarda bu eğitimi her çalışanın alması sağlanır. Bu eğitimler; yapılan işin niteliğine uygun olarak ve gerekli teorik ve pratik eğitimleri içerecek şekilde verilir, belgelendirilir ve bu eğitimler her altı ayda bir yenilenir.

Örnek-6 9 çalışanın olduğu bir maden işyerinde; yangınla mücadele ile arama, kurtarma ve tahliye konularında için 9 kişinin de eğitim alması ve görevlendirilmesi gerekmektedir. İlkyardım için ise 1 kişi görevlendirilmelidir.

Örnek-7 94 çalışanın olduğu bir maden işyerinde; hesaplamalara göre yangınla mücadele ile arama, kurtarma ve tahliye ile ilkyardım konularında toplam 8 kişi çıkmaktadır. Ancak bu sayı 10’dan az olduğu için en az 10 çalışanın bu konularda eğitim alması ve görevlendirilmesi, ilkyardım için ise 10 çalışanın görevlendirilmesi gerekmektedir.

 Maden İşyerlerindeki Özel Hususlar

Her ocakta arama, kurtarma ve tahliye ile görevli destek elemanlarının yararlanması için belli başlı kapıları, barajları, hava köprülerini, hava akımını ayarlayan düzeni ve telefon istasyonları gibi ihtiyaç duyulacak hususların yerlerini gösteren bir plan bulundurulur.

Çalışanların ikamet ettikleri işyerlerinde, helikopter hareketleri esnasında yeterli sayıda, amaca uygun eğitimli destek elemanı helikopter pistinde hazır bulunur.

Acil Durum Ekibi (Destek Elemanlarının) Eğitiminde Nelere Dikkat Edilir?

Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Acil Durum Ekibi (Destek Elemanlarına) Ek Ücret Ödenir mi?

Destek elemanlarının tanımı yapılırken asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği konularında yapacağı işlerde görevlendirileceği belirtilmiş olduğundan en çok merak edilen konulardan birisi de çalışana bu işler karşılığında herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceğidir. Konu ile ilgili mevzuat incelendiğinde böyle bir ücret hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak çalışanın iş sözleşmesinde bulunan hükümler ile acil durumların insani boyutları düşünülerek karşılıklı iyi niyet kuralları çerçevesinde, herhangi bir ücretin ödenip ödenmeyeceğine karar verilebilmektedir.

Bu bağlantıdan Çalışan Temsilcisi ve Seçim Usulü yazımıza ulaşabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik

Yazar: Tolga Nail Sevindik

Konu ile ilgili sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz.

Tolga Nail Sevindik diger yazıları →

30 Comments on “Acil Durum Ekibi (Destek Elemanı) ve Seçim Yöntemi”

 1. merhabalar şu an şantiyemde 20’ye yakın çalışanım var. Şantiye çok tehlikeli olarak geçiyor. Bunun ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri nasıl olmalıdır? çalışan sayım 17 ama bu 20ye çıkabilir 2 tane mi ilk yardımcı seçeyim? 20 olursa arama kurtarma ekiplerinde bir artış olur mu?

 2. Merhaba, çok tehlikeli işyerlerinde arama kurtarma, ilk yardım , yangınla mücadelede aynı kişi görevlendirilebilir mi? Bir kişi 2 farklı görevlendirmeyi yapabilir mi?

  1. Merhaba. Mevzuatta doğrudan farklı çalışanlar denmemesine rağmen, “arama-kurtarma-tahliye, yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı…” ibaresi ve ardından gelen “kadar çalışan için birer destek elemanı” ibaresinden dolayı her birinin ayrı çalışan olması gerektiği anlaşılmaktadır.
   Ancak bu kişiler aynı zamanda ilkyardımcı olabilirler.

 3. Merhaba,
  500 kişinin bulunduğu tehlikeli iş yerlerinde acil durum ekiplerinin sayısı nasıl olmalıdır?
  Her ekip için bir kişi görevlendirmek yeterli midir?

 4. Merhaba , iş yeri çalışana sormadan acil durum ekibinde görevlendirebilirmi? Yoksa Çalışandan onay alınmalımıdır?

 5. 1) DESTEK ELEMANIN GÖREVLENDİRME FORMU NASIL BULA BİLİRİM,
  2) DESTEK ELEMANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VARMI

  1. Belli bir görevlendirme formatı bulunmamaktadır. Ekip listesi hazırlanıp ekipteki çalışanlara tebliğ edildikten sonra geçerli olmaktadır.
   Belirli bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Çalışan işten ayrılana veya kendi rızası ile görevinden ayrılana kadar destek elemanı olarak görev yapar.

 6. Merhaba tehlikeli işyerinde 61 çalışanı bulunuyorsa bu hesaplama nasıl olur yardımcı olur musunuz

 7. İyi günler tolga bey 82 çalışanlı tehlikeli bir sınıfta acil durum ekip üye görevlendirmesi nasıl olur yardımcı olurmusunuz acaba

 8. Merhaba
  Ben, 2020 mayıs sınavı için hazırlanıyorum bu sunumunuz ve diğer sunumlarınız güncel mi.

  1. Merhaba Beyza Nur Hanım. Yazılarımız sürekli olarak güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hayatın olağan akışına göre güncelliğini kaybedebilmektedir. Bu yüzden güncelliğini yitirdiğini düşündüğünüz bir konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.

  1. Merhaba Elif Hanım,
   İşyeri tehlike sınıfına göre değişmektedir.
   Az tehlikeli sınıf için; 1 arama-kurtarma-tahliye, 1 yangınla mücadele yeterli olurken, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta; 1 arama-kurtarma-tahliye, 1 yangınla mücadele ve 1 ilkyardımcı gerekmektedir.

 9. Ekip sayılarının hesabı ile verdiğiniz örneklerde ilkyardım ekibi hesapları kanımca yanlış.
  İlkyardım Yönetmeliği Madde19;

  İlkyardımcı bulundurulması
  MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
  a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  bulundurması zorunludur.
  (2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
  (3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

  Bu maddeye göre örneklerinizdeki ilkyardım ekibi sayılarına 1 eklenmesi gerekmektedir. Bu madde haricinde bu konuyla ilgili bir mevzuat var ise bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Merhaba Engin Bey,
   Örnekler incelendiğinde sayıların doğru olduğu görülmüştür.
   Az Tehlikeli sınıfta 20 çalışan için ibaresi olduğundan, 20 çalışan ve katları dolmadan ilkyardımcı zorunluluğu doğmamaktadır.
   Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta ise 10/15 çalışana kadar dendiği için 1 çalışan dahi hesaba katılmalıdır.

 10. Selamlar,
  1 çalışanım Hastanede çalışmama rağmen Çok tehlikeli sınıf çalışan olarak değerlendiriliyoruz. Zamana bağlı teknik sorumluluğumun yanında işveren vekili / Arama kurtarma tahliye / İlk yardım / yangın ile mücadele ekiplerinde olduğum söylenerek sürekli eğitim veriliyor. Aynı anda 3 olayın olduğu durumda tahliye mi ilk yardım mı yangın söndürme mi yapmam gerektiğini sorduğumda kendi tahliyenden sorumlusun diyerek cevap alıyorum. Sizce 3 sorumluluğun bende olması normal mi?

  1. Merhaba Koray Bey,
   Öncelikle işveren Vekili olmanız için İmza Sirküleri/Vekaletname ile size imza yetkisi verilmiş olması gerekir. Bu durumda ekipleri belirleme yetkisine de sahip olmuşsunuz demektir.
   İkinci sorunuz ise; ilkyardım / arama-kurtarma-tahliye / yangınla mücadele (ayrı ayrı) için en az birer çalışanın görevlendirilmesi gerekmektedir. Yani bir çalışan üç ekipte de bulunmamalıdır.
   “Kendi tahliyenden sorumlusun” sözü de Destek Elemanı tanımına uymamaktadır. Destek elemanı yukarıda sayılan ekiplerin görev alanlarında, yeterli donanıma ve eğitime sahip çalışanları ifade etmektedir.

 11. Acil durum ekiplerinde yangın, arama-kurtarma, ilkyardım ve koruma ekibi oluşturdum. haberleşme ekibini eklemem zorunlu mudur? olması gereken başka zorunlu ekipler var mıdır?

  1. Merhaba Ayşegül Hanım,
   İşyerlerinde 1 adet ilkyardım, 1 adet arama-kurtarma-tahliye, 1 adet yangınla mücadele ekibi kurulması yeterlidir. Sadece meydana gelebilecek acil durumlarda; uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi gereklidir. Ayrıca bir Haberleşme ekibine gerek yoktur.

  2. Ayşegül Hanım Merhabalar
   Yangın yönetmeliğinde ve İş yerlerindeki Acil durumlar Hakkındaki yönetmelikte Haberleşme ekibi yok. Dolayısıyla zorunlu değil. Ancak gerçekten amaç yasak savmak değilde ciddi bir acil durum ekibi oluşturmak istiyorsanız, Enerji kaynakları Müdahale ekibi, Haberleşme ekibi ve ulaştırma ekibini de ilave etmeniz gerekir. Çalışan sayınızın kaç olduğunu bilemiyorum. Ekipler oluşturacak kadar çalışan var ise yukarıda saydığım ekipleri de eklemenizi tavsiye ederim.

 12. Çok bilgilendirici bir yazı olmuş, yazılarınızın devamını bekliyoruz. Başarılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir